Slobodan Obradović

Za: Komunalac, Županja
Poštovani,
Molim vas da mi dostavite spisak članova upravnog i nadzornog vijeća/odbora (predsjednik i članovi) i iznose naknada za predsjednika vijeća/odbora i člana vijeća/odbora, u ovom i u protekla tri mandata.
S poštovanjem,
Slobodan Obradović
32270 Županja
Šećerana 23

Tanja Dec, Komunalac, Županja

1 privitaka

Poštovani,
U privitku e-maila dostavljamo Vam Odgovor na Zahtjev za dostavom traženih podataka.

Lijep pozdrav!

Tanja Dec, dipl. iur.
KOMUNALAC d.o.o. ŽUPANJA
Veliki Kraj 132.
Rukovoditelj službe općih, pravnih
i kadrovskih poslova
tel.: 032/827-994
fax.: 032/827-986
mob.: 098/190-2202
mail: [Komunalac, Županja e-mail za zahtjeve]

-----Original Message-----
From: Slobodan Obradović [mailto:[ZPPI #7039 email]]
Sent: Tuesday, July 16, 2019 12:07 PM
To: Zahtjevi za PPI upućeni prema Komunalac, Županja
Subject: Spisak članova vijeća i iznosi naknade

Za: Komunalac, Županja
Poštovani,
Molim vas da mi dostavite spisak članova upravnog i nadzornog
vijeća/odbora (predsjednik i članovi) i iznose naknada za
predsjednika vijeća/odbora i člana vijeća/odbora, u ovom i u
protekla tri mandata.
S poštovanjem,
Slobodan Obradović
32270 Županja
Šećerana 23

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[ZPPI #7039 email]

Je li [Komunalac, Županja e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup
informacijama zahtjeve za Komunalac, Županja? Ako da, molimo
kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers

Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte
posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.


-------------------------------------------------------------------

sakrij citirane dijelove

Tanja Dec, Komunalac, Županja

1 privitaka

Poštovani,

U privitku e-maila dostavljamo Vam dopunu Zahtjeva/Odgovora koji smo Vam
poslali dana 26.07.2019. godine vezano za članove Nadzornog odbora i
njihove naknade.

 

S poštovanjem!

 

 

 

 

 

Tanja Dec, dipl. iur.

KOMUNALAC d.o.o. ŽUPANJA

Veliki Kraj 132.

Rukovoditelj službe općih, pravnih

i kadrovskih poslova

tel.:  032/827-994

fax.: 032/827-986

mob.: 098/190-2202

mail: [1][Komunalac, Županja e-mail za zahtjeve]

 

References

Visible links
1. file:///tmp/wlmailhtml:redir.aspx?REF=ZD0xhttnhv7DBjESZOaZI3Xy2jKtPpuWbyoShk2qljZwTeaasKTTCAFtYWlsdG86dGFuamFAa29tdW5hbGFjLXp1Lmhy

Tanja Dec, Komunalac, Županja

1 privitaka

Poštovani,
U privitku e-maila dostavljamo Vam dopunu Zahtjeva/Odgovora koji smo Vam poslali dana 26.07.2019. godine vezano za članove Nadzornog odbora i njihove naknade.

S poštovanjem!

Tanja Dec, dipl. iur.
KOMUNALAC d.o.o. ŽUPANJA
Veliki Kraj 132.
Rukovoditelj službe općih, pravnih
i kadrovskih poslova
tel.: 032/827-994
fax.: 032/827-986
mob.: 098/190-2202
mail: [Komunalac, Županja e-mail za zahtjeve]

-----Original Message-----
From: Slobodan Obradović [mailto:[ZPPI #7039 email]]
Sent: Tuesday, July 16, 2019 12:07 PM
To: Zahtjevi za PPI upućeni prema Komunalac, Županja
Subject: Spisak članova vijeća i iznosi naknade

Za: Komunalac, Županja
Poštovani,
Molim vas da mi dostavite spisak članova upravnog i nadzornog
vijeća/odbora (predsjednik i članovi) i iznose naknada za
predsjednika vijeća/odbora i člana vijeća/odbora, u ovom i u
protekla tri mandata.
S poštovanjem,
Slobodan Obradović
32270 Županja
Šećerana 23

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[ZPPI #7039 email]

Je li [Komunalac, Županja e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup
informacijama zahtjeve za Komunalac, Županja? Ako da, molimo
kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers

Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte
posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.


-------------------------------------------------------------------

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org