Registar zaposlenih u javnom sektoru (otvaranje baze podataka)

Pisani zahtjev podnositelja Sonja Radočaj za Ministarstvo uprave, Zagreb

Zahtjev je odbijen od strane Ministarstvo uprave, Zagreb.

Od: Sonja Radočaj

Za: Vlada Republike Hrvatske

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molim da mi se
dostavi informacija:

Molim Vas dostavu u elektronskom obliku (csv, xls) sve informacije
prepoznate u Registru zaposlenih u javnom sektoru - Zakon o
Registru zaposlenih u javnom sektoru (NN 034/2011), Uredba o
sadržaju, načinu prikupljanja i obrade, te mjerama zaštite podataka
u Registru zaposlenih u javnom sektoru (NN 055/2011). Također bih
Vas željela podsjetiti da ste sukladno članku 10. Zakona o pravu na
pristup informacijama (NN 25/13) dužni objaviti ovakve baze
podataka u obliku koji omogućuje ponovnu uporabu te Akcijski plan
Partnerstva za otvorenu vlast (https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje
ovakvih skupova podataka putem Portala otvorenih podataka
data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog plana, te sukladno tome bih vas
zamolila da pošaljete link na traženi skup podataka na Portalu
otvorenih podataka.

Lijep pozdrav,
Sonja Radočaj

Spojite s ovim

Od: Ida Ćosić


Attachment Rado aj obavijest.pdf
29K Download View as HTML


Poštovana gospođo Radočaj,

u privitku Vam dostavljamo dopis kojim Vas obavještavamo o ustupanju Vašeg zahtjeva na nadležno postupanje Ministarstvu uprave.
Ljubavno molimo potvrdu o primitku ove e-pošte.

Srdačan pozdrav,

Ida Ćosić
Službenica za informiranje Vlade RH

Vlada Republike Hrvatske
Trg sv. Marka 2
10 000 Zagreb

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Sonja Radočaj

Poštovani,

potvrđujem primitak e-maila.

S poštovanjem,

Sonja Radočaj

Spojite s ovim

Od: Ida Ćosić

Poštovana gospođo Radočaj,

zahvaljujemo na potvrdi o primitku, uz ispriku na učinjenom tipfeleru prilikom prethodnog slanja e-pošte.

Srdačan pozdrav,

Ida Ćosić

Službenica za informiranje Vlade RH

Vlada Republike Hrvatske
Trg sv. Marka 2
10 000 Zagreb

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Suzana Grizelj
Ministarstvo uprave, Zagreb


Attachment 260815 Sonja Rado aj dopuna zahtjeva.pdf
334K Download View as HTML


Poštovana gđo. Radočaj,

 

U privitku Vam dostavljamo dopis kojim tražimo pojašnjenje odnosno dopunu
 zahtjeva.

 

Ljubazno molimo potvrdu o primitku ove e-pošte.

 

Srdačan pozdrav,

 

Suzana Grizelj

službenica za informiranje

Ministarstvo uprave

Spojite s ovim

Od: Sonja Radočaj

Za:
Ministarstvo uprave
Maksimirska 63
10 000 Zagreb

Poštovani,

Potvrđujem primitak Vašeg prethodnog e-maila.
Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, adresa za odgovor
je moja elektronska adresa putem koje ste zaprimili moj zahtjev.
Poštanska adresa nije potrebna za dostavu traženih informacija
sukladno tumačenju zakona kako navodi Povjerenik za informiranje.
Iznimno, tijelo javne vlasti može tražiti kućnu adresu ako treba
dostaviti odgovor papirnato i to samo kada rješenjem odbija ili
odbacuje zahtjev. Prema zakonu dužni ste dostaviti traženu
informaciju na isti način na koji ste zaprimili zahtjev. Dakle,
elektronskim putem.

Svrha korištenja informacija: nekomercijalno

Podsjećam, u zahtjevu sam tražila slijedeće informacije:

"Molim Vas dostavu u elektronskom obliku (csv, xls) sve informacije
prepoznate u Registru zaposlenih u javnom sektoru - Zakon o
Registru zaposlenih u javnom sektoru (NN 034/2011), Uredba o
sadržaju, načinu prikupljanja i obrade, te mjerama zaštite podataka
u Registru zaposlenih u javnom sektoru (NN 055/2011). Također bih
Vas željela podsjetiti da ste sukladno članku 10. Zakona o pravu na
pristup informacijama (NN 25/13) dužni objaviti ovakve baze
podataka u obliku koji omogućuje ponovnu uporabu te Akcijski plan
Partnerstva za otvorenu vlast (https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje
ovakvih skupova podataka putem Portala otvorenih podataka
data.gov.hr, mjera 3.3. akcijskog plana, te sukladno tome bih vas
zamolila da pošaljete link na traženi skup podataka na Portalu
otvorenih podataka."

Nisam sigurna koje podatke biste mi mogli dati jer nisam upoznata
sa samom građom registra i sadržajem registra. Shvaćam da bi
registar mogao sadržavati osobne podatke te stoga dajem prijedlog
podataka iz registra koje bih voljela dobiti. Sukladno ZPPI-ju
budite slobodni izostaviti iz objavljenog registra sve podatke koji
se smatraju osobnim podacima prema definiciji Zakona o tajnosti
podataka.

Željela bih dobiti slijedeće podatke:
SADRŽAJ PODATAKA U REGISTRU ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU:
1. PODACI O DRŽAVNIM TIJELIMA/JAVNIM SLUŽBAMA (INSTITUCIJE)
1.1. NAZIV INSTITUCIJE
1.2. SKRAĆENI NAZIV INSTITUCIJE
1.3. POŠTANSKI BROJ MJESTA SJEDIŠTA INSTITUCIJE
1.4. MJESTO SJEDIŠTA INSTITUCIJE
1.5. ADRESA SJEDIŠTA INSTITUCIJE
1.6. GRAD / OPĆINA U KOJOJ SE NALAZI SJEDIŠTE INSTITUCIJE
1.7. ŽUPANIJA U KOJOJ SE NALAZI SJEDIŠTE INSTITUCIJE
1.8. KATEGORIJA INSTITUCIJE
1.9. POTKATEGORIJA INSTITUCIJE
1.10. VRSTA INSTITUCIJE
2. PODACI O UNUTARNJEM USTROJSTVU INSTITUCIJA
2.1. NAZIV AKTA O UNUTARNJEM USTROJSTVU
2.2. DATUM STUPANJA NA SNAGU
2.3. DATUMI IZMJENA / DOPUNA
2.4. DATUM PRESTANKA VAŽENJA
2.5. NAZIV UNUTARNJE USTROJSTVENE JEDINICE 1
2.6. NAZIV NIŽE UNUTARNJE USTROJSTVENE JEDINICE 1
2.7. NAZIV NIŽE UNUTARNJE USTROJSTVENE JEDINICE 2
2.8. NAZIV UNUTARNJE USTROJSTVENE JEDINICE n
2.9. NAZIV NIŽE UNUTARNJE USTROJSTVENE JEDINICE 1
2.10. NAZIV NIŽE UNUTARNJE USTROJSTVENE JEDINICE 2
3. PODACI O RADNIM MJESTIMA
3.1. NAZIV RADNOG MJESTA
3.2. OPIS RADNOG MJESTA
3.3. NAZIV INSTITUCIJE U KOJOJ JE SISTEMATIZIRANO RADNO MJESTO
3.4. BROJ RADNOG MJESTA U INTERNOJ SISTEMATIZACIJI
3.5. NAČIN USTROJAVANJA RADNOG MJESTA
3.6. NAZIV UNUTARNJE USTROJSTVENE JEDINICE U KOJOJ JE USTROJENO
RADNO MJESTO
3.7. DATUM USTROJAVANJA
3.8. DATUM UKIDANJA
3.9. BROJ IZVRŠITELJA – UKUPNO
3.10. BROJ IZVRŠITELJA U SJEDIŠTU INSTITUCIJE
3.11. BROJ IZVRŠITELJA IZVAN SJEDIŠTA INSTITUCIJE
3.12. POŠTANSKI BROJ LOKACIJE NA KOJOJ SE NALAZI RADNO MJESTO /
SVAKI POJEDINI IZVRŠITELJ
3.13. MJESTO U KOJEM SE NALAZI RADNO MJESTO / SVAKI POJEDINI
IZVRŠITELJ
3.14. ADRESA LOKACIJE NA KOJOJ SE NALAZI RADNO MJESTO / SVAKI
POJEDINI IZVRŠITELJ
3.15. GRAD / OPĆINA U KOJOJ SE NALAZI RADNO MJESTO / SVAKI POJEDINI
IZVRŠITELJ
3.16. ŽUPANIJA U KOJOJ SE NALAZI RADNO MJESTO / SVAKI POJEDINI
IZVRŠITELJ
3.17. DRŽAVA U KOJOJ SE NALAZI LOKACIJA RADNOG MJESTA / SVAKOG
POJEDINOG IZVRŠITELJA
3.18. STATUS RADNOG VREMENA
3.19. VRSTA RADNOG VREMENA
3.20. VRIJEME POČETKA RADNOG VREMENA
3.21. VRIJEME ZAVRŠETKA RADNOG VREMENA
3.22. STATUS MOGUĆNOSTI RADA NA DALJINU
3.23. NAZIV STRUKE / STRUKA
3.24. POTREBAN STUPANJ STRUČNOG OBRAZOVANJA
3.25. POTREBAN AKADEMSKI / STRUČNI NAZIV
3.26. POTREBAN AKADEMSKI STUPANJ
3.27. POTREBNO POSEBNO ZVANJE
3.28. STATUS RADNOG MJESTA
3.29. VRSTA RADNOG MJESTA
3.30. MINIMALNO POTREBNO RADNO ISKUSTVO
3.31. MOGUĆNOST ZAPOŠLJAVANJA VJEŽBENIKA NA TOM RADNOM MJESTU
3.32. POSEBNA ZNANJA POTREBNA ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA
3.33. POTREBAN STUPANJ POSEBNIH ZNANJA
3.34. POSEBNA OVLAŠTENJA / ISPITI / PROGRAMI IZOBRAZBE ZA
OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA
3.35. INSTITUCIJA ČIJE JE OVLAŠTENJE / ISPIT / PROGRAM IZOBRAZBE
POTREBAN
3.36. POTREBNO TRAJANJE PROGRAMA IZOBRAZBE I SL.
3.37. POSEBNI UVJETI VEZANI UZ POSEBNA OVLAŠTENJA

Lijep pozdrav,
Sonja Radočaj

Spojite s ovim

Od: Suzana Grizelj
Ministarstvo uprave, Zagreb


Attachment 280815 Sonja Rado aj dopuna zahtjeva.pdf
49K Download View as HTML


 

 

Poštovana,

 

U privitku dostavljamo dopis kojim tražimo dopunu  zahtjeva.

 

Ljubazno molimo potvrdu o primitku ove e-pošte.

 

Srdačan pozdrav,

 

Suzana Grizelj

službenica za informiranje

Ministarstvo uprave

Spojite s ovim

Od: Sonja Radočaj

Poštovani,

potvrđujem primitak e-maila.

Na Vaš zahtjev dostaviti ću svoju kućnu adresu odvojeno putem
privatnog emaila, a sukladno čl. 17. st. 2. naznačujem da želim
primiti Vaš odgovor na isti način i na istu adresu putem koje ste
zaprimili moj zahtjev
(elektronskim putem) bez objave mojih osobnih informacija.

Lijep pozdrav,
Sonja Radočaj

Spojite s ovim

Od: Suzana Grizelj
Ministarstvo uprave, Zagreb


Attachment 040915 Sonja Rado aj l.22.pdf
35K Download View as HTML


Poštovana,

U prilogu dostavljamo obavijest o produženju rokova.
Ljubazno molimo potvrdu o primitku ove e-pošte.

S poštovanjem,

Suzana Grizelj
službenica za informiranje
Ministarstvo uprave

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Sonja Radočaj

Poštovani,

potvrđujem primitak e-mail poruke.

S poštovanjem,

Sonja Radočaj

Spojite s ovim

Od: Suzana Grizelj
Ministarstvo uprave, Zagreb


Attachment 040915 Sonja Rado aj l.22.pdf
35K Download View as HTML


Poštovana,

U prilogu dostavljamo obavijest o produženju rokova.
Ljubazno molimo potvrdu o primitku ove e-pošte.

S poštovanjem,

Suzana Grizelj
službenica za informiranje
Ministarstvo uprave

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Sonja Radočaj

Poštovana,

potvrđujem primitak e-maila.

S poštovanjem,

Sonja Radočaj

Spojite s ovim

Od: Sonja Radočaj

Poštovani,

Ovim putem Vas želim podsjetiti da je rok za odgovor po produženju
istekao te Vas molim da pošaljete tražene informacije.

S poštovanjem,

Sonja Radočaj

Spojite s ovim

Administrator Miroslav - komentar ()

U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25, stavka 2 Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom slučaju možete podnijeti žalbu Povjereniku za informranje.

Kako bismo vam olakšali, kreirali smo online obrazac za pisanje žalbe u slučaju šutnje administracije na http://legal.imamopravoznati.org/ppi_zal...

Obrazac na gore navedenom linku ispunite u internetskom pregledniku, pritisnite tipku za printanje, ispišite na papir te prije slanja na navedenu adresu vlastoručno potpišite žalbu i priložite korespodenciju s ove stranice.

Korespodenciju preuzmite klikom na link "Preuzmite svu korespondenciju u zip datoteci" ispod ovog zahtjeva.

Želimo vam uspješno rješavanje vašeg zahtjeva!

Link to this

Administratorica Sonja - komentar ()

Izjavljena je žalba Povjereniku za informiranje dana 4. siječnja 2016.

Link to this

Administratorica Sonja - komentar ()

Dana 26. siječnja 2016. godine Ministarstvo uprave je poštom poslalo Rješenje o odbacivanju zahtjeva. Zahtjev je odbijen kao neosnovan jer je utvrđeno da "Ministarstvo uprave nije u mogućnosti dohvatiti podatke koji su traženi zahtjevom iz razloga što aplikacija kojom se Ministarstvo uprave koristi nema ugrađen takav izvještaj."

Link to this

Administratorica Sonja - komentar ()

Dana 28. siječnja 2016. je poslano Rješenje Povjerenika za informiranje kojim se obustavlja postupak povodom žalbe izjavljene 4. siječnja 2016. jer Ministarstvo uprave nije u zakonskom roku riješilo zahtjev za ponovnu uporabu sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

Iako su u vrijeme izjavljivanja žalbe bile ispunjene pretpostavke za izjavljivanje žalbe zbog nerješavanja zahtjeva u zakonom propisanom roku, s obzirom da je Ministarstvo uprave naknadno donijelo rješenje UP/I-008-01/15-02/1, URBROJ: 515-01/3-16-9 od 18. siječnja 2016. godine, Povjerenica za informiranje utvrđuje da više ne postoje pravne pretpostavke za vođenje ovog postupka zbog tzv. "šutnje uprave", budući da je ista prekinuta.

KLASA: UP/II-008-07/16-01/50
URBROJ: 401-01/06-16/01
Datum Rješenja: Zagreb, 28. siječnja 2016.

Link to this

Administratorica Sonja - komentar ()

Dana 13. veljače je poslana žalba Povjerenici za informiranje na Rješenje Ministarstva uprave.

Link to this

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Ministarstvo uprave, Zagreb može: