Sektor za nadzor šumarstva i lovstva

Zahtjev za pristup informacijama od Miroslav Schlossberg za Državni inspektorat, Zagreb

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je uspješan.

Miroslav Schlossberg

Za: Državni inspektorat, Zagreb

U Godišnjem izvješću o radu DIRH za 2020.godinu pod naslovom 5.11. navedeni su ciljevi Sektora za nadzor šumarstva i lovstva, no nisu navedeni mjerljivi podaci.

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije - dostavite izmjerene podatke za sljedeće specifične ciljeve iz godišnjeg izvješća za 2020. godinu:

1. Održivo gospodarenje šumama i šumskim zemljištem
- broj obavljenih inspekcijskih nadzora
- broj donesenih upravnih mjera
- broj optužnih prijedloga

2. Sprječavanje nastanka šumskih požara
- broj obavljenih inspekcijskih nadzora
- broj donesenih upravnih mjera
- broj optužnih prijedloga

3. Sprječavanje širenja šumskog štetnog organizma - Ips typographus L. osmerozubni smrekov pisar
- broj obavljenih inspekcijskih nadzora
- broj donesenih upravnih mjera
- broj optužnih prijedloga

4. Sprječavanje unošenja nedeklariranog šumskog reprodukcijskog materijala u šumu i na šumsko zemljište
- broj obavljenih inspekcijskih nadzora
- broj donesenih upravnih mjera
- broj optužnih prijedloga

5. Sprječavanje širenja štetnih organizama
- broj obavljenih inspekcijskih nadzora
- broj donesenih upravnih mjera
- broj optužnih prijedloga

6. Održivo gospodarenje lovištima i divljači
- broj obavljenih inspekcijskih nadzora
- broj donesenih upravnih mjera
- broj optužnih prijedloga

7. Sprječavanje unošenja i širenja afričke svinjske kuge u Republiku Hrvatsku
- broj obavljenih inspekcijskih nadzora
- broj donesenih upravnih mjera
- broj optužnih prijedloga

8. Provedba lova na siguran način
- broj obavljenih inspekcijskih nadzora
- broj donesenih upravnih mjera
- broj optužnih prijedloga

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Državni inspektorat, Zagreb

1 privitaka

Poštovani,

Nastavno na Vaš upit sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj: 25/2013 i 85/2015) u privitku Vam dostavljamo zatraženo.

S poštovanjem,
Službenica za informiranje
Silvia Rukavina, dipl.iur.