Serološka studija

Zahtjev za pristup informacijama od Prkut Duje za Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je uspješan.

Za: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

Sukladno članku 18. Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije, vezane uz javno predstavljenu serološku studiju Hrvatskog za javno zdravstvo (https://www.tportal.hr/vijesti/clanak/fo...

- Na koji su način prikupljani uzorci za studiju? Radi li se o uzorcima krvi osoba koji su zbog nekog razloga bili na pretragama, i ako da, postoji li općenita klasifikacija razloga provođenja pretrage?

- Rezultate studije u strojno čitljivom formatu, na agregatnoj osnovi kako bi se zaštitili osobni podaci osoba, koje minimalno uključuju sljedeće kategorije informacija: dob, spol, komorbidete, mjesto prebivališta, težinu bolesti po starosnim grupama.

S poštovanjem,

Prkut Duje

PPi, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

1 privitaka

Poštovani,

 

uvidom u dostavljen zahtjev za pristup informacijama pozivam Vas da na
temelju Zakona o pravu na pristup informacijama, a prema odredbama članka
18. stavka 3. i članka 20. stavka 2. u roku od 5 dana od zaprimanja ovog
poziva dostavite podatke o Vašoj adresi prebivališta ako informaciju
tražite kao fizička osoba, odnosno podatke o nazivu i adresi sjedišta
Vašeg poslovnog subjekta ako informaciju tražite kao pravna osoba. 

Ukoliko navedene nedostatke ne ispravite, odnosno ne dostavite tražene
podatke u navedenom roku, Vaš smo zahtjev prema Zakonu obvezni odbaciti
kao nerazumljiv ili nepotpun.

Molim tražene podatke dostavite isključivo odgovorom na ovaj e-mail kao
službeni e-mail za dostavu zahtjeva za pristup informacijama.

 

Nadalje, ljubazno molim da sve zahtjeve u kojima se pozivate na Zakon o
pravu na pristup informacijama dostavljate isključivo putem ovog e-maila
ili drugi predviđen način prema javno objavljenim uputama za ostvarivanje
prava na pristup informacijama koje možete pronaći na poveznici u
nastavku:
[1]https://www.hzjz.hr/ostvarivanje-prava-n....

 

Ljubazno molim odgovorom na ovaj e-mail potvrdite primitak istog.

 

Lijepi pozdrav

Ivana Pinter, Službenica za informiranje

 

Hrvatski zavod za javno zdravstvo - HZJZ

Ivana Pinter, dipl. iur.

10 000 Zagreb

Rockefellerova 7

[2]cid:[e-mail adresa]

 

 

Za: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

 

 

Sukladno članku 18. Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u
elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće
informacije, vezane uz javno predstavljenu serološku studiju Hrvatskog za
javno zdravstvo
(https://www.tportal.hr/vijesti/clanak/fo...

 

 

- Na koji su način prikupljani uzorci za studiju? Radi li se o uzorcima
krvi osoba koji su zbog nekog razloga bili na pretragama, i ako da,
postoji li općenita klasifikacija razloga provođenja pretrage?

 

 

- Rezultate studije u strojno čitljivom formatu, na agregatnoj osnovi kako
bi se zaštitili osobni podaci osoba, koje minimalno uključuju sljedeće
kategorije informacija: dob, spol, komorbidete, mjesto prebivališta,
težinu bolesti po starosnim grupama.

 

 

S poštovanjem,

 

 

Prkut Duje

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj zahtjev:

[ZPPI #8145 email]

 

 

Je li [3][HZJZ e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup informacijama
zahtjeve za Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb? Ako da, molimo
kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:

http://imamopravoznati.org/change_reques...

 

 

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i autorskih
prava:

http://imamopravoznati.org/help/officers

 

 

Za detaljnije upute o sigurnom rukovanju podacima pročitajte najnovije
savjete Povjerenika za informiranje:

http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

 

 

 

 

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama, ova
usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne vlasti
posvećenim pravu na pristup informacijama postavite poveznicu do nas.

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

________________________

This email was scanned by HZJZ

References

Visible links
1. https://www.hzjz.hr/ostvarivanje-prava-n...
3. mailto:[HZJZ e-mail za zahtjeve]

Za: PPi

Poštovana,

Dostavljam svoju poštansku adresu: [osobni podaci].

S poštovanjem,

Prkut Duje

PPi, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

2 privitaka

Poštovani,

 

nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama, odgovor na isti
dostavljam u privitku.  

 

Ljubazno molim odgovorom na ovaj e-mail potvrdite primitak istog.

 

Lijepi pozdrav

Ivana Pinter, Službenica za informiranje

 

Hrvatski zavod za javno zdravstvo - HZJZ

Ivana Pinter, dipl. iur.

10 000 Zagreb

Rockefellerova 7

[1]cid:[e-mail adresa]

 

prikazati citirane dijelove

Za: PPi

Poštovani,

Ističem da rješavanje dostavljenog zahtjeva za pravom na pristup informacijama nije u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama. Naime, za zahtjev se ne izdaje rješenje kada se korisniku ukazuje na web lokaciju na kojoj su tražene informacije već objavljene te isto nije primjenjivo na situacije kada te informacije nisu objavljene na web stranici, odnosno tek će se objaviti.

Također, ukoliko ste u posjedu traženih podataka, a ne pružate uvid u njih temeljem postavljenog zahtjeva za pravom na pristup informacijama, potrebno je odbiti zahtjev te se pritom jasno pozvati na neki od ograničenja i iznimki u pravu na pristup informacijama, predviđenih Zakonom.

Naposljetku, neprimjereno je da rješavanje zahtjeva potpisuje čelnik tijela javne vlasti budući da je zakonom predviđeno da o zahtjevima za pravom na pristup informacijama samostalno odlučuje službenik za informiranje. Štoviše, potpisivanjem rješenja od strane čelnika tijela javne vlasti stvara se dojam da bi zahtjev bio drugačije riješen da je o njemu odlučivao imenovani i nadležni službenik za pravo na pristup informacijama. Naposljetku, ovime se daju argumenti za eventualnu predstavku Povjereniku za informiranje kojim se traži provedba nadzora s ciljem detektiranja institucionalnih propusta i slabosti u provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama.

Dakle, ističem kako u ovom trenutku postoje zakonske osnove za uspješno podnošenje žalbe Povjereniku za informiranje te podnošenje predstavke zbog kojeg će Povjerenik tražiti promptno očitovanje tijela javne vlasti. Za podnošenje navedene žalbe i predstavke imam zakonski rok od 15 dana.

Ovim putem Vas obavještavam da navedenu žalbu i predstavku neću uputiti Povjereniku za informiranje, ukoliko u roku od 10 radnih dana, u odgovoru na ovaj e-mail, dostavite poveznicu na web lokaciju na kojoj su objavljene tražene informacije . Ukoliko u narednih 10 dana ne dostavite poveznicu, bit ću primoran zaštiti svoje pravo na pristup informacijama pokretanjem postupaka pred Povjerenikom za informiranje, podnošenjem žalbe i predstavke.

Unaprijed hvala i lijep pozdrav,
Duje Prkut

Za: PPi

Poštovani,

Zahvaljujemo na javnoj objavi serološke studije, nakon upozorenja i očitovanja kojeg vam je uputio Povjerenik za informiranje. Budući da javnost ima uvid u ovu prepisku putem portala Imamo pravo znati, ističem kako je serološka studija dostupna na sljedećem linku: https://www.hzjz.hr/medunarodna-istraziv...,

S poštovanjem,

Prkut Duje