Dom zdravlja Valpovo

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Javne ustanove, Zdravstvo and tijelo javne vlasti više nije aktivno

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji. Zato nije moguće podnijeti novi zahtjev, ali možete pretraživati zahtjeve ranije poslane ovom tijelu.

1 zahtjeva
Poštovani, sukladno Vašem zahtjevu, Dom zdravlja Osječko-baranjske županije kao pravni sljednik Doma zdravlja Valpovo, prema podacima kojima raspolaž...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?