Za: Specijalna bolnica za plućne bolesti, Zagreb Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ov...
  Poštovani- (podnositelj zahtjeva) U svezi vašeg upita-  pisanog zahtjeva od dana  05.05.2016.g. za podatke o kliničkim ispitivanjima koja su pro...
Poštovani, Sukladno prema vašem zahtjevu poslanom putem maila od dana 14.04.2016.godine u zakonskom roku a temeljem Zakona o pravu na pristup infor...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?