Registar državne imovine - Središnji registar u otvorenom obliku - 2020. godina

Trenutno čeka odgovor Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva, Zagreb, trebali bi odgovoriti brzo i uobičajeno ne kasnije od (detalji).

Miroslav Schlossberg

Za: Ministarstvo državne imovine, Zagreb

Poštovani,
Sukladno analitičkom izvješću o praćenu provedbe Zakona o pravu na
pristup informacijama za 2016. godinu (link: http://www.pristupinfo.hr/wp-content/upl...), Povjerenica je preporučila objavu statističkih podataka u otvorenom
obliku za skupove podataka:

Registar državne imovine kao središnji registar državne imovine (Središnji registar), a koji se sastoji od 3 ili više registara. Na internetskim stranicama http://registar-imovina.gov.hr/ postoje javno pretraživa 3 registra:
1) Popis nekretnina
2) Popis dionica u trgovačkim društvima
3) Popis poslovnih udjela u trgovačkim društvima

Središnji registar sadrži popis državne imovine u obliku:
– dionica i poslovnih udjela u trgovačkim društvima
– nekretnina, uključujući i nekretnine čije je upravljanje i raspolaganje uređeno posebnim zakonom, a čiji je imatelj odnosno vlasnik Republika Hrvatska, zavodi i druge pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatska
– koncesija
– kulturnih dobara
– poljoprivrednog i šumskog zemljišta
– evidencije postupaka koji se vode temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine

Koji ovo tijelo javne vlasti obrađuje sukladno pravnoj osnovi iz Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (NN, br. 94/13, 18/16) i podzakonskom propisu Uredba o Registru državne imovine (NN, br. 55/11).

U vrijeme pisanja ranije navedenog analitičkog izvješća, ocjena
kvalitete objavljenih podataka bila je: objavljen u formatu koji
nije otvoren.

Stoga vas molim da zaprimite ovaj Zahtjev za ponovnu uporabu informacija, te dostavite sve informacije sadržane u Središnjem registru u otvorenom obliku koji omogućuje ponovnu uporabu. Pod *sve* podrazumijevam sve informacije opisane kao sadržaj Središnjeg registra u članku 60, stavak 2 Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (NN, br. 94/13, 18/16).

Koristim priliku da vam skrenem pozornost da je druga korisnica portala Imamo pravo znati još 2015. godine tražila navedeni registar u otvorenom obliku, no zahtjev je odbijen: http://imamopravoznati.org/request/regis.... U vašem obrazloženju odbijanja stoji informacija da su tehničke pripreme da se omogući export podataka putem internetske stranice u tijeku. S obzirom da je sada 2018. te je prošlo dosta vremena, molio bih da sukladno Zakonskim propisima dostavite podatke kako je traženo čak i ako niste tehnički spremni omogućiti automatski export putem portala te ne prihvaćam odbijanje zahtjeva po istoj/sličnoj osnovi...

U 2018. godini sam slao zahtjev za ovim registrom http://imamopravoznati.org/request/regis..., te je isti odbijen...

Ujedno napominjem ako ste već objavili navedene podatke javno na
internetskim stranicama sukladno članku 10. ZPPI, ne trebate
prilagati cijele datoteke u email već javite da je objavljeno s
linkovima na objavljene datoteke.

Ukoliko nešto nije jasno, kontaktirajte me odgovorom ovdje i rado
ću pojasniti svoj zahtjev.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Poštovani,

potvrđujemo primitak Vaše elektroničke poruke.

S poštovanjem.

Ministarstvo državne imovine

Pristup info,

1 privitaka

Poštovani g. Schlossberg,

Vaš zahtjev za pristup informacijama ustupljen je Središnjem državnom uredu za razvoj digitalnog društva.

Srdačan pozdrav,

PRISTUP INFO
SAMOSTALNI ODJEL ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I PROTOKOL
Ministarstvo državne imovine
Ulica Ivana Dežmana 10, Zagreb

Tel. +385 1 6470 113
Fax +385 1 6448 906
[e-mail adresa]
www.imovina.gov.hr

prikazati citirane dijelove

Sent request to Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva, Zagreb again, using a new contact address.

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org