Rješenja o prihvatljivosti i Izvještaji o monitoringu za vjetroelektrane u pogonu od 2015. godine

Zahtjev za pristup informacijama od Dunja Delić za Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je djelomično uspješan.

Za: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb

Poštovani,

sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, molim Vas za dostavu sljedeće dokumentacije: rješenja o prihvatljivosti zahvata i izvještaji o provedenom monitoringu za vjetroelektrane koje su u pogonu od 2015. godine.

S poštovanjem,

Dunja Delić

Otprema MINGOR, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb

3 privitaka

Poštovani,

dostavljamo Vam dopis u prilogu.

S poštovanjem,

 

 

 

[1]cid:[email protected] REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF
CROATIA
Ministarstvo gospodarstva i održivog
razvoja

Pisarnica
Radnička cesta 80
10 000 Zagreb

e-mail:   [2][e-mail adresa]

[3]https://mingor.gov.hr/

           

[4]cid:[email protected] o ispisu ove elektronske
pošte, čuvajte prirodu.

 

IZJAVA O ODRICANJU OD ODGOVORNOSTI: Ova elektronička poruka može
sadržavati osjetljive, povjerljive i/ili povlaštene informacije te je
namijenjena isključivo naznačenom primatelju i/ili grupi primatelja. Ako
ste je primili pogreškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite
pošiljatelja te da izvornu poruku i sve njene priloge odmah, bez čitanja,
trajno izbrišete. Neovlaštena uporaba, distribucija, otkrivanje,
umnožavanje ili izmjena ove poruke je zabranjena. Sadržaj, stavovi i
mišljenja izneseni u poruci su autorovi i ne predstavljaju nužno službeni
stav Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Budući da komunikacija
putem interneta spada u otvoreni način razmjene informacija, Ministarstvo
gospodarstva i održivog razvoja ne prihvaća nikakvu odgovornost za
eventualnu štetu nastalu primitkom ove poruke i svih njezinih priloga.

 

DISCLAIMER: This email may contain sensitive, confidential and/or
privileged information and is intended only for the recipient and/or group
of recipients to which it is addressed. If you received this in error,
please immediately notify the sender and permanently delete the original
email and any attachments, without reading them. Any unauthorized use,
dissemination, disclosure, copying of or change to this email is
prohibited. The content, views and opinions expressed in this email are
those of the sender only and do not necessarily represent the official
views of the Ministry of Economy and Sustainable Development. As internet
communication is an open form of information exchange, the Ministry of
Economy and Sustainable Development excludes all liability for any loss or
damage arising from the receipt of this message and any of its
attachments.

 

References

Visible links
2. mailto:[e-mail adresa]
3. https://mingor.gov.hr/

Za: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb

Poštovani,

sukladno upitu za dopunu informacije, šaljem popis vjetroelektrana za koje Vas molim dostavu rješenja o prihvatljivosti te izvještaje o monitoringu:

VE Ogorje, VE Rudine, VE Katuni, VE Glunča, VE ZD 6P + ZD6, VE Lukovac, VE Kom-Orjak-Greda, VE Krš Pađene, VE Jasenice, VE Korlat, VE Senj.

Srdačan pozdrav,
Dunja Delić

Za: Otprema MINGOR

Poštovani,

ovim putem provjeravam da li ste zaprimili dopunu mog zahtjeva te kada bih mogla očekivati odgovor?

Srdačan pozdrav,

Dunja Delić

Otprema MINGOR, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb

Poštovana,

Ova mail adresa isključivo služi za otpremanje dopisa elektronskim putem , a za upite je mail adresa [e-mail adresa];

S poštovanjem,

REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF CROATIA
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Pisarnica
Radnička cesta 80
10 000 Zagreb

e-mail:   [e-mail adresa]
https://mingor.gov.hr/

Razmislite o ispisu ove elektronske pošte, čuvajte prirodu.

IZJAVA O ODRICANJU OD ODGOVORNOSTI: Ova elektronička poruka može sadržavati osjetljive, povjerljive i/ili povlaštene informacije te je namijenjena isključivo naznačenom primatelju i/ili grupi primatelja. Ako ste je primili pogreškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite pošiljatelja te da izvornu poruku i sve njene priloge odmah, bez čitanja, trajno izbrišete. Neovlaštena uporaba, distribucija, otkrivanje, umnožavanje ili izmjena ove poruke je zabranjena. Sadržaj, stavovi i mišljenja izneseni u poruci su autorovi i ne predstavljaju nužno službeni stav Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Budući da komunikacija putem interneta spada u otvoreni način razmjene informacija, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja ne prihvaća nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu primitkom ove poruke i svih njezinih priloga.

DISCLAIMER: This email may contain sensitive, confidential and/or privileged information and is intended only for the recipient and/or group of recipients to which it is addressed. If you received this in error, please immediately notify the sender and permanently delete the original email and any attachments, without reading them. Any unauthorized use, dissemination, disclosure, copying of or change to this email is prohibited. The content, views and opinions expressed in this email are those of the sender only and do not necessarily represent the official views of the Ministry of Economy and Sustainable Development. As internet communication is an open form of information exchange, the Ministry of Economy and Sustainable Development excludes all liability for any loss or damage arising from the receipt of this message and any of its attachments.

prikazati citirane dijelove

Za: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb

Poštovani,

ovim putem provjeravam da li ste zaprimili dopunu mog zahtjeva te kada bih mogla očekivati odgovor?

Srdačan pozdrav,
Dunja Delić

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb

[1]Jumbo mail
Datoteka za preuzimanje

------------------------------------------------------------------------------

Šalje: [e-mail adresa]

Naziv datoteke: VE-Rješenja i izvješća (1).rar

Link za preuzimanje:
[2]https://jumboiskon.tportal.hr/download/5...

Poruka:
Poštovana gđo Delić, temeljem članka 17. stavka 1. točke 2. Zakona o pravu na
pristup informacijama (Narodne novine, br. 25/13 i 85/15; u daljnjem tekstu:
Zakon), a nastavno na Vašu dopunu zahtjeva za pristup informacijama od 1.
veljače 2022 godine, kojom ste zatražili dostavu rješenja o prihvatljivosti te
izvještaje o monitoringu za: VE Ogorje, VE Rudine, VE Katuni, VE Glunča, VE ZD
6P + ZD6, VE Lukovac, VE Kom-Orjak-Greda, VE Krš Pađene, VE Jasenice, VE
Korlat, VE Senj, ovim putem u privitku Vam dostavljamo rješenja i izvještaje.
S poštovanjem, Petra Jezidžić

------------------------------------------------------------------------------

Želiš slati veće datoteke ili ih trajno pohraniti?
Besplatno se registriraj na [3]Jumbo box free uslugu i pohranjuj i dijeli
datoteke do 5 GB.
Ako imate bilo kakvih pitanja o Iskon Jumbo usluzi ili želite pročitati naše
uvjete korištenja posjetite [4]jumboiskon.tportal.hr © Iskon Internet 2015.

References

Visible links
1. Iskon jumbo
https://jumboiskon.tportal.hr/
2. https://jumboiskon.tportal.hr/download/5...
3. https://jumboiskon.tportal.hr/registrati...
4. https://jumboiskon.tportal.hr/