Putni troškovi za Šprlje, ministra pravosuđa u 13. sazivu Vlade RH za 2016 godinu

Zahtjev je uspješan.

Slaven Rašković

Za: Ministarstvo pravosuđa, Zagreb

Poštovani,

ljubazno Vas molim da dostavite odgovorom na ovu adresu sljedeće informacije, vezano uz putne troškove Ante Šprlje, ministra pravosuđa u 13. sazivu Vlade Republike Hrvatske za 2016. godinu:

A. Ukupan broj službenih putovanja za navedeno vremensko razdoblje, uz naznaku broja službenih putovanja u zemlji i inozemstvu u navedenom vremenskom razdoblju.

B. Broj putovanja u kojima se putovalo Vladinim zrakoplovom za navedeno vremensko razdoblje.

C. Broj osoba u pratnji po pojedinom službenom putovanju.

D. Informacija o korištenju Vladinog zrakoplova po pojedinom službenom putovanju.

E. Ukupni putni troškovi za navedenog člana Vlade i pratnju po pojedinom službenom putovanju.

F. Ukupni troškovi smještaja za navedenog člana Vlade i pratnju po pojedinom službenom putovanju.

G. Ukupan iznos troškova reprezentacije nastalih u vezi službenog putovanja po pojedinom službenom putovanju.

Molim Vas da tražene informacije dostavite u otvorenom obliku kako je opisano u članku 5. točki 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15).

Ukoliko su podaci već javno objavljeni na Vašim internetskim stranicama, ljubazno Vas molim dostavu izravnog linka na tražene podatke.

Ako želite, podatke možete popuniti u tablicu koju možete preuzeti na linku https://goo.gl/ZSjdsD, izaberite File - Download as - Microsoft Excel.

Molim vas da u Vašem odgovoru ne prikazujete moje osobne podatke (adresa i mjesto) odnosno ako ih prikazujete onda neka budu zacrnjeni.

Lijepi pozdrav,
Slaven Rašković
[poštanska adresa],
[poštanska adresa]

Administratorica Sonja je ostavio pribilješku ()

U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom slučaju možete podnijeti žalbu Povjereniku za informiranje.

Kako bismo vam olakšali, kreirali smo online obrazac za pisanje žalbe u slučaju šutnje administracije na http://legal.imamopravoznati.org/ppi_zal...

Obrazac na gore navedenom linku ispunite u internetskom pregledniku, pritisnite tipku za printanje, ispišite na papir te prije slanja na navedenu adresu vlastoručno potpišite žalbu i priložite korespodenciju s ove stranice.

Korespodenciju preuzmite klikom na link "Preuzmite svu korespondenciju u zip datoteci" ispod ovog zahtjeva.

Želimo vam uspješno rješavanje vašeg zahtjeva!

Administrator Miroslav je ostavio pribilješku ()

Podnositelj zahtjeva poslao je predstavku Povjerenici za informrinaje na dan Tuesday, November 7th 2017, 9:27 am:

Poštovani,
izjavljujem predstavku na rad tijela javne vlasti Ministarstvo pravosuđa.

Tijelo javne vlasti je povrijedilo odredbe §5 članka 20. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine”, broj 25/13. i 85/15.) jer na temelju zahtjeva za pristup informaciji tijelo javne vlasti treba odlučiti najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva odnosno u roku 30 dana ako je tijelo obavijestilo o produžetku roka sukladno članku 22. stavak 2.

Tijelo nije odgovorilo na zahtjev u propisanom roku čime je tijelo prekršilo ranije spomenutu zakonsku obvezu. Niže dostavljam URL link do zahtjeva s potpunom konverzacijom s tijelom:
http://imamopravoznati.org/request/putni...

Srdačan pozdrav,
Slaven Rašković

Kabinet-pristup-informacijama, Ministarstvo pravosuđa, Zagreb

2 Attachments

Poštovani,

u privitku dostavljamo dopis Ministarstva pravosuđa KLASA:
008-02/17-01/63, URBROJ: 514-09-01-17-07 od 20. prosinca 2017. godine

i tablicu u kojoj Vam dostavljamo tražene informacije sukladno članku 5.
stavku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama.

 

Ljubazno molimo potvrdu primitka ove elektroničke pošte.

 

S poštovanjem, 

 

Zrinka Oreb

Službenica za informiranje

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

Ulica grada Vukovara 49

HR – 10000 ZAGREB

Tel:     01 3714-522

Fax:     01 3714-529

e-mail: [1][e-mail adresa]

web: [2]https://pravosudje.gov.hr

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[e-mail adresa]
2. https://pravosudje.gov.hr/

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org