Rezultati praćenja proaktivne objave informacija od strane tijela javne vlasti u 2019. god

Zahtjev je uspješan.

Miroslav Schlossberg

Za: Povjerenik za informiranje, Zagreb

U periodu 2018-2020 putem Akcijskog plana Partnerstva za otvorenu vlast (POV), Povjerenik za informiranje (PI) provodio je Aktivnost 1.3. 'Poticati i pratiti proaktivnu objavu informacija od strane tijela javne vlasti' u sklopu koje je PI:

"Tijekom 2019. godine Povjerenik za informiranje je pratio primjenu članaka Zakona o pravu na pristup informacijama, i to članka 10. (proaktivna objava informacija), članka 11. (savjetovanja s javnošću) i članka 12. (javnost rada) u jedinicama lokalne uprave i samouprave na području Virovitičko-podravske županije, Vukovarsko-srijemske županije, Koprivničko-križevačke županije, Istarske županije i Međimurske županije, čime je obuhvaćeno ukupno 143 tijela. Tome valja pridodati i godišnje praćenje postupanja prema članku 11. za tijela državne uprave i Vlade RH odnosno njih 30, te usklađenost ispunjenja obveze proaktivne objave zakona i drugih propisa koji se odnose na područje rada 20 ministarstava. Dodatno, pratio je objavu proračunskih dokumenata i izvješća u 26 komora i praćenje proaktivne objave zakona i drugih propisa koji se odnose na područje rada u 20 ministarstava. Iz opisanog proizlazi da je Povjerenik za informiranje u 2019. godini pratio preko 240 tijela javne vlasti, odnosno 100% više od planiranog. Svako praćenje rezultiralo je izrađenim izvještajem o nalazima praćenja, s preporukama za usklađivanje sa Zakonom o pravu na pristup informacijama."

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije:

- Ako su navedena izvješća koja su rezultat citirane aktivnosti javno objavljena, molim vas dostavite mi poveznicu gdje na internetu ih mogu pronaći.

ILI

- Za slučaj da izvješća još nisu nigdje javno objavljena, a s obzirom da se radi o obuhvatu 143 TJV pa bi dostava svih 143 izvješća bila prevelik administrativni teret, molio bih vas da barem dostavite informaciju iz koje bih mogao saznati o kojim se točno TJV radi (npr. gdje mogu saznati nazive TJV uključenih u ovu aktivnost).

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Povjerenik za informiranje, Zagreb

Poštovani,

dana 9. travnja 2021. godine Ured povjerenika za informiranje zaprimio je putem elektroničke pošte Vaš zahtjev za pristup informacijama, kojim tražite da Vam se dostavi poveznica na objavljena izvješća o provedenim praćenjima tijekom 2019. godine, koja su navedena u sklopu izvještaja o provedbi aktivnosti 1.3. iz Akcijskog plana Partnerstva za otvorenu vlasti za razdoblje 2018.-2020., a kojom su bila obuhvaćena praćenja ispunjenja obveze proaktivne objave informacija na internetskim stranicama odabranih tijela javne vlasti.

Ovim putem Vas obavještavamo, sukladno članku 23. stavku 1. točki 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine”, br. 25/13. i 85/15.), da su tražene informacije javno objavljene na internetskoj stranici Povjerenika za informiranje, na poveznici https://pristupinfo.hr/dokumenti-i-publi..., gdje je objavljeno osam analitičkih izvješća o provedenim praćenjima internetskih stranica odabranih tijela javne vlasti u 2019. godini.

S poštovanjem,

Lucija Jadrijević, službenica za informiranje
Ured povjerenika za informiranje

prikazati citirane dijelove