Sukob interesa

Zahtjev za pristup informacijama od Josip Petković za Grad Županja

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je odbijen od strane Grad Županja.

Za: Grad Županja
Poštovani,
možete li objasniti poveznicu između tvrtke LAR Vjeverica d.o.o. OIB 79451391147, kojoj je Grad Županja jedan od osnivača i tvrtke Terra 12 d.o.o., OIB 86122641814 ( Lj. Gaja 13, Županja), postoji li mogućnost sukoba interesa u rukovodećoj strukturi tvrtke te u samim primarnim i sekundarnim djelatnostima na koje su tvrtke registrirane? Da li je istina da zaposlenica Katarina Damjanović koja je na "plaći" Grada Županja odnosno tvrtke Vjeverica d.o.o.( Grad Županja sufinancira djelatnost tvrtke kao suosnivač) obavlja redovne poslove za navedenu novosonovanu tvrtku Terra 12 d.o.o. a ne za tvrtku LAR Vjeverica d.o.o. gdje je zaposlena ?

S poštovanjem,

Josip Petković, [osobni podaci]

Grad Županja

1 privitaka

Poštovani, u privitku dostavljam obavijest.

S  poštovanjem!

 

Annemarie Balentović, dipl.iur.

Grad Županja

Gradska služba

J.J.Strossmayera 1, Županja

[1]Tel:032-830-472

Fax:032-830-475

[Grad Županja e-mail za zahtjeve]

 

 

 

References

Visible links
1. file:///tmp/Tel:032-830-472