Suglasnost na konačni prijedlog PPUG Umaga od 7.01.2021.

Odgovor na ovaj zahtjev kasni. Po zakonu, pod svim uvjetima, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb trebala je odgovoriti do sada (detalji). Možete se žaliti tako što ćete zahtjeva požurnicu.

Za: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije:

Na stranicama Ministarstva objavljeno je izvješće o drugoj ponovljenoj javnoj raspravi PPUG Umaga 7.01.2021. Klasa 350-02/16-01/14 , Ur.broj 2105/05-06/26-21-726 od 5.siječnja 2021.
Molim vas : Dopis MGIPU kojim je odogovoreno na konačni prijedlog PPUG Umaga.
O navednom planu se trebalo odlučivati na 27.sjednici GV Grada Umaga, no isti je skinut sa dnevnog reda.

S poštovanjem,

Goran Galović