Registri fizioterapeuta - 2020. godina

Trenutno čeka odgovor Hrvatska komora fizioterapeuta, Zagreb, trebali bi odgovoriti brzo i uobičajeno ne kasnije od (detalji).

Miroslav Schlossberg

Za: Hrvatska komora fizioterapeuta, Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

Ljubazno vas molim dostavu u otvorenom obliku koji omogućuje
ponovnu uporabu i u elektronskom obliku na ovu adresu sljedećih
informacija s detaljima:
1. Registar fizioterapeuta
2. Registar fizioterapeutskih tehničara
3. Registar masera kupeljara

Svrha: nekomercijalno.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org