Statistika o seksualnom uznemiravanju i napastovanju od strane liječnika/medicinskog osoblja

Zahtjev za pristup informacijama od Jelena Prtorić za Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, Slavonski Brod

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, Slavonski Brod

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije:

- Koliko ste žalbi/podnesaka na seksističko ponašanje liječnika i medicinskog osoblja ili na seksualno uznemiravanje ili napastovanje od strane liječnika ili medicinskog osoblja, a čije su žrtve bile kolege liječnici ili medicinsko osoblje zaprimili od siječnja 2010. do prosinca 2020. (po godinama i odjelima)?

- Koliko ste žalbi/podnesaka na seksističko ponašanje liječnika i medicinskog osoblja ili na seksualno uznemiravanje ili napastovanje od strane liječnika ili medicinskog osoblja, a čije su žrtve bile kolege liječnici ili medicinsko osoblje zaprimili od siječnja 2010. do prosinca 2020. (po godinama i odjelima)?

- U koliko ste slučajeva podatke o žalbi proslijedili višoj instanci, točnije Hrvatskoj liječničkoj komori i/ili Minstarstvu zdravstva (broj slučajeva prema pojedinoj instituciji za period od siječnja 2010. do prosinca 2020.)?

- Koliko je Vaših liječnika ili medicinskog osoblja izgubilo licencu za rad trajno ili privremeno za slučajeve seksualnog uznemiravanja ili napastovanja kolega ili pacijanata (broj slučajeva prema tipu sankcije za period od siječnja 2010. do prosinca 2020.)?

-- Koliko je Vaših liječnika ili medicinskog osoblja dobilo opomenu ili ukor za slučajeve seksualnog uznemiravanja ili napastovanja kolega ili pacijanata (broj slučajeva prema tipu sankcije za period od siječnja 2010. do prosinca 2020.)?

Molim Vam odgovor elektronskim putem na ovu adresu.

S poštovanjem,

Jelena Prtorić

Nataša Miletić, Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, Slavonski Brod

Poštovani,
Temeljem Vašeg Zahtjeva za pristup informacijama - Statistika o seksualnom uznemiravanju i napastovanju od strane liječnika/ medicinskog osoblja obavještavamo Vas da u razdoblju od siječnja 2010. do prosinca do prosinca 2020. godine nije bilo žalbi/ podnesaka na seksističko ponašanje liječnika i medicinskog osoblja ili seksualnog uznemiravanja ili napastovanja od strane liječnika ili medicinskog osoblja. Slijedom navedenog od siječnja 2010. do prosinca 2020. godine nije bilo slučajeva prosljeđivanja podataka Hrvatskoj liječničkoj komori/Ministarstvu zdravstva niti gubitka licenci za rad za navedene okolnosti. Niti jedan liječnik ili član medicinskog osoblja nije dobio opomenu ili ukor za slučajeve seksualnog uznemiravanja ili napastovanje kolega ili pacijenata u gore navedenom razdoblju.

Lijep pozdrav,
Nataša Miletić, Službenik za informiranje

prikazati citirane dijelove