Poštovani gospodine ravnatelju SOA-e Daniel Markić,

Sadašnji režim razine sigurnosne zaštite Markovog trga s policijskim barijerama posljedica je napada automatskim oružjem na zgradu Vlade Republike Hrvatske 12. listopada 2020. godine.

Prema članku 5. Uredbe o određivanju štićenih osoba, objekata i prostora te provođenju njihove zaštite i osiguranja, nadležna sigurnosno-obavještajna agencija obnavlja sigurnosnu prosudbu nakon proteka roka od dvije godine od izrade prethodne sigurnosne odredbe.

Isti članak kaže i to da će na obrazloženi zahtjev Ministarstva unutarnjih poslova nadopuniti sigurnosnu prosudbu i prije isteka tog roka u određenim situacijama.

Kako je Markov trg najvećim dijelom zatvoren za slobodan prolaz i djelomično otvoren za najavljena okupljanja u ovim trenucima oko 850 dana, molim Vas da mi odgovorite na sljedeća pitanja:

- Zašto po isteku roka od dvije godine nije objavljena obnovljena sigurnosna procjena o stupnju ugroženosti štićenih osoba, objekata i prostora na Markovom trgu, prema kojoj je određen sadašnji režim?

- Ako nam je promaklo, pa u međuvremenu obnovljena sigurnosna procjena ipak jest objavljena, molim Vas da nas uputite u to, odnosno da nam je pošaljete u dijelu u kojem ste to u prilici s obzirom na prirodu materije.

- U smislu članka 18. Uredbe o određivanju štićenih osoba, objekata i prostora te provođenju njihove zaštite i osiguranja, kolika se sada vodi razina ugroženosti sjedišta Vlade, odnosno Sabora i drugih institucija, temeljem kojega je Markov trg i dalje ograđen policijskim ogradama za osiguranje?

S poštovanjem,

Gong

Informiranje, Sigurnosno-obavještajna agencija, Zagreb

Poštovani,
Sigurnosno-obavještajna agencija je u propisanim rokovima izradila sigurnosne prosudbe moguće ugroženosti objekata Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskog sabora na Trgu svetog Marka u Zagrebu, a posljednja je izrađena u studenom 2022. godine.
Radi se o klasificiranim dokumentima koji se ne objavljuju, a koje, slijedom Uredbe o određivanju štićenih osoba, objekata i prostora te provođenju njihove zaštite i osiguranja, Sigurnosno-obavještajna agencija dostavlja podnositelju zahtjeva, Upravi za posebne poslove sigurnosti Ravnateljstva policije Ministarstva unutarnjih poslova radi poduzimanja odgovarajućih mjera zaštite i osiguranja štićenih osoba, objekata i prostora.

S poštovanjem,
Sigurnosno-obavještajna agencija

prikazati citirane dijelove

Za: Informiranje

Poštovani,

Hvala Vam na žurnom odgovoru.

S poštovanjem,

Gong

Informiranje, Sigurnosno-obavještajna agencija, Zagreb

Poštovani,
Ministarstvo unutarnjih poslova ustupilo nam je (dopis MUP-a KLASA: 008-01/23-01/43, URBROJ: 511-01-11-23-5, od 9. ožujka 2023.) dio vašeg zahtjeva za pristup informacijama (prva dva pitanja) oko režima razine sigurnosne zaštite Markovog trga kojeg ste MUP-u uputili 7. veljače 2023.
S tim u vezi, a sukladno članku 23. Zakona o pravu na pristup informacijama, obavještavamo vas da smo na ista pitanja već odgovorili e-mailom 8. veljače 2023., a koji se nalazi u nastavku ove obavijesti.

S poštovanjem,
Sigurnosno-obavještajna agencija

prikazati citirane dijelove