Registar godišnjih financijskih izvještaja u strojno čitljivom formatu

Gong je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Financijska agencija, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Financijska agencija, Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 025/2013) članak 27. stavak (1) obraćamo se s upitom za Registar godišnjih financijskih izvještaja u strojno čitljivom formatu otvorenom za ponovnu uporabu sukladno članku 35. stavak (4) Zakona o računovodstvu (NN 078/2015).

Pored toga, a sukladno članku 28. stavak (1) Zakona o pravu na pristup informacijama htjeli bismo redovno preuzimati ažurirane standardne podatke, ako je moguće automatizirano.

Tražene podatke u navedenom formatu zahtijevamo za nekomercijalnu svrhu.

S poštovanjem,

GONG

Financijska agencija, Zagreb

Poštovani,
Vaš se zahtjev ne odnosi na davanje informacija temeljem Zakona o pravu na
pristup informacijama već o podacima i dokumentaciji čije je korištenje
regulirano [1]Zakonom o računovodstvu i odgovarajućim podzakonskim
aktima. Financijska agencija financira iz vlastitih prihoda te se iz
prihoda od prodaje podataka iz Registra godišnjih financijskih izvještaja
pokriva dio troškova njihova prikupljanja, izrade, reprodukcije i objave,
[2]Zakonom o računovodstvu i odgovarajućim podzakonskim aktima određena je
naknada za preuzimanje podataka koja za nekomercijalne svrhe iznosi 0,01
kunu po podatku i te smo podatke učinili dostupnima na načine koji su
propisani [3]Pravilnikom o sadržaju, uvjetima korištenja, opsegu podataka
i naknadi troškova za isporuku dokumentacije i podataka iz Registra (NN
1/16), između ostalog, tražitelji ih mogu naručiti u strojno čitljivom
formatu uz navedenu naknadu (nekomercijalni vjeti).

Informacije iz Registra godišnjih financijskih izvještaja koje su
obveznici podnijeli u svrhu javne objave, javno su objavljene i dostupne
na stranici [4]RGFI – javna objavahttp:// za razdoblje 2008. -2016. godine
te za dio obveznika koji su podnijeli dokumentaciju za 2017. godinu (rok
je 30. lipnja o. g. odnosno 6 mjeseci po završetku poslovne godine, što
vrijedi za obveznike kojima se poslovna razlikuje od kalendarske godine).
Godišnji financijski izvještaji koji su predani za statističke i druge
potrebe dostupni su iz Registra na druge načine - više o tome na stranici:
[5]http://www.fina.hr/Default.aspx?sec=973 ... NAČIN KORIŠTENJA
DOKUMENTACIJE I PODATAKA IZ REGISTRA.

U svrhu ponovne uporabe tijela javne vlasti nemaju obvezu informaciju
izraditi, prilagođavati ili izdvajati dijelove informacija ako to
zahtijeva nerazmjeran utrošak vremena ili sredstava, niti se od tijela
javne vlasti može zahtijevati da nastavi ažurirati, nadograđivati i
pohranjivati informacije u svrhu ponovne uporabe.

S poštovanjem
FINA - Financijska agencija
info telefon 0800 0080, [e-mail adresa]
 
Sve potrebne informacije i pomoć oko slanja izvještaja obveznici mogu
dobiti slanjem upita na adresu
e-pošte, prema sjedištu obveznika: [6][e-mail adresa], [7][e-mail adresa],
[8][e-mail adresa], ili [9][e-mail adresa
[10]www.fina.hr
Sukladno Zakonu o računovodstvu (NN 78/15, 134/15 i 120/16)
GFI za 2017. godinu za statističke i druge potrebe predaje se do 30. travnja
2018. g., a za javnu objavu u roku od šest mjeseci od isteka poslovne godine.
Više na [11]Fininoj WEB stranici

prikazati citirane dijelove

Financijska agencija, Zagreb

1 privitaka

Poštovani,

u svezi s rješenjem Povjerenice za informiranje, klasa:
UP/II-008-07/18-01/512, ur. broj: 401-01/06-18-3 od 18. 09. 2018. godine,
kojeg je Financijska agencija zaprimila dana 27. 09. 2018. godine, a
temeljem članka 22. Zakona o pravu na pristup informacijama, produžava se
rok za ostvarivanje prava na pristup informaciji Financijske agencije po
zahtjevu GONG-a za ponovnu uporabu informacija od 07. 05. 2018. godine (u
privitku ovog e-mail-a) za 15 dana.  

Rok za ostvarivanje prava na pristup informaciji (Registar godišnjih
financijskih izvještaja u strojno čitljivom obliku) produžava se iz
razloga što se jednim zahtjevom traži veći broj različitih informacija te
iz razloga što je to nužno da bi se osigurala potpunost i točnost traženih
informacija.

S poštovanjem,

Mirjana Sirovica, dipl. iur.
Službenik za informiranje
Financijske agencije
e-mail: [FINA e-mail za zahtjeve]

[1]Inactive hide details for GONG ---07.05.2018 09:33:57--- Za:
Financijska agencija, ZagrebGONG ---07.05.2018 09:33:57---     Za:
Financijska agencija, Zagreb

From: GONG <[ZPPI #6476 email]>
To: Zahtjevi za PPI upućeni prema FINA <[FINA e-mail za zahtjeve]>
Date: 07.05.2018 09:33
Subject: Registar godišnjih financijskih izvještaja u strojno čitljivom
formatu

--------------------------------------------------------------------------

     Za: Financijska agencija, Zagreb
   
    Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 025/2013)
    članak 27. stavak (1) obraćamo se s upitom za Registar godišnjih
    financijskih izvještaja u strojno čitljivom formatu otvorenom za
    ponovnu uporabu sukladno članku 35. stavak (4) Zakona o
    računovodstvu (NN 078/2015).
   
    Pored toga, a sukladno članku 28. stavak (1) Zakona o pravu na
    pristup informacijama htjeli bismo redovno preuzimati ažurirane
    standardne podatke, ako je moguće automatizirano.
   
    Tražene podatke u navedenom formatu zahtijevamo za nekomercijalnu
    svrhu.
   
    S poštovanjem,
   
    GONG
   
    -------------------------------------------------------------------
   
    U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
    Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
    obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
    zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
    vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.
   
    Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
    zahtjev:
    [ZPPI #6476 email]
   
    Je li [FINA e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup informacijama zahtjeve
    za Financijska agencija, Zagreb? Ako da, molimo kontaktirajte nas
    koristeći ovaj obrazac:
    [2]http://imamopravoznati.org/change_reques...
   
    Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
    objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
    autorskih prava
    [3]http://imamopravoznati.org/help/officers
   
    Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte
    posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
    [4]http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...
   
    Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
    ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
    vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
    poveznicu do nas.
   
   
   

prikazati citirane dijelove

Gong je ostavio/la bilješku ()

Poštovani,

u rješenju Financijske agencije od 25. 10. 2018. kojim se odobrava GONG-u
preuzimanje podataka iz Registra godišnjih financijskih izvještaja (RGFI)
u strojno čitljivom obliku dostupnom za ponovnu uporabu, navedeno je da će
Financijska agencija dostaviti GONG-u link za dohvat RGFI-a u strojno
čitljivom obliku.

Slijedom navedenoga, dostavljamo Vam adresu na kojoj se može pristupiti
navedenom registru: [1]http://rgfi.fina.hr/JavnaObjava-web/prij...

preko Google Chroma, a ne Internet Explorera.

Prije uvida/preuzimanja podataka iz RGFI-a potrebno je registrirati se kao
korisnik.