Spisak članova vijeća i iznosi naknade

Slobodan Obradović je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Komunalac, Županja

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Slobodan Obradović

Za: Komunalac, Županja
Poštovani,
Molim vas da mi dostavite spisak članova upravnog i nadzornog vijeća/odbora (predsjednik i članovi) i iznose naknada za predsjednika vijeća/odbora i člana vijeća/odbora, u ovom i u protekla tri mandata.
S poštovanjem,
Slobodan Obradović
32270 Županja
[osobni podaci uklonjeni]

Tanja Dec, Komunalac, Županja

1 privitaka

Poštovani,
U privitku e-maila dostavljamo Vam Odgovor na Zahtjev za dostavom traženih podataka.

Lijep pozdrav!

Tanja Dec, dipl. iur.
KOMUNALAC d.o.o. ŽUPANJA
Veliki Kraj 132.
Rukovoditelj službe općih, pravnih
i kadrovskih poslova
tel.: 032/827-994
fax.: 032/827-986
mob.: 098/190-2202
mail: [Komunalac, Županja e-mail za zahtjeve]

prikazati citirane dijelove

Tanja Dec, Komunalac, Županja

1 privitaka

Poštovani,

U privitku e-maila dostavljamo Vam dopunu Zahtjeva/Odgovora koji smo Vam
poslali dana 26.07.2019. godine vezano za članove Nadzornog odbora i
njihove naknade.

 

S poštovanjem!

 

 

 

 

 

Tanja Dec, dipl. iur.

KOMUNALAC d.o.o. ŽUPANJA

Veliki Kraj 132.

Rukovoditelj službe općih, pravnih

i kadrovskih poslova

tel.:  032/827-994

fax.: 032/827-986

mob.: 098/190-2202

mail: [1][Komunalac, Županja e-mail za zahtjeve]

 

References

Visible links
1. file:///tmp/wlmailhtml:redir.aspx?REF=ZD0xhttnhv7DBjESZOaZI3Xy2jKtPpuWbyoShk2qljZwTeaasKTTCAFtYWlsdG86dGFuamFAa29tdW5hbGFjLXp1Lmhy

Tanja Dec, Komunalac, Županja

1 privitaka

Poštovani,
U privitku e-maila dostavljamo Vam dopunu Zahtjeva/Odgovora koji smo Vam poslali dana 26.07.2019. godine vezano za članove Nadzornog odbora i njihove naknade.

S poštovanjem!

Tanja Dec, dipl. iur.
KOMUNALAC d.o.o. ŽUPANJA
Veliki Kraj 132.
Rukovoditelj službe općih, pravnih
i kadrovskih poslova
tel.: 032/827-994
fax.: 032/827-986
mob.: 098/190-2202
mail: [Komunalac, Županja e-mail za zahtjeve]

prikazati citirane dijelove