Sanitarno-tehnički i higijenski uvjeti

Stanovnici Mokošice je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Ministarstvo zdravstva, Zagreb

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je uspješan.

Stanovnici Mokošice

Za: Ministarstvo zdravstva, Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije:

Molim na uvid:

Potvrdu Klasa: 540-02/14-05/2851, Ur.broj:534-09-2-1-6-13/4-14-2 od 22. rujna 2014. godine

Ministarstvo zdravlja, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške, Služba županijske sanitarne inspekcije, PJ – Odjel za južnu Dalmaciju, Ispostava Dubrovnik – potvrda, Klasa: 540-02/14-05/2851, Ur.broj:534-09-2-1-6-13/4-14-2 od 22. rujna 2014. godine iz područja sanitarno-tehničkih i higijenskih uvjeta.

S poštovanjem,

Stanovnici Mokošice

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE, Ministarstvo zdravstva, Zagreb

1 privitaka

-----------------------------
[Ministarstvo Zdravstva]
-----------------------------

prikazati citirane dijelove