Radni spor

Vlatko Gunjača je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Ministarstvo pravosuđa i uprave, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Odgovor na ovaj zahtjev kasni. Po zakonu, pod svim uvjetima, Ministarstvo pravosuđa i uprave, Zagreb trebala je odgovoriti do sada (detalji). Možete se žaliti tako što ćete zahtjeva požurnicu.

Vlatko Gunjača

Za: Ministarstvo pravosuđa

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Odvjetnik koji me zastupa u radnom sporu kojeg sam pokrenuo u
studenom 2014. godine, igonorira svaki pokušaj komunikacije. Više
od četiri mjeseca šaljem upite, molbe, pritužbe na sve dostupne
email adrese (uključujuči i HOK), ali još uvijek od nikog nisam
dobio odgovor.
Molim pomoć

S poštovanjem,
Vlatko Gunjača

Vlatko Gunjača

Za: Ministarstvo pravosuđa

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:
Poštovani,
30.6.2016. godine, HOK-i uputio sam
prijavu uslijed nesavjesnog rada odvjetnika koji me zastupa u radnom sporu u kojoj sam u kratko opisao zašto šaljem prijavu, uz molbu da me kontaktiraju radi detaljnih inormacija i dokaza koji potvrđuju nepravilnosti.
Tek nakon četvrte molbe upućene emailom da me obavijestite da li su zaprimili moju predstavku i da me kontaktiraju u vezi spomenutih informacija, zaprimio sam odgovor da ću po okončanju disciplinskog postupka biti obaviješten dostavom pravomoćnih odluka disciplinskih tijela Hrvatske odvjetničke komore.
Nakon toga, temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama zamolio sam ih da mi se u elektronskom obliku dostave sljedeće informacije:
Koji je zakonski rok za donošenje pravomoćne odluke disciplinskih tijela Hrvatske odvjetničke komore u svezi prijave o nesavjesnom radu odvjetnika koji me zastupa u radnom sporu?

Na koji se način utvrđuju činjenice vezane uz spomenuti disciplinski postupak?

Imam li pravo iznjeti dokaze koje posjedujem (vezane uz moju prijavu), disciplinskim tijelima Hrvatske odvjetničke komore?

Koje su sve institucije, zakonom predviđene (osim HOK-e), za prijavu nesavijesnog i neprofesionalnog obnašanja besplatne pravne pomoći koju je dodijelio Gradski ured za opću upravu?

Ukoliko je prošao zakonski rok predviđen za riješavanje prijave koju sam podnio Hrvatskoj odvjetničkoj komori, kojoj instituciji mogu podnjeti pritužbu?

Nikakav odgovor nisam dobio, pa vas molim da mi se potrebne informacije žurno dostave na moj email.

S poštovanjem,
Vlatko Gunjača

Kabinet-pristup-informacijama,

1 privitaka

Poštovani,

Nastavno na Vaš prvi zahtjev za pristup informacijama, u prilogu
dostavljam odgovor. Također, obavještavam Vas da smo zaprimili Vaš drugi
zahtjev za pristup informacijama.

Ljubazno Vas molim potvrdu primitka ovog e-maila.

S poštovanjem,

 

 

 

Mirela Kevešević

Službenica za informiranje

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

SAMOSTALNI ODJEL ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

Ulica grada Vukovara 49

HR-10000 ZAGREB

Tel: +385 1 3714 524

Fax: +385 1 3714 529

e-pošta: [1][e-mail adresa]

web: [2]www.mprh.hr

 

References

Visible links
1. mailto:[e-mail adresa]
2. http://www.mprh.hr/

Vlatko Gunjača

Za: Ministarstvo pravosuđa

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim proslijedite ovo službeniku za informiranje.

Obraćam se sa zahtjevom da požurite postupak u tijelu javne vlasti Ministarstvo pravosuđa koje se bavi mojim zahtjevom za pristup informacijama 'Radni spor'.

Molim informacije koje sam zatražio u dopisu poslanom 11. kolovoza 2016.

Pozdrav

Potpuna povijest mog zahtjeva za pristup informacijama i sva korespondencija dostupna je javno na ovoj internetskoj adresi: http://imamopravoznati.org/request/radni...

S poštovanjem,

Vlatko Gunjača

Administrator Miroslav je ostavio/la bilješku ()

Poštovani korisniče,
Tijelo je dostavilo odgovor 11. kolovoza u sklopu Zakona o pravu na informiranje (ZPPI).

Molimo vas da dopise nevezane uz traženje informacije po ZPPI (pritužbe ili predstavke na rad odvjetnika) ne šaljete putem ove platforme za ZPPI zahtjeve.

Želimo vam uspjeh u rješavanju vašeg zahtjeva!

Vlatko Gunjača je ostavio/la bilješku ()

Poštovani administratore Miroslav,
nastavnu uz pribilješku koju ste napisali 18, kolovoz 2016. godine, moram napomenuti da je tijelo dogovorilo na moj zahtjev poslan 28. srpnja. Međutim, dopunu spomenutom zahtjevu poslao sam 11. kolovoza, ali informacije nisam dobio. Ukoliko tijelo (ili vi) smatrate da sam dobio informacije zatražene 18. kolovoza, moram vas upozoriti da su netočne.
Nadalje, vaša primjedba da su dopisi koje šaljem nevezani uz traženje informacije po ZPPI (pritužbe ili predstavke na rad odvjetnika) i da ih ne šaljem putem ove platforme, neosnovana, a s obzirom da ju javno iznosite putem ove platforme, šaljete krive informacije svim građanima RH.
Čini se, niste upoznati s člankom 41. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći (NN, broj 143/13).

S obzirom na navedeno, zamolio bih vas da (ovaj put) s razumijevanjem pročitate poruku u nastavku iz koje je razvidno da informacije tražim sukladno ZPPI.

Naime, 30.6. ove godine, Hrvatskoj odvjetničkoj komori emailom sam proslijedio prijavu uslijed nesavjesnog rada odvjetnika koji me zastupa u radnom sporu.
Od Ministarstva pravosuđa zatražio sam informaciju, komu se trebam obratiti i koje su institucije su nadležne za nadzor nad nesavjesnim i nestručnim pružanjem pravne pomoći.
1. kolovoza zaprimio sam Vaš odgovor u kojem me obavještavate sljedeće:

"Sukladno članku 41. stavku 4. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći (Narodne novine, broj 114/2013') vaš zahtjev smo proslijedili Hrvatskoj odvjetničkoj komori na nadležno postupanje."

Kao što sam već napomenuo, Ministarstvu pravosuđa sam se obratio upravo iz razloga što su u HOK-i ignorirali tri moja upita u kojima ih molim da me kontaktiraju u svezi predstavke koju sam im uputio.

28.7. zaprimio sam prvi (i jedini) email gospodina Alena Jakobovića, disciplinskog tužitelja Hrvatske odvjetničke komore u kojem me obavještava sljedeće:

"Po okončanju disciplinskog postupka biti ćete obaviješteni dostavom pravomoćnih odluka disciplinskih tijela Hrvatske odvjetničke komore."

Po svim zakonskim odredbama, ali i po životnoj logici, da bi se riješio (neki) spor, potrebno je saslušati obje strane i omogučiti im da iznesu dokaze.
Po iskazu gospodina Jakobović, razvidno je, da u vezi cijelog slučaja, mene nitko neće pitatati ništa, niti omogućiti da iznesem činjenice i dokaze o nesavjesnom i nestručnom pružanju pravne pomoći odvjetnika Grdinića.
S obzirom da je potpuno nejasno na koji se način utvrđuju činjenice vezane uz spomenuti disciplinski postupak, od HOK-e zatražio sam sljedeće informacije:

Koji je zakonski rok za donošenje pravomoćne odluke disciplinskih tijela Hrvatske odvjetničke komore u svezi prijave o nesavjesnom radu odvjetnika koji me zastupa u radnom sporu?
Na koji se način utvrđuju činjenice vezane uz spomenuti disciplinski postupak?
Imam li pravo iznjeti dokaze koje posjedujem (vezane uz moju prijavu), disciplinskim tijelima Hrvatske odvjetničke komore?
Koje su sve institucije, zakonom predviđene (osim HOK-e), za prijavu nesavijesnog i neprofesionalnog obnašanja besplatne pravne pomoći koju je dodijelio Gradski ured za opću upravu?
Ukoliko je prošao zakonski rok predviđen za riješavanje prijave koju sam podnio Hrvatskoj odvjetničkoj komori, kojoj instituciji mogu podnjeti pritužbu?
Na moju molbu za pristup informacijama, koju sam proslijedio i vama, nisam dobio odgovor.

Odgovor kojeg sam od vas zaprimio 1. kolovoza je netočan i nepotpun.

Članak 41. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći (NN, broj 143/13)

(1) Nadzor nad savjesnim i stručnim pružanjem pravne pomoći obavlja po službenoj dužnosti sud ili drugo tijelo pred kojim se vodi postupak u kojem stranka ostvaruje pravo na pravnu pomoć.
(3) Kad tijelo pred kojim se vodi postupak utvrdi da je pravna pomoć pružena nesavjesno ili nestručno, sastavit će o tome bilješku u spisu i upozorit će na tu okolnost pružatelja pravne pomoći, korisnika pravne pomoći, ured i Ministarstvo.
(4) Ministarstvo će o nestručnom ili nesavjesnom pružanju pravne pomoći obavijestiti:
– Hrvatsku odvjetničku komoru, ako je pravnu pomoć pružao odvjetnik
(5) Tijela iz stavka 4. ovoga članka dužna su u roku od 30 dana obavijestiti Ministarstvo o provedenim radnjama.
(7) Protiv rješenja Ministarstva žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 42.
(1) Korisnik pravne pomoći koji je upozoren o nestručnom ili nesavjesnom pružanju pravne pomoći odvjetnika ima pravo zahtijevati od ureda određivanje drugog odvjetnika. Odvjetnik ima pravo obračunati troškove do određivanja drugog odvjetnika, osim za pravnu radnju koja je neposredno prethodila zahtjevu korisnika za određivanje drugog odvjetnika.

Zašto procedura nadzora nije obavljena prema Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći (NN, broj 143/13)?
Da li je HOK-a u zakonom predviđenom roku (stavak 5) obavijestila Ministarstvo o provedenim radnjama?

Ponovno, pritužbu HOK-i predao sam 30.6. Nakon što sam M inistarstvo pravosuđao bavijestio o ignoriranju od strane HOK-a, moju su predstavku uputili ponovno HOK-i, pri čemu NISU ISPOŠTOVALI ZAKONOM PREDVIĐENU PROCEDURU.

Ukoliko tijelo kojem sam poslao zahtjev za spomenutim informacijama ne posjeduje potrebne informacije, neka zahtjev proslijedi instituciji/institucijama koje ih posjeduju.

S poštovanjem,
Vlatko Gunjača

Vlatko Gunjača

Za: Ministarstvo pravosuđa

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim proslijedite ovo službeniku za informiranje.

Obraćam se sa zahtjevom da požurite postupak u tijelu javne vlasti Ministarstvo pravosuđa koje se bavi mojim zahtjevom za pristup informacijama 'Radni spor'.

Poštovani,
nastavnu uz pribilješku koju napisao administrator Miroslav 18, kolovoz 2016. godine, moram napomenuti da je tijelo dogovorilo na moj zahtjev poslan 28. srpnja. Međutim, dopunu spomenutom zahtjevu poslao sam 11. kolovoza, ali informacije nisam dobio. Ukoliko tijelo (ili vi) smatrate da sam dobio informacije zatražene 18. kolovoza, moram vas upozoriti da su netočne.
Nadalje, vaša primjedba da su dopisi koje šaljem nevezani uz traženje informacije po ZPPI (pritužbe ili predstavke na rad odvjetnika) i da ih ne šaljem putem ove platforme, neosnovana, a s obzirom da ju javno iznosite putem ove platforme, šaljete krive informacije svim građanima RH.
Čini se, niste upoznati s člankom 41. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći (NN, broj 143/13).

S obzirom na navedeno, zamolio bih vas da (ovaj put) s razumijevanjem pročitate poruku u nastavku iz koje je razvidno da informacije tražim sukladno ZPPI.

Naime, 30.6. ove godine, Hrvatskoj odvjetničkoj komori emailom sam proslijedio prijavu uslijed nesavjesnog rada odvjetnika koji me zastupa u radnom sporu.
Od Ministarstva pravosuđa zatražio sam informaciju, komu se trebam obratiti i koje su institucije su nadležne za nadzor nad nesavjesnim i nestručnim pružanjem pravne pomoći.
1. kolovoza zaprimio sam Vaš odgovor u kojem me obavještavate sljedeće:

"Sukladno članku 41. stavku 4. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći (Narodne novine, broj 114/2013') vaš zahtjev smo proslijedili Hrvatskoj odvjetničkoj komori na nadležno postupanje."

Kao što sam već napomenuo, Ministarstvu pravosuđa sam se obratio upravo iz razloga što su u HOK-i ignorirali tri moja upita u kojima ih molim da me kontaktiraju u svezi predstavke koju sam im uputio.

28.7. zaprimio sam prvi (i jedini) email gospodina Alena Jakobovića, disciplinskog tužitelja Hrvatske odvjetničke komore u kojem me obavještava sljedeće:

"Po okončanju disciplinskog postupka biti ćete obaviješteni dostavom pravomoćnih odluka disciplinskih tijela Hrvatske odvjetničke komore."

Po svim zakonskim odredbama, ali i po životnoj logici, da bi se riješio (neki) spor, potrebno je saslušati obje strane i omogučiti im da iznesu dokaze.
Po iskazu gospodina Jakobović, razvidno je, da u vezi cijelog slučaja, mene nitko neće pitatati ništa, niti omogućiti da iznesem činjenice i dokaze o nesavjesnom i nestručnom pružanju pravne pomoći odvjetnika Grdinića.
S obzirom da je potpuno nejasno na koji se način utvrđuju činjenice vezane uz spomenuti disciplinski postupak, od HOK-e zatražio sam sljedeće informacije:

Koji je zakonski rok za donošenje pravomoćne odluke disciplinskih tijela Hrvatske odvjetničke komore u svezi prijave o nesavjesnom radu odvjetnika koji me zastupa u radnom sporu?
Na koji se način utvrđuju činjenice vezane uz spomenuti disciplinski postupak?
Imam li pravo iznjeti dokaze koje posjedujem (vezane uz moju prijavu), disciplinskim tijelima Hrvatske odvjetničke komore?
Koje su sve institucije, zakonom predviđene (osim HOK-e), za prijavu nesavijesnog i neprofesionalnog obnašanja besplatne pravne pomoći koju je dodijelio Gradski ured za opću upravu?
Ukoliko je prošao zakonski rok predviđen za riješavanje prijave koju sam podnio Hrvatskoj odvjetničkoj komori, kojoj instituciji mogu podnjeti pritužbu?
Na moju molbu za pristup informacijama, koju sam proslijedio i vama, nisam dobio odgovor.

Odgovor kojeg sam od vas zaprimio 1. kolovoza je netočan i nepotpun.

Članak 41. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći (NN, broj 143/13)

(1) Nadzor nad savjesnim i stručnim pružanjem pravne pomoći obavlja po službenoj dužnosti sud ili drugo tijelo pred kojim se vodi postupak u kojem stranka ostvaruje pravo na pravnu pomoć.
(3) Kad tijelo pred kojim se vodi postupak utvrdi da je pravna pomoć pružena nesavjesno ili nestručno, sastavit će o tome bilješku u spisu i upozorit će na tu okolnost pružatelja pravne pomoći, korisnika pravne pomoći, ured i Ministarstvo.
(4) Ministarstvo će o nestručnom ili nesavjesnom pružanju pravne pomoći obavijestiti:
– Hrvatsku odvjetničku komoru, ako je pravnu pomoć pružao odvjetnik
(5) Tijela iz stavka 4. ovoga članka dužna su u roku od 30 dana obavijestiti Ministarstvo o provedenim radnjama.
(7) Protiv rješenja Ministarstva žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 42.
(1) Korisnik pravne pomoći koji je upozoren o nestručnom ili nesavjesnom pružanju pravne pomoći odvjetnika ima pravo zahtijevati od ureda određivanje drugog odvjetnika. Odvjetnik ima pravo obračunati troškove do određivanja drugog odvjetnika, osim za pravnu radnju koja je neposredno prethodila zahtjevu korisnika za određivanje drugog odvjetnika.

Zašto procedura nadzora nije obavljena prema Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći (NN, broj 143/13)?
Da li je HOK-a u zakonom predviđenom roku (stavak 5) obavijestila Ministarstvo o provedenim radnjama?

Ponovno, pritužbu HOK-i predao sam 30.6. Nakon što sam M inistarstvo pravosuđao bavijestio o ignoriranju od strane HOK-a, moju su predstavku uputili ponovno HOK-i, pri čemu NISU ISPOŠTOVALI ZAKONOM PREDVIĐENU PROCEDURU.

Ukoliko tijelo kojem sam poslao zahtjev za spomenutim informacijama ne posjeduje potrebne informacije, neka zahtjev proslijedi instituciji/institucijama koje ih posjeduju.

Potpuna povijest mog zahtjeva za pristup informacijama i sva korespondencija dostupna je javno na ovoj internetskoj adresi: http://imamopravoznati.org/request/radni...

S poštovanjem,

Vlatko Gunjača

Administrator Miroslav je ostavio/la bilješku ()

Postovani Vlatko,

Zakon o pravu na pristup informacijama omogucuje pristup vec postojecoj informaciji u obliku napisanog dokumenta, ali ne i obrazlozavanje zakonskih i podzakonskih akata.

Vise o tome mozete procitati ovdje:
http://imamopravoznati.org/help/requesti...

Umjesto da trazite derivate djela "Koji je zakonski rok za donošenje pravomoćne odluke disciplinskih
tijela Hrvatske odvjetničke komore u svezi prijave o nesavjesnom
radu odvjetnika koji me zastupa u radnom sporu?", predlazemo vam da trazite dokument odnosno zakonski ili podzakonski akt koji sadrzi trazenu informaciju npr. "Molim vas dostavite informaciju iz postojecih dokumenata, zakonskih ili podzakonskih akata koji sadrze prava i obaveze odvjetnika te nacine zalbe protiv nesavjesnog rada odvjetnika".

Ljubazno vas molimo da sve upite kojima trazite objasnjenja, pojasnjenja, ili tumacenja ne upucujete putem ove platforme za podnosenje zahtjeva za pravo na pristup informacijama.

Zelimo vam uspjeh u rjesavanju vaseg prigovora!

Vlatko Gunjača je ostavio/la bilješku ()

Poštovani administratore Miroslav,
ponovno, niste s razumijevanjem pročitali moju poruku. U Poruci pokušavam objasniti konkretnu situaciju, ali također, tražim i konkretne informacije u skladu sa ZPPI.

Odgovor kojeg sam od vas zaprimio 1. kolovoza je netočan.

Članak 7.
Informacije koje tijela javne vlasti objavljuju odnosno daju moraju biti pravodobne, potpune i točne.

Članak 41. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći (NN, broj 143/13)
(1) Nadzor nad savjesnim i stručnim pružanjem pravne pomoći obavlja po službenoj dužnosti sud ili drugo tijelo pred kojim se vodi postupak u kojem stranka ostvaruje pravo na pravnu pomoć.
(3) Kad tijelo pred kojim se vodi postupak utvrdi da je pravna pomoć pružena nesavjesno ili nestručno, sastavit će o tome bilješku u spisu i upozorit će na tu okolnost pružatelja pravne pomoći, korisnika pravne pomoći, ured i Ministarstvo.
(4) Ministarstvo će o nestručnom ili nesavjesnom pružanju pravne pomoći obavijestiti:
– Hrvatsku odvjetničku komoru, ako je pravnu pomoć pružao odvjetnik
(5) Tijela iz stavka 4. ovoga članka dužna su u roku od 30 dana obavijestiti Ministarstvo o provedenim radnjama.
(7) Protiv rješenja Ministarstva žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.
Članak 42.
(1) Korisnik pravne pomoći koji je upozoren o nestručnom ili nesavjesnom pružanju pravne pomoći odvjetnika ima pravo zahtijevati od ureda određivanje drugog odvjetnika. Odvjetnik ima pravo obračunati troškove do određivanja drugog odvjetnika, osim za pravnu radnju koja je neposredno prethodila zahtjevu korisnika za određivanje drugog odvjetnika.

Gospodine Miroslav,
tražim pristup informacijama koji postoje u obliku napisanog dokumenta. Informacije su objavljene, kao što sam već spomenuo, u NN, broj 143/13.

Iz Ministarstva pravosuđa zaprimio sam netočne informacije na moje upite temeljem Zakona o pravu na pristup informacija.
Na neke upite poslane raznim institucijama (sukladno spomenutom zakonu), nisam dobio nikakav odgovor.

S obzirom na navedeno, temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se bez odlaganja dostavi informacija:

Kojim institucijama se mogu (moram) obratiti da bi podnio predstavku protiv institucija koje sustavno krše Zakon o pravu na pristup informacija.

Zašto procedura nadzora nije obavljena prema Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći (NN, broj 143/13)?

Da li je HOK-a u zakonom predviđenom roku (stavak 5) obavijestila Ministarstvo o provedenim radnjama?

S poštovanjem,
Vlatko

Vlatko Gunjača je ostavio/la bilješku ()

Poštovani,
Ukoliko tijelo javne vlasti (kojem sam uputio zahtjev) ne posjeduje informaciju, a ima saznanja o tijelu koje je posjeduje, dužno je, bez odgode, a najkasnije u roku od osam dana od zaprimanja zahtjeva, ustupiti zahtjev tome tijelu, a o čemu će obavijestiti podnositelja. Rokovi ostvarivanja prava na pristup informaciji računaju se od dana kada je nadležno tijelo javne vlasti zaprimilo ustupljeni zahtjev.

Pozdrav
Vlatko