Registar zaposlenih u javnom sektoru (otvaranje baze podataka)

Zahtjev za pristup informacijama od Sonja Radočaj za Ministarstvo uprave, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je odbijen od strane Ministarstvo uprave, Zagreb.

Za: Vlada Republike Hrvatske

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molim da mi se dostavi informacija:

Molim Vas dostavu u elektronskom obliku (csv, xls) sve informacije prepoznate u Registru zaposlenih u javnom sektoru - Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru (NN 034/2011), Uredba o sadržaju, načinu prikupljanja i obrade, te mjerama zaštite podataka u Registru zaposlenih u javnom sektoru (NN 055/2011). Također bih Vas željela podsjetiti da ste sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) dužni objaviti ovakve baze podataka u obliku koji omogućuje ponovnu uporabu te Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast (https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje ovakvih skupova podataka putem Portala otvorenih podataka data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog plana, te sukladno tome bih vas zamolila da pošaljete link na traženi skup podataka na Portalu otvorenih podataka.

Lijep pozdrav,
Sonja Radočaj

Ida Ćosić,

1 privitaka

Poštovana gospođo Radočaj,

u privitku Vam dostavljamo dopis kojim Vas obavještavamo o ustupanju Vašeg zahtjeva na nadležno postupanje Ministarstvu uprave.
Ljubavno molimo potvrdu o primitku ove e-pošte.

Srdačan pozdrav,

Ida Ćosić
Službenica za informiranje Vlade RH

Vlada Republike Hrvatske
Trg sv. Marka 2
10 000 Zagreb

prikazati citirane dijelove

Poštovani,

potvrđujem primitak e-maila.

S poštovanjem,

Sonja Radočaj

Ida Ćosić,

Poštovana gospođo Radočaj,

zahvaljujemo na potvrdi o primitku, uz ispriku na učinjenom tipfeleru prilikom prethodnog slanja e-pošte.

Srdačan pozdrav,

Ida Ćosić

Službenica za informiranje Vlade RH

Vlada Republike Hrvatske
Trg sv. Marka 2
10 000 Zagreb

prikazati citirane dijelove

Suzana Grizelj, Ministarstvo uprave, Zagreb

1 privitaka

Poštovana gđo. Radočaj,

 

U privitku Vam dostavljamo dopis kojim tražimo pojašnjenje odnosno dopunu
 zahtjeva.

 

Ljubazno molimo potvrdu o primitku ove e-pošte.

 

Srdačan pozdrav,

 

Suzana Grizelj

službenica za informiranje

Ministarstvo uprave

Za:
Ministarstvo uprave
Maksimirska 63
10 000 Zagreb

Poštovani,

Potvrđujem primitak Vašeg prethodnog e-maila.
Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, adresa za odgovor je moja elektronska adresa putem koje ste zaprimili moj zahtjev. Poštanska adresa nije potrebna za dostavu traženih informacija sukladno tumačenju zakona kako navodi Povjerenik za informiranje. Iznimno, tijelo javne vlasti može tražiti kućnu adresu ako treba dostaviti odgovor papirnato i to samo kada rješenjem odbija ili odbacuje zahtjev. Prema zakonu dužni ste dostaviti traženu informaciju na isti način na koji ste zaprimili zahtjev. Dakle, elektronskim putem.

Svrha korištenja informacija: nekomercijalno

Podsjećam, u zahtjevu sam tražila slijedeće informacije:

"Molim Vas dostavu u elektronskom obliku (csv, xls) sve informacije prepoznate u Registru zaposlenih u javnom sektoru - Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru (NN 034/2011), Uredba o sadržaju, načinu prikupljanja i obrade, te mjerama zaštite podataka u Registru zaposlenih u javnom sektoru (NN 055/2011). Također bih Vas željela podsjetiti da ste sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) dužni objaviti ovakve baze podataka u obliku koji omogućuje ponovnu uporabu te Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast (https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje ovakvih skupova podataka putem Portala otvorenih podataka data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog plana, te sukladno tome bih vas zamolila da pošaljete link na traženi skup podataka na Portalu otvorenih podataka."

Nisam sigurna koje podatke biste mi mogli dati jer nisam upoznata sa samom građom registra i sadržajem registra. Shvaćam da bi registar mogao sadržavati osobne podatke te stoga dajem prijedlog podataka iz registra koje bih voljela dobiti. Sukladno ZPPI-ju budite slobodni izostaviti iz objavljenog registra sve podatke koji se smatraju osobnim podacima prema definiciji Zakona o tajnosti podataka.

Željela bih dobiti slijedeće podatke:
SADRŽAJ PODATAKA U REGISTRU ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU:
1. PODACI O DRŽAVNIM TIJELIMA/JAVNIM SLUŽBAMA (INSTITUCIJE)
1.1. NAZIV INSTITUCIJE
1.2. SKRAĆENI NAZIV INSTITUCIJE
1.3. POŠTANSKI BROJ MJESTA SJEDIŠTA INSTITUCIJE
1.4. MJESTO SJEDIŠTA INSTITUCIJE
1.5. ADRESA SJEDIŠTA INSTITUCIJE
1.6. GRAD / OPĆINA U KOJOJ SE NALAZI SJEDIŠTE INSTITUCIJE
1.7. ŽUPANIJA U KOJOJ SE NALAZI SJEDIŠTE INSTITUCIJE
1.8. KATEGORIJA INSTITUCIJE
1.9. POTKATEGORIJA INSTITUCIJE
1.10. VRSTA INSTITUCIJE
2. PODACI O UNUTARNJEM USTROJSTVU INSTITUCIJA
2.1. NAZIV AKTA O UNUTARNJEM USTROJSTVU
2.2. DATUM STUPANJA NA SNAGU
2.3. DATUMI IZMJENA / DOPUNA
2.4. DATUM PRESTANKA VAŽENJA
2.5. NAZIV UNUTARNJE USTROJSTVENE JEDINICE 1
2.6. NAZIV NIŽE UNUTARNJE USTROJSTVENE JEDINICE 1
2.7. NAZIV NIŽE UNUTARNJE USTROJSTVENE JEDINICE 2
2.8. NAZIV UNUTARNJE USTROJSTVENE JEDINICE n
2.9. NAZIV NIŽE UNUTARNJE USTROJSTVENE JEDINICE 1
2.10. NAZIV NIŽE UNUTARNJE USTROJSTVENE JEDINICE 2
3. PODACI O RADNIM MJESTIMA
3.1. NAZIV RADNOG MJESTA
3.2. OPIS RADNOG MJESTA
3.3. NAZIV INSTITUCIJE U KOJOJ JE SISTEMATIZIRANO RADNO MJESTO
3.4. BROJ RADNOG MJESTA U INTERNOJ SISTEMATIZACIJI
3.5. NAČIN USTROJAVANJA RADNOG MJESTA
3.6. NAZIV UNUTARNJE USTROJSTVENE JEDINICE U KOJOJ JE USTROJENO RADNO MJESTO
3.7. DATUM USTROJAVANJA
3.8. DATUM UKIDANJA
3.9. BROJ IZVRŠITELJA – UKUPNO
3.10. BROJ IZVRŠITELJA U SJEDIŠTU INSTITUCIJE
3.11. BROJ IZVRŠITELJA IZVAN SJEDIŠTA INSTITUCIJE
3.12. POŠTANSKI BROJ LOKACIJE NA KOJOJ SE NALAZI RADNO MJESTO / SVAKI POJEDINI IZVRŠITELJ
3.13. MJESTO U KOJEM SE NALAZI RADNO MJESTO / SVAKI POJEDINI IZVRŠITELJ
3.14. ADRESA LOKACIJE NA KOJOJ SE NALAZI RADNO MJESTO / SVAKI POJEDINI IZVRŠITELJ
3.15. GRAD / OPĆINA U KOJOJ SE NALAZI RADNO MJESTO / SVAKI POJEDINI IZVRŠITELJ
3.16. ŽUPANIJA U KOJOJ SE NALAZI RADNO MJESTO / SVAKI POJEDINI IZVRŠITELJ
3.17. DRŽAVA U KOJOJ SE NALAZI LOKACIJA RADNOG MJESTA / SVAKOG POJEDINOG IZVRŠITELJA
3.18. STATUS RADNOG VREMENA
3.19. VRSTA RADNOG VREMENA
3.20. VRIJEME POČETKA RADNOG VREMENA
3.21. VRIJEME ZAVRŠETKA RADNOG VREMENA
3.22. STATUS MOGUĆNOSTI RADA NA DALJINU
3.23. NAZIV STRUKE / STRUKA
3.24. POTREBAN STUPANJ STRUČNOG OBRAZOVANJA
3.25. POTREBAN AKADEMSKI / STRUČNI NAZIV
3.26. POTREBAN AKADEMSKI STUPANJ
3.27. POTREBNO POSEBNO ZVANJE
3.28. STATUS RADNOG MJESTA
3.29. VRSTA RADNOG MJESTA
3.30. MINIMALNO POTREBNO RADNO ISKUSTVO
3.31. MOGUĆNOST ZAPOŠLJAVANJA VJEŽBENIKA NA TOM RADNOM MJESTU
3.32. POSEBNA ZNANJA POTREBNA ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA
3.33. POTREBAN STUPANJ POSEBNIH ZNANJA
3.34. POSEBNA OVLAŠTENJA / ISPITI / PROGRAMI IZOBRAZBE ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA
3.35. INSTITUCIJA ČIJE JE OVLAŠTENJE / ISPIT / PROGRAM IZOBRAZBE POTREBAN
3.36. POTREBNO TRAJANJE PROGRAMA IZOBRAZBE I SL.
3.37. POSEBNI UVJETI VEZANI UZ POSEBNA OVLAŠTENJA

Lijep pozdrav,
Sonja Radočaj

Suzana Grizelj, Ministarstvo uprave, Zagreb

1 privitaka

 

 

Poštovana,

 

U privitku dostavljamo dopis kojim tražimo dopunu  zahtjeva.

 

Ljubazno molimo potvrdu o primitku ove e-pošte.

 

Srdačan pozdrav,

 

Suzana Grizelj

službenica za informiranje

Ministarstvo uprave

Poštovani,

potvrđujem primitak e-maila.

Na Vaš zahtjev dostaviti ću svoju kućnu adresu odvojeno putem privatnog emaila, a sukladno čl. 17. st. 2. naznačujem da želim primiti Vaš odgovor na isti način i na istu adresu putem koje ste zaprimili moj zahtjev
(elektronskim putem) bez objave mojih osobnih informacija.

Lijep pozdrav,
Sonja Radočaj

Suzana Grizelj, Ministarstvo uprave, Zagreb

1 privitaka

Poštovana,

U prilogu dostavljamo obavijest o produženju rokova.
Ljubazno molimo potvrdu o primitku ove e-pošte.

S poštovanjem,

Suzana Grizelj
službenica za informiranje
Ministarstvo uprave

prikazati citirane dijelove

Poštovani,

potvrđujem primitak e-mail poruke.

S poštovanjem,

Sonja Radočaj

Suzana Grizelj, Ministarstvo uprave, Zagreb

1 privitaka

Poštovana,

U prilogu dostavljamo obavijest o produženju rokova.
Ljubazno molimo potvrdu o primitku ove e-pošte.

S poštovanjem,

Suzana Grizelj
službenica za informiranje
Ministarstvo uprave

prikazati citirane dijelove

Poštovana,

potvrđujem primitak e-maila.

S poštovanjem,

Sonja Radočaj

Poštovani,

Ovim putem Vas želim podsjetiti da je rok za odgovor po produženju istekao te Vas molim da pošaljete tražene informacije.

S poštovanjem,

Sonja Radočaj

SysAdmin Miroslav je ostavio/la bilješku ()

U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25, stavka 2 Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom slučaju možete podnijeti žalbu Povjereniku za informranje.

Kako bismo vam olakšali, kreirali smo online obrazac za pisanje žalbe u slučaju šutnje administracije na http://legal.imamopravoznati.org/ppi_zal...

Obrazac na gore navedenom linku ispunite u internetskom pregledniku, pritisnite tipku za printanje, ispišite na papir te prije slanja na navedenu adresu vlastoručno potpišite žalbu i priložite korespodenciju s ove stranice.

Korespodenciju preuzmite klikom na link "Preuzmite svu korespondenciju u zip datoteci" ispod ovog zahtjeva.

Želimo vam uspješno rješavanje vašeg zahtjeva!

Alumni Sonja je ostavio/la bilješku ()

Izjavljena je žalba Povjereniku za informiranje dana 4. siječnja 2016.

Alumni Sonja je ostavio/la bilješku ()

Dana 26. siječnja 2016. godine Ministarstvo uprave je poštom poslalo Rješenje o odbacivanju zahtjeva. Zahtjev je odbijen kao neosnovan jer je utvrđeno da "Ministarstvo uprave nije u mogućnosti dohvatiti podatke koji su traženi zahtjevom iz razloga što aplikacija kojom se Ministarstvo uprave koristi nema ugrađen takav izvještaj."

Alumni Sonja je ostavio/la bilješku ()

Dana 28. siječnja 2016. je poslano Rješenje Povjerenika za informiranje kojim se obustavlja postupak povodom žalbe izjavljene 4. siječnja 2016. jer Ministarstvo uprave nije u zakonskom roku riješilo zahtjev za ponovnu uporabu sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

Iako su u vrijeme izjavljivanja žalbe bile ispunjene pretpostavke za izjavljivanje žalbe zbog nerješavanja zahtjeva u zakonom propisanom roku, s obzirom da je Ministarstvo uprave naknadno donijelo rješenje UP/I-008-01/15-02/1, URBROJ: 515-01/3-16-9 od 18. siječnja 2016. godine, Povjerenica za informiranje utvrđuje da više ne postoje pravne pretpostavke za vođenje ovog postupka zbog tzv. "šutnje uprave", budući da je ista prekinuta.

KLASA: UP/II-008-07/16-01/50
URBROJ: 401-01/06-16/01
Datum Rješenja: Zagreb, 28. siječnja 2016.

Alumni Sonja je ostavio/la bilješku ()

Dana 13. veljače je poslana žalba Povjerenici za informiranje na Rješenje Ministarstva uprave.