Registar djelatnika u zdravstvu

███████ █████████████ je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je odbijen od strane Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb.

███████ █████████████

Za: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija (ZPPI) molim da mi se dostavi informacija:

Molim vas dostavu u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu uporabu prema čl.3, st.6 i st.11 ZPPI Registar djelatnika u zdravstvu koji vodi i ažurira HZJZ.

Dana 28. rujna 2019 godine obilježava se Međunarodni dan prava na pristup informacijama. U duhu pristupu informacijama i transparentnosti i otvorenosti ovog tijela javne vlasti, ljubazno vas molim da iz odgovora izuzmite osobne podatke 🆁🅴🅳🅰🅲🆃🅴🅳 sukladno trenutno važećim zakonima o zaštiti osobnih podataka te pravu na pristup informacijama.

Također želio bih vas podsjetiti da ste sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 025/2013, NN 085/2015) dužni objavljivati ovakve baze podataka proaktivno na svojim internetskim stranicama.

S poštovanjem,
Ime i prezime: ████████ ███████████
Adresa: ████████████████████
Mjesto: █████ ███████

Pravni Poslovi, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

Poštovani,

ljubazno molim postupite u skladu sa odredbama članka 18. stavka 3. i članka 20. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama te dostavite zahtjev iz kojeg su vidljivi podaci o korisniku iste kako bismo mogli odgovoriti na predmetni zahtjev.
Napominjem da Hrvatski zavod za javno zdravstvo ne objavljuje javno zahtjeve korisnika, već odgovore na iste dostavlja izravno korisnicima stoga niti ne krši odredbe Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

Ivana Pinter, Službenica za informiranje

S poštovanjem,
Hrvatski zavod za javno zdravstvo - HZJZ
Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale
10 000 Zagreb
Rockefellerova 7
Tel: + 385 1 4863 212
Fax: + 385 1 4863 356