Slanje rezultata antigenskih testova na krive adrese

Trenutno čeka odgovor Agencija za zaštitu osobnih podataka, Zagreb, trebali bi odgovoriti brzo i uobičajeno ne kasnije od (detalji).

Za: Agencija za zaštitu osobnih podataka, Zagreb

Poštovani,
Sukladno čl.18. Zakona o pravu na pristup informacijama, molimo Vas da nam sljedeće informacije dostavite u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj e-mail:
Je li Ured za zdravstvo grada Zagreba, u odnosu na medijski popraćen slučaj slanja rezultata brzih antigenskih testova na krive e-mail adrese, prijavio AZOP-u povredu osobnih podataka s visokim rizikom za prava i slobode ispitanika, sukladno članku 33. Opće uredbe o zaštiti podataka?

Je li Ured za zdravstvo Grada Zagreba same ispitanike direktno obavijestio o povredi osobnih podataka, sukladno članku 34. Uredbe?

Ako Gradski ured za zdravstvo nije prijavio navedenu povredu osobnih podataka, je li AZOP provodio izvide ili tražio očitovanje o slučaju po službenoj dužnosti?

S poštovanjem,
Duje Prkut
izvršni direktor
udruga Politiscope

Sluzbenik za informiranje, Agencija za zaštitu osobnih podataka, Zagreb

Poštovani,

Na temelju ograničenog opisa slučaja iz vašeg zahtjeva za pristup informacijama ne možemo sa sigurnošću utvrditi o kojoj se traženoj informaciji radi.

Stoga vas sukladno čl.20.st.2. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013, 85/2015) pozivamo da u roku od pet dana ispravite predmetni zahtjev.

Srdačan pozdrav

Zorislav Bujan, mag.iur.
Službenik za informiranje

e: [AZOP e-mail za zahtjeve]
Selska cesta 136  |  Zagreb, 10000
www.azop.hr

prikazati citirane dijelove

Za: Sluzbenik za informiranje

Poštovani,
Sukladno čl.18. Zakona o pravu na pristup informacijama, molimo Vas da nam sljedeće informacije dostavite u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj e-mail:
Je li Ured za zdravstvo grada Zagreba, u odnosu na medijski popraćen slučaj slanja rezultata brzih antigenskih testova na krive e-mail adrese, prijavio AZOP-u povredu osobnih podataka s visokim rizikom za prava i slobode ispitanika, sukladno članku 33. Opće uredbe o zaštiti podataka?

Riječ je o slučajevima koji se spominju u sljedećim medijskim objavama:
https://www.telegram.hr/politika-krimina...
https://www.telegram.hr/politika-krimina...

Citiramo: "Na prvi upit gradski pročelnik za zdravstvo Vjekoslav Jeleč potpuno je ignorirao slučaj slanja pozitivnog nalaza prije testiranja. Potvrdio je kako je bilo sasvim drugačijih slučajeva: slanja praznih rezultata testiranja ili pak slanja rezultata na krive adrese."

Je li Ured za zdravstvo Grada Zagreba, osim prijave AZOP-u, same ispitanike direktno obavijestio o povredi osobnih podataka, sukladno članku 34. Uredbe?

Ako Gradski ured za zdravstvo nije prijavio navedenu povredu osobnih podataka, je li AZOP provodio izvide ili tražio očitovanje o slučaju po službenoj dužnosti?

S poštovanjem,
Duje Prkut
izvršni direktor
udruga Politiscope

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org