Suglasnost na konačni prijedlog PPUG Umaga od 7.01.2021.

Zahtjev za pristup informacijama od Goran za Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Odgovor na ovaj zahtjev jako kasni. Po zakonu, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb je trebao odgovoriti do (detalji). Možete ih požuriti tako da pošaljete požurnicu.

Za: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije:

Na stranicama Ministarstva objavljeno je izvješće o drugoj ponovljenoj javnoj raspravi PPUG Umaga 7.01.2021. Klasa 350-02/16-01/14 , Ur.broj 2105/05-06/26-21-726 od 5.siječnja 2021.
Molim vas : Dopis MGIPU kojim je odogovoreno na konačni prijedlog PPUG Umaga.
O navednom planu se trebalo odlučivati na 27.sjednici GV Grada Umaga, no isti je skinut sa dnevnog reda.

S poštovanjem,

Goran Galović