Slobodan Obradović

Za: Centar za socijalnu skrb Županja
Poštovani,
Molim vas da mi dostavite spisak članova upravnog i nadzornog vijeća/odbora (predsjednik i članovi) i iznose naknada za predsjednika vijeća/odbora i člana vijeća/odbora, u ovom i u protekla tri mandata.
S poštovanjem,
Slobodan Obradović
32270 Županja
[osobni podaci uklonjeni]

Slobodan Obradović

Za: Centar za socijalnu skrb Županja
Požurnica.
Poštovani,
Podsjećam vas da niste odgovorili na moj zahtjev za informacijom "Spisak članova odbora i iznosi naknade" u predviđenom roku. Molim vas da to učinite u sljedećih 7 dana. Ukoliko to ne učinite smatrati ću to „šutnjom uprave“ i uputiti žalbu Povjereniku za informiranje RH.
S poštovanjem,
Slobodan Obradović
[osobni podaci uklonjeni]
Županja

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org