Rang lista čekanja na kumunalni vez

Zahtjev za pristup informacijama od Luka Vidas za Županijska lučka uprava Zadar

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je djelomično uspješan.

Za: Županijska lučka uprava Zadar

Poštovani,

Budući da sam podnio zahtjev za komunalni vez prije godinu dana, očekujem da sam s obzirom na to da ste mi rekli da sam na listi čekanja napredovao nekoliko mjesta u tom periodu. Gdje ja to vidim? Gdje je lista? Kako znam jesam li napredovao ili sam vječno na istom mjestu?
Možete li mi reći zašto transparentno ne objavljujete rang listu čekanja kako bi i ostali građani ove zemlje koji plaćaju porez a nemaju "vezu" mogli ostvariti svoja ustavom zajamčena prava jednakosti svih građana i pratiti svoj zahtjev za ostvarivanjem komunalnog veza kroz određeni protok vremena.
Objavljivanje rang liste na internetu je vrlo jednostavan postupak i ne zahtjeva velik posao, i objavljivanjem takve liste nestala bi mogućnost zaobilaženja liste i dodjela komunalnih vezova po rodbinskim i inim vezama.

Molim vas da mi obrazložite nepostojanje rang liste ne samo na internetu nego i u prostorijama županijske lučke uprave kako bi podnosioci zahtjeva svaki tjedan ili mjesec mogli pratiti svoje napredovanje na toj rang listi i upućivati kritike na eventualno zaobilaženje liste čekanja.

Nepostojanje liste čekanja upućuje na netransparentno dodjeljivaje komunalnih vezova te mi ne preostaje ništa drugo nego ukoliko je uskoro ne počnete objavljivati barem u prostorijama županijske lučke uprave uputiti određenim institucijama zahtjev za pokretanje istrage o netransparentnosti dodjele istih.

S poštovanjem,

Luka Vidas

Županijska lučka uprava Zadar

 

Poštovani gosp. Vidas,

 

temeljem Vašeg zahtjeva šaljem Vam odgovore na vaša pitanja. U Županijskoj
lučkoj upravi Zadar sve je transparentno te  svakom trenutku u uredovno
vrijeme  možete doći u prostorije Županijske lučke uprave Zadar pogledati
koji ste na listi čekanja, koja se nalazi na oglasnoj ploči u našim
prostorijama. Nadalje, prema Pravilniku o kriterijima za određivanje
namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i
lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanja
maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda (NN 94/2007)  kriteriji za
dodjelu komunalnog veza su sljedeći:

1. vlasnici broda/brodice koji imaju prebivalište ili sjedište na području
jedinice lokalne samouprave, i plovilo je upisano na području nadležne
lučke kapetanije ili ispostave nadležne za tu luku, u svrhu obavljanja
gospodarske djelatnosti posebice za ribarstvo ili prijevoz putnika

2. vlasnici plovila koji imaju prebivalište na području jedinice lokalne
samouprave, i brod/brodica je upisan na području nadležne lučke kapetanije
ili ispostave nadležne za tu luku, u svrhu sporta i razonode,

3. vlasnici brodova/brodica čije plovilo pretežito boravi na tom području
i upisano je na području nadležne lučke kapetanije ili ispostave.

Prilikom dodjele pojedinog veza na komunalnom dijelu luke potrebno je
voditi brigu o dužini i namjeni plovila, te se mjesta za privez u
komunalnom dijelu luke određuju i širinom i duljinom brodova i brodica.

 

Kako bismo provjerili koji ste točno na listi čekanja, molimo da nam
dostavite ime i prezime za koga je zahtjev predan, luka u kojoj ste
tražili komunalni vez, klasu i ur. broj pod kojim je Vaš zahtjev
zaprimljen, te registraciju plovila za koji tražite vez.

 

S poštovanjem

Nina Štambuk

Službenica za informiranje

Link: [1]File-List
Link: [2]themeData
Link: [3]colorSchemeMapping

--
Županijska lučka uprava Zadar
Liburnska obala 6/5, Zadar
tel: 023-250-565
fax: 023-250-564
[4]www.cpa-zadar.hr

References

Visible links
1. file:///C:%5CUsers%5Ca%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_filelist.xml
2. file:///C:%5CUsers%5Ca%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_themedata.thmx
3. file:///C:%5CUsers%5Ca%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_colorschememapping.xml
4. http://www.cpa-zadar.hr/

Leon Kljajic je ostavio/la bilješku ()

Pozz i danas me zsnima kako ide lista gosp. Vidas