Aleksandar Gavrilović

Za: Grad Slatina

1. Imate li posebni ured za kulturu ili je ta djelatnost pripijena širem uredu (ako da, kojem)?
2. Koliki budžet odvajate za rad tog ureda, i koliki je ukupni godišnji budžet vaše JLS, za godine 2021., 2022., 2023., 2024.? Ako ured ima širi djelokrug, a pratite i budžet samo za kulturu, pošaljite nam i budžet unutar tog ureda namjenjen samo kulturi.
3. Koliko ustanova u kulturi je u ovlasti vaše JLS (npr: muzeji, galerije...) i koliko zaposlenika imate u svim tim ustanovama zajedno?
4. Imate li godišnji program financiranja potreba u kulturi? Ako da, koliki su iznosi financiranja za 2021., 2022., 2023., 2024. te odobrene prijavitelje i iznose.

S poštovanjem,

Aleksandar Gavrilović

Krešimir Štimac - Grad Slatina, Grad Slatina

1. Grad Slatina nema poseban ured za kulturu. Grad Slatina ima upravni
odjel koji se zove Stručna služba Grada Slatine.
2.

Program Javnih potreba u djelatnostima kulture
Godina Planirano u proračunu (EUR) Realizirano (EUR)
2021. 504.502,49 336.514,05
2022. 532.894,68 374.390,54
2023. 677.854,00 364.724,20
2024. 672.455,00  

3. Ustanova u kuturi pod Gradom imamo 2 i to Zavičajni muzej Slatina u
kojem je zaposleno 5 djelatnika i Gradska knjižnica i čitaonica Slatina
u kojoj je zaposleno 6 djelatnika na današnji dan.
 
4. Nemamo godišnji program financiranja potreba u kulturi.