Statistički pokazatelji iz Registar osoba liječenih zbog zlouporabe psihoaktivnih droga (otvaranje baze podataka)

Pisani zahtjev podnositelja Ivana Sladoljev za Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

Zahtjev je uspješan.

Od: Ivana Sladoljev

Za: Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Poštovani,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

Molim Vas dostavu u elektronskom obliku (csv i xls) statistickih
pokazatelja Registra osoba liječenih zbog zlouporabe psihoaktivnih
droga koji vodi i ažurira HZJZ. Također bih Vas željela podsjetiti
da ste sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama
(NN 25/13) dužni objaviti ovakve baze podataka u obliku koji
omogućuje ponovnu uporabu te na Akcijski plan Partnerstva za
otvorenu vlast (URL: https://goo.gl/ZEsGuo) za otvaranje ovakvih
skupova podataka putem Portala otvorenih podataka data.gov.hr,
mjera 3.3. akcijskog plana, te bih vas sukladno tome zamolila da
pošaljete link na traženi skup podataka na Portalu otvorenih
podataka.

Lijep pozdrav,
Ivana Sladoljev

Spojite s ovim

Od: Ivana Sladoljev

Poštovani ,

Molim Vas da potvrdite primitak mog zahtjeva poslan 16. rujna 2015.
Saljem Vam podsjetnik za odgovor na moj zahtjev za pristup
informacijama u vezi statistickih pokazatelja iz Registra osoba
lijecenih zbog zlouporabe psihoaktivnih droga na koji jos nije
odgovoreno a nedavno je istekao i zakonski rok za odgovor.

Lijepi pozdrav,
Ivana Sladoljev

Spojite s ovim

Od: Info - HZJZ
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

Poštovana,

u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo je godine 1978. osnovan nacionalni Registar liječenih ovisnika o psihoaktivnim drogama. Od 1981. godine izrađujemo godišnje Izvješće. Izvješća od 2007 do 2014. godine se mogu naći među publikacijama na web stranici HZJZ-a: Služba za epidemiologiju, Odjel za istraživanje ne-zaraznih bolesti, Odsjek za praćenje ovisnosti s nacionalnim registrom liječenih ovisnika. Iz njih se mogu uzimati podatci uz obavezno navođenje izvora podataka.

http://www.hzjz.hr/sluzbe/sluzba-za-epid...

Srdačno,

HZJZ

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Ivana Sladoljev - komentar ()

Publikacije su objavljene na http://www.hzjz.hr/sluzbe/sluzba-za-epid... u pdf-u.

Link to this

Od: Ivana Sladoljev

Poštovani ,

Zahvaljujem se na Vasem odgovoru, no isto tako moram naglasiti da
su statisticki podaci objavljeni u biltenima u PDF formatu ,
formatu koji je zatvoren i koji se ne moze ponovno koristiti.
Zato bih Vas zamolila da mi ta ista statisticka izvjesca ( tablice
iz izvjesca ) posaljete u drugom formatu, xls ili csv.

Lijepi pozdrav,
Ivana Sladoljev

Spojite s ovim

Denis Kasak - komentar ()

Treba napomenuti da se "otvoreni oblik" i "otvoreni standard" iz Zakona o pravu na pristup informacijama odnose na formate koji su standardom detaljno specificirani i neovisni o računalnoj platformi. .xls format ove uvjete ne zadovoljava jer po tim definicijama nije otvoreni oblik niti opisan otvorenim standardom, te je zbog toga podatke potrebno predati ili u .csv, ili u .ods (OpenDocument spreadsheet, https://en.wikipedia.org/wiki/OpenDocument) formatu.

Link to this

IVAN PAVLOVIĆ - komentar ()

Istražujem koliko je osoba prijavljeno u registar radi uporabe "supstitucijskih" lijekova čija prodaja na tržištu stalno cvate i stvara nove skupine pacijenata što je problem. To je registar zbog kojeg sam izgubio posao, znam tko je imao pristup ali ne mogu tvrditi da je ta osoba odgovorna za bilo što. Problem je da imamo neke građane koji nemaju pravo na zaštitu svojih osobnih (zdravstvenih) podataka, čija se prava stalno krše i koje većina sustavno marginalizira, podcjenjuje i isključuje - dakle zlostavlja. Ova skupina je pasivna i bezopasna u 99%, ima kraći životni vijek i teška oboljenja. Ipak - za ove GRAĐANE RH i NJIHOVA LJUDSKA I GRAĐANSKA PRAVA ne brine nitko ali se na tome masno zarađuje.

Link to this

Administrator Miroslav - komentar ()

Statistički podaci se prije objave anonimiziraju.

Zlouporabu osobnih podataka možete prijaviti Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOO). Osim toga i nevezano za Zakon o pravu na pristup informacijama, ispitanik (onaj o čijim se podacima radi) može tražiti od službenika za zaštitu osobnih podataka kod Voditelja zbirke informacije o čuvanju podataka i kome su podaci dani na uvid:

Sukladno glavi VIII. PRAVA ISPITANIKA I ZAŠTITA PRAVA, članku 19. Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12) koji kaže da je Voditelj zbirke osobnih podataka dužan je najkasnije u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva, svakom ispitaniku na njegov zahtjev, odnosno njegovih zakonskih zastupnika ili punomoćnika:
2. dati obavijest u razumljivom obliku o podacima koji se odnose na njega čija je obrada u tijeku te o izvoru tih podataka,
3. omogućiti uvid u evidenciju zbirke osobnih podataka te uvid u osobne podatke sadržane u zbirci osobnih podataka koji se odnose na njega te njihovo prepisivanje,
4. dostaviti izvatke, potvrde ili ispise osobnih podataka sadržanih u zbirci osobnih podataka koji se na njega odnose, a koji moraju sadržavati i naznaku svrhe i pravnog temelja prikupljanja, obrade i korištenja tih podataka,
5. dostaviti ispis podataka o tome tko je i za koje svrhe i po kojem pravnom temelju dobio na korištenje osobne podatke koji se odnose na njega,
6. dati obavijest o logici bilo koje automatske obrade podataka koja se na njega odnosi.

Link to this

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb može: