Statistika studentskih satnica i studentskih poslodavaca u Zagrebu

Kristijan Vojnić Kortmiš je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar u Zagrebu

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je djelomično uspješan.

Kristijan Vojnić Kortmiš

Za: Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar u Zagrebu

Poštovani/e,
Na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama, molim da mi se dostave slijedeće informacije:
1. Koji je udio ostvarenih ugovora o djelu redovitog studenta u 2016., 2015., i 2014. godini, posredstvom Studentskog centra u Zagrebu, u ukupnom broju svih ostvarenih ugovora, a koji su sklopljeni minimalno na mjesec dana, sa satnicom manjom od 18 kuna?

2. Koji je udio ostvarenih ugovora o djelu redovitog studenta u 2016., 2015., i 2014. godini, posredstvom Studentskog centra u Zagrebu, u ukupnom broju svih ostvarenih ugovora, a koji su sklopljeni minimalno na mjesec dana, sa satnicom manjom od 20 kuna?

3. Kojih deset poslodavaca ima najveći udio ostvarenih ugovora o djelu redovitog studenta u 2016., 2015., i 2014. godini, o kojem broju ugovora se radi, i koliki postotak svih ostvarenih ugovora predstavljaju ti poslodavci u 2016., 2015. i 2014. godini?

4. Koliko puta je bila prijavljena neisplata i koliko puta je SC pravnim putem osigurao isplatu u zadnje tri godine?

5. Koliki je udio ostvarenih ugovora o djelu redovitog studenta u 2016., 2015., i 2014. godini, posredstvom Studentskog centra u Zagrebu, u ukupnom broju svih ostvarenih ugovora sa satnicom većom od 25 sati tjedno?

Napomena: nije potrebno odjednom odgovoriti na sva pitanja, može i pojedinačno, davajući prioritet pitanju koje je brže i lakše za odgovoriti.

S poštovanjem,

Kristijan Vojnić

Zdravka Matić, Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar u Zagrebu

1 privitaka

Poštovani,

nastavno na Vaš upit,

u privitku prosljeđujem odgovore Voditelja Student servisa na Vaša
pitanja.

 

S poštovanjem

Službenik za informiranje, Mario Župan

 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU

Ured sanacijskog upravitelja

Zagreb, Savska cesta 25

Tel.: 01/4593-621

Fax: 01/4843-510

E-mail: [1][e-mail adresa]

 

From: mario.zupan [mailto:[SCZG e-mail za zahtjeve]]
Sent: Wednesday, April 26, 2017 8:08 PM
To: [e-mail adresa]; Mirko Bosnjak <[e-mail adresa]>; Velimir Mrkonjić
<[e-mail adresa]>
Subject: Fwd: Statistika studentskih satnica i studentskih poslodavaca u
Zagrebu

 

 

 

 

 

Poslano s pametnog telefona Samsung Galaxy.

 

-------- Izvorna poruka --------

Šalje: Kristijan Vojnić Kortmiš
<[2][ZPPI #3890 email]>

Datum: 26.04.2017. 18:40 (GMT+01:00)

To: Zahtjevi za PPI upućeni prema SCZG <[3][SCZG e-mail za zahtjeve]>

Naslov: Statistika studentskih satnica i studentskih poslodavaca u Zagrebu

 

     Za: Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar u Zagrebu
    
     Poštovani/e,
     Na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama, molim da mi se
     dostave slijedeće informacije:
     1. Koji je udio ostvarenih ugovora o djelu redovitog studenta u
     2016., 2015., i 2014. godini, posredstvom Studentskog centra u
     Zagrebu, u ukupnom broju svih ostvarenih ugovora, a koji su
     sklopljeni minimalno na mjesec dana, sa satnicom manjom od 18 kuna?
    
     2. Koji je udio ostvarenih ugovora o djelu redovitog studenta u
     2016., 2015., i 2014. godini, posredstvom Studentskog centra u
     Zagrebu, u ukupnom broju svih ostvarenih ugovora, a koji su
     sklopljeni minimalno na mjesec dana, sa satnicom manjom od 20 kuna?
    
     3. Kojih deset poslodavaca ima najveći udio ostvarenih ugovora o
     djelu redovitog studenta u 2016., 2015., i 2014. godini, o kojem
     broju ugovora se radi, i koliki postotak svih ostvarenih ugovora
     predstavljaju ti poslodavci u 2016., 2015. i 2014. godini?
    
     4. Koliko puta je bila prijavljena neisplata i koliko puta je SC
     pravnim putem osigurao isplatu u zadnje tri godine?
    
     5. Koliki je udio ostvarenih ugovora o djelu redovitog studenta u
     2016., 2015., i 2014. godini, posredstvom Studentskog centra u
     Zagrebu, u ukupnom broju svih ostvarenih ugovora sa satnicom većom
     od 25 sati tjedno?
    
     Napomena: nije potrebno odjednom odgovoriti na sva pitanja, može i
     pojedinačno, davajući prioritet pitanju koje je brže i lakše za
     odgovoriti.
    
     S poštovanjem,
    
     Kristijan Vojnić
    
     -------------------------------------------------------------------
    
     U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
     Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
     obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
     zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
     vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.
    
     Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
     zahtjev:
     [4][ZPPI #3890 email]
    
     Je li [5][SCZG e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup informacijama
     zahtjeve za Sveučilište u Zagrebu, Studentski centar u Zagrebu? Ako
     da, molimo kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
     [6]http://imamopravoznati.org/change_reques...
    
     Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
     objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
     autorskih prava
     [7]http://imamopravoznati.org/help/officers
    
     For more detailed guidance on safely disclosing information, read
     the latest advice from the Information Commissioner:
     [8]http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...
    
     Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
     ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
     vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
     poveznicu do nas.
    
    
     -------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[e-mail adresa]
2. mailto:[ZPPI #3890 email]
3. mailto:[SCZG e-mail za zahtjeve]
4. mailto:[ZPPI #3890 email]
5. mailto:[SCZG e-mail za zahtjeve]
6. http://imamopravoznati.org/change_reques...
7. http://imamopravoznati.org/help/officers
8. http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Kristijan Vojnić Kortmiš je ostavio/la bilješku ()

Zahvaljujem Z. Matić i M. Županu na dostavljenim informacijama. Nisam dobio odgovor vezan za statistiku studentskih satnica jer se iznos satnica ne upisuje u aplikaciju (u pripremi je izrada dopunjenog programa).
Dobio sam odgovor na 3., i 4. pitanje. Ako su te informacije bilo kome od koristi (npr. za istraživanje, kao meni) neka pošalje upit na moj mail i proslijediti ću tablice.