Secret project presents Pula music week - ugovor

Zahtjev za pristup informacijama od Branimir Slijepčević za Grad Pula

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je uspješan.

Branimir Slijepčević

Poštovani,

temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molio bih da mi dostavite presliku ugovora potpisanog od strane grada Pule i organizatora glazbene manifestacije "Secret Project presents Pula Music Week". Na službenoj press konferenciji iznesen je podatak da ugovor postoji i da je potpisan na 10 godina.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.

Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu tražene informacije trebao rok duži od 15 dana.

Unaprijed zahvaljujem.

S poštovanjem,

Branimir Slijepčević
Starih statuta 1,
52100 Pula
OIB: 36201752989

Eva Barbir, Grad Pula

3 privitaka

Poštovani

povodom vašeg zahtjeva od 25.05.2022. godine za dostavu preslike ugovora
potpisanog od strane grada Pule i organizatora glazbene manifestacije
"Secret Project presents Pula Music Week", u prilogu dostavljamo vam
tražene informacije

s poštovanjem

službenik za informiranje

 

Ova elektronička poruka je povjerljiva i može sadržavati povlaštene
informacije. Ako niste naznačeni primatelj, niste ovlašteni čitati,
štampati, pohraniti, obrađivati ili priopćavati ovu poruku. Ako ste ovu
poruku primili greškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite
pošiljatelja i izbrišete ovu poruku, njene privitke i kopije. Grad
Pula-Pola ne preuzima nikakvu odgovornost s obzirom na bilo koju moguću
netočnost bilo kojeg podatka koji je sadržan u ovoj poruci. Stajališta
izražena u ovoj poruci ne odražavaju nužno službena stajališta Grada
Pula-Pola. Hvala!
  Molimo da ne ispisujete ovaj e-mail ukoliko zaista nije potrebno.

This e-mail is confidential and may also contain privileged information.
If you are not the intended recipient, you are not authorised to read,
print, save, process or disclose this message. If you have received this
message by mistake, please inform the sender immediately and delete this
e-mail, its attachments and any copies. City of Pula-Pola does not take
any responsibility with regards to any possible inaccuracy of any data
contained in this e-mail. The opinions expressed in this e-mail do not
necessarily reflect the official positions of the City of Pula-Pola. Thank
you!
  Please, don't print this e-mail unless you really need to.