Službeni dokument kojim Elektra Zadar dokazuje da se pred domaćim sudom spori sa građanskom udrugom Donat sa Otoka Vira

Pisani zahtjev podnositelja Biljana Sejdinović za Hrvatska elektroprivreda, Zagreb

Hrvatska elektroprivreda, Zagreb ne posjeduje traženu informaciju.

Od: Biljana Sejdinović

Poštovani Hrvatska elektroprivreda,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Postoji li sudski postupak odnosno vodi li se pravni spor pred
domaćim sudovima u imovinsko pravnom sporu između Elektre Zadar i
građanske udruge Donat sa Otoka Vira na k.č. 7231/5 upisanoj u
zemljišnoknjižnom odjelu Zadar, k.o Vir

Molim da mi se odgovor potkrijepi dokumentom koji isto dokazuje.

S poštovanjem,

Biljana sejdinović

Spojite s ovim

Od: Biljana Sejdinović

Poštovani Hrvatska elektroprivreda,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

S poštovanjem,

Biljana Sejdinović

Spojite s ovim

Od: sluzbenikzainformiranje
Hrvatska elektroprivreda, Zagreb

Poštovana,

 

ispričavamo se na kašnjenju odgovora povodom Zahtjeva za pristup
informacijama.

S obzirom na podatke navedene u zahtjevu ne možemo omogućiti pristup
informacijama.

Uvidom u registru udruga i zemljišne knjige ustanovili smo da udruga
Donat, Vir, ne postoji, dok je navedena čestica u vlasništvu druge fizičke
osobe.

Sukladno navedenome moramo odbiti zahtjev za pristup informacijama.

 

Pozdrav,

 

Zoran Vidović
Službenik za informiranje HEP grupe

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Hrvatska elektroprivreda, Zagreb može: