Sudske odluke u predmetima radi kaznenih djela protiv okoliša

Zahtjev je uspješan.

Za: Županijski sud u Puli-Pola

Poštovani,

temeljem čl. 5., st. 1. kojim je osigurano pravo na pristup informacijama o djelovanju javnih tijela te čl. 18. koji definira sadržaj pisanog zahtjeva prema Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) kao ovlaštenici prava tražimo:

I.) Sudske odluke u kaznenim predmetima koji su se pred vašim sudom vodili radi kaznenih djela protiv okoliša (iz Glave XX. Kaznenog zakona) u razdoblju od 2013. godine do danas.

Molimo vas da sudske odluke (presude, rješenja) dostavite u anonimiziranom obliku. U slučaju da je sudske odluke moguće pronaći putem tražilice sudskih odluka (na poveznici https://sudskapraksa.vsrh.hr/home) ili putem druge javno dostupne baze podataka dovoljno je da nam dostavite broj sudskog predmeta.

Molimo da nam odgovor dostavite putem maila ako je moguće.

Ako niste ovlašteni odgovoriti na gorespomenuti zahtjev, tj. ako ne posjedujete ili ne raspolažete s navedenom informacijom, dužni ste nas u roku od 8 dana uz obavijest uputiti na mjerodavno tijelo prema čl. 21. Zakona o pravu na pristup informacijama.

S poštovanjem,
Udruga BIOM

Jelena Mavrić, Županijski sud u Puli-Pola

Poštovani,

 

            u svezi Vašeg zahtjeva od 27. rujna 2019., obavještavamo Vas
kako se pred ovim sudom nije vodio nijedan prvostupanjski postupak radi
kaznenih djela protiv okoliša iz Glave XX. Kaznenog zakona u razdoblju od
2013. do danas.

 

Ovaj Županijski sud odlučivao je samo po žalbama protiv prvostupanjskih
odluka za navedena kaznena djela, stoga ukoliko su Vam potrebne navedene
odluke, za dostavu istih stojimo Vam na raspolaganju.

 

            S poštovanjem,

 

                                                                                             
Službenica za informiranje

 

                                                                                             
Jelena Mavrić

Za: Jelena Mavrić

Poštovana gospođo Mavrić,

hvala na odgovoru.

Molimo vas da nam dostavite odluke Županijskog suda po žalbama za navedena kaznena djela protiv okoliša.

S poštovanjem,
Udruga BIOM

Jelena Mavrić, Županijski sud u Puli-Pola

3 privitaka

Poštovani,

U svezi Vašeg zahtjeva od 27. rujna 2019., dostavljamo Vam presude ovoga suda poslovni broj Kž-216/2017, Kž-401/2017 i Kž-284/2018.

S poštovanjem,

Službenica za informiranje

Jelena Mavrić

Za: Jelena Mavrić

Poštovana gospođo Mavrić,

hvala na dostavi zatraženih sudskih odluka.

S poštovanjem,
Udruga BIOM

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org