Registar pružatelja primarne pravne pomoći (otvaranje baze podataka)

Lana Podgoršek je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Ministarstvo pravosuđa i uprave, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Ministarstvo pravosuđa

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Molim Vas dostavu u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu uporabu prema čl.3, st.6 i st.11 ZPPI-ja (otvoreni oblik npr. csv, xls) sve informacije prepoznate u Registar pružatelja primarne pravne pomoći - Na temelju odredbe članka 34. stavka 2. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći (Narodne novine, broj 143/13) ministar pravosuđa donosi Pravilnik o načinu vođenja registra pružatelja primarne pravne pomoći (NN 064/2014).

Također Vas želim podsjetiti da ste sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 025/2013, NN 085/2015) dužni objaviti ovakve baze podataka u obliku koji omogućuje ponovnu uporabu te na Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast (https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje ovakvih skupova podataka putem Portala otvorenih podataka: data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog plana, sukladno tome Vas molim da pošaljete link na traženi skup podataka na Portalu otvorenih podataka.

Svrha u koju želim ponovno upotrijebiti informacije je nekomercijalna.

S poštovanjem,
Lana Podgoršek

Kabinet-pristup-informacijama,

1 privitaka

Poštovana,

Nastavno na Vaš zahtjev, u privitku dostavljam obavijest. Ljubazno Vas molim potvrdu primitka ovog e-maila.

Marina Akalović
Službenica za informiranje

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA
KABINET MINISTRA
Ulica grada Vukovara 49
HR-10 000 ZAGREB

Tel: +385 1 3714 552
Fax: +385 1 3714 507
e-pošta: [Ministarstvo pravosuđa e-mail za zahtjeve]
Web: https://pravosudje.gov.hr/

prikazati citirane dijelove

Poštovana,

potvrđujem primitak maila.

S poštovanjem,
Lana Podgoršek

Administrator Miroslav je ostavio/la bilješku ()

Tijelo je dostavilo XML datoteku na https://pravosudje.gov.hr/UserDocsImages...

Ali **nisu** objavili skup podataka na katalogu otvorenih podataka data.gov.hr.

Poštovana,

Ljubazno vas molim da zaprimite i potvrdite primitak ovog

ZAHTJEVA ZA DOPUNI ILI ISPRAVAK INFORMACIJA

Dana Listopad 26, 2015 podnio/la sam zahtjev za pristup informaciji gore navedenom tijelu javne vlasti sukladno članku 18. stavku 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) kojim sam zatražila dostavu informacije:

"Molim Vas dostavu u elektronskom obliku pogodnom za ponovnu uporabu prema čl.3, st.6 i st.11 ZPPI-ja (otvoreni oblik npr. csv, xls) sve informacije prepoznate u Registar pružatelja primarne pravne pomoći - Na temelju odredbe članka 34. stavka 2. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći (Narodne novine, broj 143/13) ministar pravosuđa donosi Pravilnik o načinu vođenja registra pružatelja primarne
pravne pomoći (NN 064/2014).

Također Vas želim podsjetiti da ste sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 025/2013, NN 085/2015) dužni objaviti ovakve baze podataka u obliku koji omogućuje ponovnu uporabu te na Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast (https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje ovakvih skupova podataka putem Portala otvorenih podataka: data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog plana, sukladno tome Vas molim da pošaljete link na traženi skup
podataka na Portalu otvorenih podataka.

Svrha u koju želim ponovno upotrijebiti informacije je
nekomercijalna."

Budući da sam dana Studeni 19, 2015 zaprimila informaciju koja nije potpuna, molim da mi se dostavi dopuna odnosno ispravak sljedećih informacija:

U Vašem odgovoru poslali ste link na traženu datoteku no ne i odgovor na:

"...link na traženi skup podataka na Portalu otvorenih
podataka."

U Vašem Rješenju
KLASA: 008-02/15-01/71
URBROJ: 514-01-15-03

kojim dostavljate pristup informaciji za ponovnu uporabu,
nedostaje odgovor na posljednji dio zahtjeva.

Način pristupa informaciji: elektronskim putem.

S poštovanjem,
Lana Podgoršek