Sastav radne skupine Konačni prijedlog ZID Zakona o prostornom uređenju

Zahtjev za pristup informacijama od Udruga BIOM za Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb

Poštovani,

temeljem čl.5., st.1. kojim je osigurano pravo na pristup informacijama o djelovanju javnih tijela te čl. 18. koji definira sadržaj pisanog zahtjeva prema Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) kao ovlaštenik prava tražim informaciju:

1.) Sastav radne skupine za izradu Konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju koji je bio na e-savjetovanju od 19.2.2019. do 20.3.2019.

Ukoliko niste ovlašteni odgovoriti na gorespomenuti zahtjev, tj. ako ne posjedujete ili ne raspolažete sa navedenom informacijom, dužni ste nas u roku od 8 dana uz obavijest uputiti na mjerodavno tijelo prema čl. 21. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Molimo da nam odgovor dostavite putem maila ako je moguće.

S poštovanjem,

Udruga BIOM

Zahtjev za pristup informacijama,

1 privitaka

Poštovani,

slijedom zahtjeva kojeg ste uputili ovom Ministarstvu temeljem odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15), sukladno odredbi članka 23. stavka 1. točke 1., a u vezi sa člankom 17. stavkom 1. točkom 2. istog Zakona obavještavamo Vas kako za izradu Zakona o izmjenama i dopuna Zakona o prostornom uređenju nije bila imenovana posebna radna skupina već su u postupak izrade predmetnog zakona bili su uključeni državni službenici i dužnosnici Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja. Na prijedlog zakona prikupljena su i mišljenja svih nadležnih državnih tijela a u javnu raspravu mogla se uključiti i šira zainteresirana javnost koja se mogla očitovati davanjem svojih prijedloga, primjedbi i mišljenja za vrijeme trajanja savjetovanja s javnošću koje je provedeno u razdoblju od 15. veljače 2019. do 20. ožujka 2019. godine putem portala eSavjetovanja.

Također, za vrijeme trajanja javnog savjetovanja predstavnicima stručnih komora, na stručnim skupovima održanima u Varaždinu, Zagrebu, Osijeku, Slavonskom Brodu i Splitu, državni tajnici Dunja Magaš i Danijel Meštrić prezentirali su novine koje donose izmjene Zakona te su se okupljeni također mogli kroz diskusiju i otvoreni dijalog informirati te komentirati novine koje donose izmjene predmetnog Zakona.

S poštovanjem,

------------------------------------------------------------------------------------------
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Samostalna služba za odnose s javnošću i informiranje
Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb
Tel: 01 3782 444
Web: https://mgipu.gov.hr
------------------------------------------------------------------------------------------

prikazati citirane dijelove

Za: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb

Poštovana,

tražimo dopunu informacije sukladno članku 24. stavku 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15) u kojem se navodi da "ako korisnik smatra da informacija pružena na temelju zahtjeva nije točna ili potpuna, može zahtjevati njezin ispravak, odnosno dopunu u roku od 15 dana od dana dobivanja infromacije."

Naime, zahtjevom za pristup informaciji Udruge BIOM od 26. ožujka 2019. jasno je da smo u bitnome tražili popis osoba koje su sudjelovale u izradi Konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju koji je bio na e-savjetovanju od 19.2.2019. do 20.3.2019 (neovisno o formulaciji zahtjeva koja glasi da tražimo "Sastav radne skupine za izradu...").

Prema tome vaš odgovor (KLASA: 008-01/19-01/73, URBROJ: 531-08-19-3) od 8. travnja 2019.
da "...nije bila imenovana posebna radna skupina već su u postupak izrade predmetnog zakona bili uključeni državni službenici i dužnosnici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja..." a koji ne sadrži popis osoba koje su sudjelovale u izradi ovog Konačnog prijedloga Zakona nije potpun te vas shodno članku 24. stavku 1. Zakona o pravu na pristup informacijama molimo za dopunu informacije.

Dakle, ukoliko se u konkretnom slučaju radi o neformalnoj radnoj skupini, tada bi po mišljenju Povjerenika za informiranje trebao postojati popis zaposlenika koji su uključeni u izradu, zapisnici sa sastanka radne skupine ili drugi dokument iz kojeg je razvidno tko je sudjelovao u izradi predmetnog Konačnog prijedloga Zakona.

Ukazujemo i na presudu Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, br. UsII-84/16 od 18. kolovoza 2016. godine, gdje je sud zauzeo stajalište da nije od utjecaja činjenica je li za izradu nekog propisa formalno postojala radna skupina, s obzirom da se i na takvu neformalnu iskupinu primjenjuje načelo transparentnosti rada iste.

S poštovanjem,

Udruga BIOM

Za: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb

Poštovani,

nastavno na vaš dopis (KLASA: 008-01/19-01/73, URBROJ: 531-08-19 od 24. travnja 2019.) dostavljen poštom 6. svibnja 2019., ponovno vas molimo za dopunu informacije na način da nam se dostavi popis osoba koje su sudjelovale u izradi prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju.

Naime iz vašeg zadnjeg odgovora proizlazi da Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja nije poznato tko je sudjelovao u izradi Zakona o prostornom uređenju što smatramo da nije moguće. U vašem odgovoru navodite "kako nije bila imenovana radna skupina te ne postoji popis službenika koji su bili uključeni u njegovu izradu niti neki drugi dokument iz kojeg je razvidno tko je sudjelovao u izradi predmetnog Konačnog prijedloga Zakona".

U prijašnjem zahtjevu za dopunu informacije od 10. travnja 2019. kao jedan od argumenata da nam se dostavi traženo naveli smo i mišljenje Povjerenika za informiranje u kojem se navode načini kako je moguće saznati imena osoba koje su sudjelovale u izradi određenog propisa. Primjeri Povjerenika nisu zaključna lista, te ih ne treba shvaćati pretjerano formalistički, kao novi primjer kako je moguće saznati koje su osobe sudjelovale u izradi određenog propisa navodimo da način saznavanja može biti i obična prepiska putem maila kojim se dogovaraju aktivnosti oko izrade prijedloga i u koji su uključene osobe koje rade na donošenju zakona.

Ponovno naglašavamo da za ostvarivanje prava na pristup informaciji o osobama koje su izradile prijedlog određenog propisa nije bitno da li je imenovana posebna radna skupina, i da li je popis osoba naveden u posebnom dokumentu ili zapisniku. Načelo transparentnosti rada prilikom izrade propisa primjenjuje se i na neformalnu skupinu kao što je istakao Visoki upravni sud u svojoj presudi br. UsII-84/16 od 18. kolovoza 2016. godine.

Shodno svemu navedenome, molimo vas za dopunu informacije sukladno članku 24. stavku 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15) koji kaže da "ako korisnik smatra da informacija pružena na temelju zahtjeva nije točna ili potpuna, može zahtjevati njezin ispravak, odnosno dopunu u roku od 15 dana od dana dobivanja infromacije."

S poštovanjem,

Udruga BIOM

Zahtjev za pristup informacijama,

Molim urudžbirati kao dopunu zahtjevu KLASA: : 008-01/19-01/73

Hvala i LP,
Valentina Vincek

------------------------------------------------------------------------------------------
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Samostalna služba za odnose s javnošću i informiranje
Valentina Vincek, voditeljica službe
Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb
Tel: 01 3782 404
Web: https://mgipu.gov.hr
------------------------------------------------------------------------------------------

prikazati citirane dijelove

Za: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb

Poštovana,

molimo vas za pojašnjenje vašeg zadnjeg odgovora od 15. svibnja na naš zahtjev. Naime napisali ste "Molim urudžbirati kao dopunu zahtjevu KLASA: : 008-01/19-01/73". Nije nam jasno da li je taj odgovor slučajno upućen nama.

S poštovanjem,

Udruga BIOM

Zahtjev za pristup informacijama,

Poštovani,

Vaš je zahtjev zaprimljen i u postupku je rješavanja.
Uputa je dana pisarnici Ministarstva u postupku vođenja predmeta tako da možete zanemariti primljenu obavijest.

Lijepi pozdrav,
Valentina Vincek

------------------------------------------------------------------------------------------
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Samostalna služba za odnose s javnošću i informiranje
Valentina Vincek, voditeljica službe
Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb
Tel: 01 3782 404
Web: https://mgipu.gov.hr
------------------------------------------------------------------------------------------

prikazati citirane dijelove

Udruga BIOM je ostavio/la bilješku ()

Ovim putem dostavljamo dva dopisa Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja koji su nam dostavljeni poštom. Dopisi su dostavljeni 6. svibnja 2019. te 27. svibnja 2019. U dopisu od 27. svibnja dostavljen nam je popis osoba koje su sudjelovale u izradi Konačnog prijedloga ZID-a Zakona o prostornom uređenju.

Oba dokumenta možete preuzeti preko sljedeće poveznice.

https://www.dropbox.com/sh/a6kcxj54mebnq...