Stručnog povjerenstvo za retenciju Miletinac

Darko Podravec je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Za: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb

Poštovani, temeljem čl. 5., st. 1. kojim je osigurano pravo na pristup informacijama o djelovanju javnih tijela te čl. 18. koji definira sadržaj pisanog zahtjeva prema Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) tražim da sljedeće informacije dostavite putem maila:

Sastav stručnog povjerenstvo od 12 članova i iznos naknada za rad u postupku procjene utjecaja na okoliš i ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu prirodu za retenciju Miletinac, od prve Sjednice koja je održana 10. veljače 2016. godine., te pripadajuće zapisnike, a sve prema zahtjevu Hrvatskih Voda podnesenog Ministarstvu zaštite okoliša i prirode 24. studenog 2015. godine.

S poštovanjem,
Darko Podravec

5 privitaka

Poštovani,

 

nastavno na vaš zahtjev za pristup informacijama od 27. prosinca 2018.
godine, ovim putem u privitku dostavljamo obavijest i traženu informaciju.

 

Lijep pozdrav,

 

[1]Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: REPUBLIKA HRVATSKA /
cid:[email protected] REPUBLIC OF CROATIA
Ministarstvo zaštite
okoliša i energetike
Ministry of Environment
and Energy

Ivan Golub
Viši upravni savjetnik

 

Samostalni sektor za pravne poslove,

Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb

phone:     +385 1 3717 105

fax:          +385 1 3717 149

e-mail:    [e-mail adresa]

[2]www.mzoe.hr

 

References

Visible links
2. http://www.mzoe.hr/