Sudske odluke u predmetima radi kaznenih djela protiv okoliša

Zahtjev za pristup informacijama od Udruga BIOM za Općinski sud u Slavonskom Brodu

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je djelomično uspješan.

Za: Općinski sud u Slavonskom Brodu

Poštovani,

temeljem čl. 5., st. 1. kojim je osigurano pravo na pristup informacijama o djelovanju javnih tijela te čl. 18. koji definira sadržaj pisanog zahtjeva prema Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) kao ovlaštenici prava tražimo:

I.) Sudske odluke u kaznenim predmetima koji su se pred vašim sudom vodili radi kaznenih djela protiv okoliša (iz Glave XX. Kaznenog zakona) u razdoblju od 2013. godine do danas.

Molimo vas da sudske odluke (presude, rješenja) dostavite u anonimiziranom obliku. U slučaju da je sudske odluke moguće pronaći putem tražilice sudskih odluka (na poveznici https://sudskapraksa.vsrh.hr/home) ili putem druge javno dostupne baze podataka dovoljno je da nam dostavite broj sudskog predmeta.

Molimo da nam odgovor dostavite putem maila ako je moguće.

Ako niste ovlašteni odgovoriti na gorespomenuti zahtjev, tj. ako ne posjedujete ili ne raspolažete s navedenom informacijom, dužni ste nas u roku od 8 dana uz obavijest uputiti na mjerodavno tijelo prema čl. 21. Zakona o pravu na pristup informacijama.

S poštovanjem,
Udruga BIOM

Za: Općinski sud u Slavonskom Brodu

Poštovana gospođo Zetović Urbanovski,

hvala na dostavi zatraženih brojeva sudskih predmeta.

Nažalost, pretraživanjem portala sudske prakse (https://sudskapraksa.csp.vsrh.hr) po brojevima predmeta koje ste nam dostavili ne daje rezultate, tj. nismo pronašli ni jednu od zatraženih sudskih odluka.

Prema tome, molimo vas da nam zatražene odluke dostavite putem portala imamopravoznati.
Dovoljno je da nam dostavite sudske odluke vezano:
- za članak 258. KZ97 (ako ih ima),
- za članke 200., 201. 202., 204., 209., 210. i 214. KZ i KZ11.

Shvaćamo da vam je potrebno određeno duže vrijeme da nam dostavite ove odluke te ćemo pričekati.

S poštovanjem,
Udruga BIOM

Kristina Guberina,

Ovo je za Slavonski Brod