Sustav odvodnje otpadnih voda – aglomeracija Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce

Zahtjev za pristup informacijama od Željko Smolčić za Grad Crikvenica

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je uspješan.

Za: Grad Crikvenica

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije:

Molim vas da mi na DVD-u ili CD-u ili na bilo koji način preko interneta (npr. JumboMail) dostavite sve materijale u digitalnom obliku (PDF) koje su vam prema ugovoru bili dužni dostaviti projektanti vezano za projekt „Sustav odvodnje otpadnih voda – aglomeracija Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce“, i to za:

1) tehnička i projektna dokumentacija ( glavni projekt Aglomeracija Crikvenica i Aglomeracija Jadranovo), i sve što se promijenilo u projektnoj dokumentaciji od 2016. – 2021.

2) četiri studije izvedivosti, i sve što se promijenilo od 2016. – 2021.

3) četiri zahtjeva za procjenom izrade Studije utjecaja zahvata na okoliš/prirodu

4) četiri aplikacijska paketa

5) te četiri seta dokumentacije za javnu nabavu

Mislim da je i vama i meni najjednostavnije da mi pošaljete te materijale preko interneta (npr. JumboMail).

Gornji zahtjev je izrađen prema informacijama koje su dostupne na:
https://www.crikvenica.hr/aglomeracija-n...

P.S.
Da vas utješim ovi materijali nisu za mene.

S poštovanjem,

Željko Smolčić