Statistika pozitivno riješenih prigovora Zagreb parkinga

Pisani zahtjev podnositelja Josip Sterc za Zagrebački holding

Trenutno čeka odgovor, Zagrebački holding mora odgovoriti brzo i uobičajeno ne kasnije od (detalji).

Od: Josip Sterc

Za: Zagrebački holding

Poštovani,

molim Vas dostavu ukupnog broja reklamacija službi za reklamacije u
2018. godini za Vašu podružnicu Zagrebparking. Te broj pozitivno i
negativno riješenih prigovora u odnosu na ukupan broj zaprimljenih
prigovora.

S poštovanjem,

Josip Šterc

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Zagrebački holding može: