Sanacija opasnog otpada odlaganog u jezera Savica-Šanci

Jurica Mikulić je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Grad Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Odgovor na ovaj zahtjev kasni. Po zakonu, pod svim uvjetima, Grad Zagreb trebala je odgovoriti do sada (detalji). Možete se žaliti tako što ćete zahtjeva požurnicu.

Jurica Mikulić

Za: Grad Zagreb

Poštovani,

60-ih i 70-ih godina prošlog stoljeća se u jezera na području mjesnog odbora Savica-Šanci legalno odlagao opasan otpad, radi čega su ta jezera i danas zagađena. Taj otpad, prema javno dostupnim informacijama, nikad nije saniran, što posebno brine obzirom na blizinu vodocrpilišta u Petruševcu.

Navodno je tvrtka Crosco radila istraživanje o zagađenosti tih jezera 2006. ili 2007. godine, a 2007. godine je posebni savjetnik gradonačelnika Zdravko Čokić održao konferenciju za novinare pokraj zagađenih jezera te najavio početak sanacije.

Molio bih Vas:

1) Da mi dostavite rezultate istraživanja koje je provodila tvrtka Crosco
2) Da mi javite trenutni status, odnosno plan najavljene sanacije. Ukoliko do najavljene sanacije nije došlo, molio bih Vas informaciju o razlozima.

S poštovanjem,

Jurica Mikulić

Branimir Lončar, Grad Zagreb

Poštovani,

Nastavno na donji zahtjev za pristupom informacijama, molim Vas da sukladno članku 20. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13 i 85/15, dalje u tekstu: Zakon), a vezano uz članak 18. stavak 3. istog Zakona, ispravite Vaš zahtjev, u roku od 5 dana od zaprimanja ove obavijesti, na način da nam dostavite adresu Vašeg prebivališta.

Naime, pisani zahtjev sadrži:
- naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
- podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
- ime, prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište

Radi lakšeg podnošenja zahtjeva, na službenoj internetskoj stranici Grada Zagreba objavljen je predložak zahtjeva za pristupom informacijama.

http://www.zagreb.hr/pravo-na-pristup-in...

U protivnom, zahtjev ćemo odbaciti, temeljem članka 20.stavka 2. Zakona.

S poštovanjem,

Branimir Lončar,
službenik za informiranje

GRAD ZAGREB
Ured gradonačelnika
Služba za informiranje
Zagreb, Trg Stjepana Radića 1
T: +385 (0) 1 610 1030

prikazati citirane dijelove

Administrator Miroslav je ostavio/la bilješku ()

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (ZPPI) "adresa" je vaša elektronska adresa putem koje ste poslali zahtjev elektronskim putem na internetskoj stranici Imamo pravo znati.

Poštanska adresa nije potrebna za dostavu traženih informacija sukladno tumačenju zakona Povjerenika za informiranje. Iznimno, tijelo javne vlasti može tražiti kućnu adresu ako treba dostaviti odgovor papirnato s dostavnicom i to samo kada rješenjem odbija ili odbacuje zahtjev za pristup informacijama i kada dostavlja rješenje na zahtjev za ponovnu uporabu informacija. Više pročitajte na http://imamopravoznati.org/help/privacy#...

Imamo pravo znati je javni portal za podnošenje zahtjeva za pristup informacijama te zbog sigurnosti vaših osobnih podatka i politici privatnosti ove internetske stranice ne preporučamo slanje kućne adresu putem ovog javnog portala jer ne možemo jamčiti da automatizirani roboti pretraživača (bot) neće pokupiti vašu kućnu adresu.

Savjetujemo vam da odgovorite Gradu Zagrebu putem portala ovdje u smislu:

"Na Vaš zahtjev dostavljam u nastavku svoju kućnu adresu: __________________ (ulica i kućni broj, mjesto). Sukladno čl. 17. st. 2. ZPPI-ja naznačujem da želim primiti Vaš odgovor na isti način i na istu elektronsku adresu putem koje ste zaprimili moj zahtjev. Molim vas da moje osobne podatke (npr. kućna adresa) uklonite prije dostavljanja odgovora elektronskim putem (na adresu @imamopravoznati.org) sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka."

Kada pošaljete odgovor Gradu Zagrebu, odmah javite administratorima tako da sdesbe strane kliknete na tipku Prijavite ovaj zahtjev i s popisa izaberite vrstu Ostalo a pod Opis navedite da se radi o uklanjanju vaše kućne adrese i administratori portala će cenzurirati vašu kućnu adresu u zahtjevu.

Sukladno Zakonu, ako ne naznačite na koji način želite primiti tražene informacije, tijelo javne vlasti dostavit će informaciju na isti način na koji ste podnijeli zahtjev odnosno na drugi ekonomičniji način (koji stvara manje troškova, a ostvaruje svrhu). Smatramo da slanje papirnih kopija poštanskim putem ne stvara manje troškova te uvijek inzistirajte odgovor digitalno pa čak i ako u tijelu trebaju skenirati dokumente koje ste ih tražili.

Tijelo će možda odgovoriti na vašu kućnu adresu da izbjegnu javnu objavu informacija koje ste zatražili. Možete odgovoriti i inzistirati da vam tijelo odgovor dostavi na elektronsku poštu putem koje ste dostavili zahtjev - tzv. adresa za odgovor (imamopravoznati.org adresa) jer je tako propisano ZPPI-om - ako se tijelo ogluši i dalje ne dostavi elektornskim putem, tada tijelo ne primjenjuje zakonske propise i možete podnijeti predstavku Povjereniku za informiranje.

Jurica Mikulić

Za: Branimir Lončar

Poštovani,

Na Vaš zahtjev dostavljam u nastavku svoju kućnu adresu: [osobna informacija] (ulica i kućni broj, mjesto). Sukladno čl. 17. st. 2. ZPPI-ja naznačujem da želim primiti Vaš odgovor na isti način i na istu elektronsku adresu putem koje ste zaprimili moj zahtjev. Molim vas da moje osobne podatke (npr. kućna adresa) uklonite prije dostavljanja odgovora elektronskim putem (na adresu @imamopravoznati.org) sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka

S poštovanjem,

Jurica Mikulić

Branimir Lončar, Grad Zagreb

Poštovani,

Nastavno na Vaš zahtjev za pristupom informacijama, temeljem članka 22. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13 i 85/15, dalje u tekstu: Zakon), obavještavamo Vas kako je rok za rješavanje po zahtjevu produljen na 30 dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva, sukladno odredbi članka 22. stavka 1. točke 1. Zakona, obzirom se informacija mora tražiti izvan sjedišta tijela javne vlasti.

S poštovanjem,

Branimir Lončar,
službenik za informiranje

GRAD ZAGREB
Ured gradonačelnika
Služba za informiranje
Zagreb, Trg Stjepana Radića 1
T: +385 (0) 1 610 1030