Traženje odgovora i rješenja na zahtjev za audio-video snimanjem rada vijećnika na sjednicama Gradskog vijeća Grada Đakova

Odgovor na ovaj zahtjev jako kasni. Po zakonu, Grad Đakovo je trebao odgovoriti do (detalji). Možete ih požuriti tako da pošaljete požurnicu.

Poštovani Grad Đakovo,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

GRAD ĐAKOVO
Ured Gradonačelnika
Gradsko vijeće Grada Đakova
Trg. dr. F. Tuđmana 4
31400 Đakovo

PREDMET: Elektronski audio-video zapis rada vijećnica i vijećnika SDP-a na sjednicama Gradskog vijeća Grada Đakova - zahtjeva se.

Poštovani,

temeljem Statuta Grada Đakova i Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Đakova, tražimo digitalno audio-video zapisivanje rada naših vijećnica i vijećnika na sjednicama Gradskog vijeća Grada Đakova. Opravdanost zahtjeva razvidno je iz medijske blokade Radio Đakova i Novog radija te udruge Đakovo danas (sve tri organizacije se financiraju iz Proračuna Grada Đakova – javnim novcem), koje ne prenose informacije naših vijećnica i vijećnika.

Rad vijećnica i vijećnika uključuje sve propisano Poslovnikom o radu Gradskog vijeća Grada Đakova, gdje vijećnici i vijećnice mogu tražiti informacije, te iste te informacije dobiti u usmenom ili pismenom obliku na sjednicama Gradskog vijeća Grada Đakova od nadležnih tijela.

Elektronski digitalni zapisi koristiti će se isključivo na našim Internet stranicama (djakovo.sdp.hr) preko kojih je javnost pravovaljano i pravodobno informirana o radu naših vijećnica i vijećnika u Gradskom vijeću Grada Đakova.

Kako su sjednice javne, ne vidimo nikakvih prepreka za odobravanje ovog zahtjeva, poštujući čl. 34. Poslovnika o radu Gradskog vijeća u slučaju isključenja javnosti sa sjednice.

Temeljem čl.101. Zakona o općem upravnom postupku, dužni ste bili odgovoriti u 30 dana jer se radi o Vašoj neposrednoj odluci kao nadležnom tijelu, a prošlo je više od 60 dana od prošlog dopisa od 25. svibnja 2015.g.

Rok za donošenje rješenja
Članak 101.
(1) Službena osoba dužna je u slučajevima neposrednog rješavanja na zahtjev stranke rješenje donijeti i dostaviti ga stranci bez odgode, a najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.
(2) Službena osoba dužna je u slučajevima vođenja ispitnog postupka na zahtjev stranke rješenje donijeti i dostaviti ga stranci najkasnije u roku od 60 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.
(3) Ako službena osoba u propisanom roku ne donese rješenje i dostavi ga stranci, stranka ima pravo izjaviti žalbu, odnosno pokrenuti upravni spor.

Temeljem čl.102. Zakona o općem upravnom postupku, propisano Zakonom i u Vašoj nadležnosti, tražimo donošenje Rješenja kojim utvrđujete opravdanost našeg Zahtjeva te prihvaćanje istog, u roku od 8 dana od ovog Zahtjeva.

Predmnjeva usvajanja zahtjeva stranke
Članak 102.
(1) Kad je to propisano zakonom, smatrat će se da je zahtjev stranke usvojen ako javnopravno tijelo, u postupku pokrenutom na uredan zahtjev stranke u kojem je ovlašteno neposredno riješiti upravnu stvar, ne donese rješenje u propisanom roku.
(2) Stranka ima pravo tražiti da javnopravno tijelo donese rješenje kojim se utvrđuje da je zahtjev stranke usvojen. Javnopravno tijelo dužno je izdati takvo rješenje u roku od osam dana od dana traženja stranke.

Temeljem svega navedenoga, tražimo službeni potvrdni odgovor i rješenje od strane Grada Đakovo na naše zahtjeve na koje nikada nije odgovoreno, te svakako temeljem Zakona smatramo zahtjev usvojen te ćemo pristupiti elektronskom audio-video bilježenju rada naših vijećnica i vijećnika već od iduće sjednice Gradskog vijeća Grada Đakova.

S poštovanjem,

GO SDP-a Đakovo

SysAdmin Miroslav je ostavio/la bilješku ()

U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25, stavka 2 Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom slučaju možete podnijeti žalbu Povjereniku za informranje.

Kako bismo vam olakšali, kreirali smo online obrazac za pisanje žalbe u slučaju šutnje administracije na http://legal.imamopravoznati.org/ppi_zal...

Obrazac na gore navedenom linku ispunite u internetskom pregledniku, pritisnite tipku za printanje, ispišite na papir te prije slanja na navedenu adresu vlastoručno potpišite žalbu i priložite korespodenciju s ove stranice.

Korespodenciju preuzmite klikom na link "Preuzmite svu korespondenciju u zip datoteci" ispod ovog zahtjeva.

Želimo vam uspješno rješenje vašeg zahtjeva!