Sustav odvodnje otpadnih voda – aglomeracija Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce-to je zahtjev koji vam je proslidio Grad Crikvenica

Željko Smolčić je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Komunalno trgovačko društvo Vodovod Žrnovnica, Novi Vinodolski

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je uspješan.

Za: Komunalno trgovačko društvo Vodovod Žrnovnica, Novi Vinodolski

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim vas da u elektroničkom obliku, u odgovoru na ovaj email, dostavite sljedeće informacije:

Molim vas da mi na DVD-u ili CD-u ili na bilo koji način preko interneta (npr. JumboMail) dostavite sve materijale u digitalnom obliku (PDF) koje su vam prema ugovoru bili dužni dostaviti projektanti vezano za projekt „Sustav odvodnje otpadnih voda – aglomeracija Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce“, i to za:

1) tehnička i projektna dokumentacija ( glavni projekt Aglomeracija Crikvenica i Aglomeracija Jadranovo), i sve što se promijenilo u projektnoj dokumentaciji od 2016. – 2021.

2) četiri studije izvedivosti, i sve što se promijenilo od 2016. – 2021.

3) četiri zahtjeva za procjenom izrade Studije utjecaja zahvata na okoliš/prirodu

4) četiri aplikacijska paketa

5) te četiri seta dokumentacije za javnu nabavu

Mislim da je i vama i meni najjednostavnije da mi pošaljete te materijale preko interneta (npr. JumboMail).

Gornji zahtjev je izrađen prema informacijama koje su dostupne na:
https://www.crikvenica.hr/aglomeracija-n...

-----------------------------------------------------------------------------
Ovo je tekst zahtjeva koji sam poslao Gradu Crikvenici 8.3.2021. godine, oni su proslijedili zahtjev vama. Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama definirano je sa u roku od 15 dana podnositelj zahtjeva mora dobiti traženu informaciju. Taj rok je istekao 23.3.2021. godine. Molim vas za čim bržim odgovorom.

S poštovanjem,

Željko Smolčić