Putni troškovi za Šprlje, ministra pravosuđa u 13. sazivu Vlade RH za 2016 godinu

Slaven Rašković je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Ministarstvo pravosuđa i uprave, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Slaven Rašković

Za: Ministarstvo pravosuđa, Zagreb

Poštovani,

ljubazno Vas molim da dostavite odgovorom na ovu adresu sljedeće informacije, vezano uz putne troškove Ante Šprlje, ministra pravosuđa u 13. sazivu Vlade Republike Hrvatske za 2016. godinu:

A. Ukupan broj službenih putovanja za navedeno vremensko razdoblje, uz naznaku broja službenih putovanja u zemlji i inozemstvu u navedenom vremenskom razdoblju.

B. Broj putovanja u kojima se putovalo Vladinim zrakoplovom za navedeno vremensko razdoblje.

C. Broj osoba u pratnji po pojedinom službenom putovanju.

D. Informacija o korištenju Vladinog zrakoplova po pojedinom službenom putovanju.

E. Ukupni putni troškovi za navedenog člana Vlade i pratnju po pojedinom službenom putovanju.

F. Ukupni troškovi smještaja za navedenog člana Vlade i pratnju po pojedinom službenom putovanju.

G. Ukupan iznos troškova reprezentacije nastalih u vezi službenog putovanja po pojedinom službenom putovanju.

Molim Vas da tražene informacije dostavite u otvorenom obliku kako je opisano u članku 5. točki 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15).

Ukoliko su podaci već javno objavljeni na Vašim internetskim stranicama, ljubazno Vas molim dostavu izravnog linka na tražene podatke.

Ako želite, podatke možete popuniti u tablicu koju možete preuzeti na linku https://goo.gl/ZSjdsD, izaberite File - Download as - Microsoft Excel.

Molim vas da u Vašem odgovoru ne prikazujete moje osobne podatke (adresa i mjesto) odnosno ako ih prikazujete onda neka budu zacrnjeni.

Lijepi pozdrav,
Slaven Rašković
[poštanska adresa],
[poštanska adresa]

Alumni Sonja je ostavio/la bilješku ()

U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom slučaju možete podnijeti žalbu Povjereniku za informiranje.

Kako bismo vam olakšali, kreirali smo online obrazac za pisanje žalbe u slučaju šutnje administracije na http://legal.imamopravoznati.org/ppi_zal...

Obrazac na gore navedenom linku ispunite u internetskom pregledniku, pritisnite tipku za printanje, ispišite na papir te prije slanja na navedenu adresu vlastoručno potpišite žalbu i priložite korespodenciju s ove stranice.

Korespodenciju preuzmite klikom na link "Preuzmite svu korespondenciju u zip datoteci" ispod ovog zahtjeva.

Želimo vam uspješno rješavanje vašeg zahtjeva!

Administrator Miroslav je ostavio/la bilješku ()

Podnositelj zahtjeva poslao je predstavku Povjerenici za informrinaje na dan Tuesday, November 7th 2017, 9:27 am:

Poštovani,
izjavljujem predstavku na rad tijela javne vlasti Ministarstvo pravosuđa.

Tijelo javne vlasti je povrijedilo odredbe §5 članka 20. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine”, broj 25/13. i 85/15.) jer na temelju zahtjeva za pristup informaciji tijelo javne vlasti treba odlučiti najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva odnosno u roku 30 dana ako je tijelo obavijestilo o produžetku roka sukladno članku 22. stavak 2.

Tijelo nije odgovorilo na zahtjev u propisanom roku čime je tijelo prekršilo ranije spomenutu zakonsku obvezu. Niže dostavljam URL link do zahtjeva s potpunom konverzacijom s tijelom:
http://imamopravoznati.org/request/putni...

Srdačan pozdrav,
Slaven Rašković

Kabinet-pristup-informacijama,

2 privitaka

Poštovani,

u privitku dostavljamo dopis Ministarstva pravosuđa KLASA:
008-02/17-01/63, URBROJ: 514-09-01-17-07 od 20. prosinca 2017. godine

i tablicu u kojoj Vam dostavljamo tražene informacije sukladno članku 5.
stavku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama.

 

Ljubazno molimo potvrdu primitka ove elektroničke pošte.

 

S poštovanjem, 

 

Zrinka Oreb

Službenica za informiranje

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

Ulica grada Vukovara 49

HR – 10000 ZAGREB

Tel:     01 3714-522

Fax:     01 3714-529

e-mail: [1][e-mail adresa]

web: [2]https://pravosudje.gov.hr

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[e-mail adresa]
2. https://pravosudje.gov.hr/