Traženje odgovora i rješenja na zahtjev za audio-video snimanjem rada vijećnika na sjednicama Gradskog vijeća Grada Đakova

Pisani zahtjev podnositelja GO SDP-a Đakovo za Grad Đakovo

Odgovor na ovaj zahtjev kasni. Po zakonu, pod svim uvjetima, Grad Đakovo trebala je odgovoriti do sada (detalji). Možete se žaliti tako što ćete zahtjeva predstavku.

Od: GO SDP-a Đakovo

Poštovani Grad Đakovo,

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se
dostavi informacija:

GRAD ĐAKOVO
Ured Gradonačelnika
Gradsko vijeće Grada Đakova
Trg. dr. F. Tuđmana 4
31400 Đakovo

PREDMET: Elektronski audio-video zapis rada vijećnica i vijećnika
SDP-a na sjednicama Gradskog vijeća Grada Đakova - zahtjeva se.

Poštovani,

temeljem Statuta Grada Đakova i Poslovnika o radu Gradskog vijeća
Grada Đakova, tražimo digitalno audio-video zapisivanje rada naših
vijećnica i vijećnika na sjednicama Gradskog vijeća Grada Đakova.
Opravdanost zahtjeva razvidno je iz medijske blokade Radio Đakova i
Novog radija te udruge Đakovo danas (sve tri organizacije se
financiraju iz Proračuna Grada Đakova – javnim novcem), koje ne
prenose informacije naših vijećnica i vijećnika.

Rad vijećnica i vijećnika uključuje sve propisano Poslovnikom o
radu Gradskog vijeća Grada Đakova, gdje vijećnici i vijećnice mogu
tražiti informacije, te iste te informacije dobiti u usmenom ili
pismenom obliku na sjednicama Gradskog vijeća Grada Đakova od
nadležnih tijela.

Elektronski digitalni zapisi koristiti će se isključivo na našim
Internet stranicama (djakovo.sdp.hr) preko kojih je javnost
pravovaljano i pravodobno informirana o radu naših vijećnica i
vijećnika u Gradskom vijeću Grada Đakova.

Kako su sjednice javne, ne vidimo nikakvih prepreka za odobravanje
ovog zahtjeva, poštujući čl. 34. Poslovnika o radu Gradskog vijeća
u slučaju isključenja javnosti sa sjednice.

Temeljem čl.101. Zakona o općem upravnom postupku, dužni ste bili
odgovoriti u 30 dana jer se radi o Vašoj neposrednoj odluci kao
nadležnom tijelu, a prošlo je više od 60 dana od prošlog dopisa od
25. svibnja 2015.g.

Rok za donošenje rješenja
Članak 101.
(1) Službena osoba dužna je u slučajevima neposrednog rješavanja na
zahtjev stranke rješenje donijeti i dostaviti ga stranci bez
odgode, a najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog
zahtjeva.
(2) Službena osoba dužna je u slučajevima vođenja ispitnog postupka
na zahtjev stranke rješenje donijeti i dostaviti ga stranci
najkasnije u roku od 60 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.
(3) Ako službena osoba u propisanom roku ne donese rješenje i
dostavi ga stranci, stranka ima pravo izjaviti žalbu, odnosno
pokrenuti upravni spor.

Temeljem čl.102. Zakona o općem upravnom postupku, propisano
Zakonom i u Vašoj nadležnosti, tražimo donošenje Rješenja kojim
utvrđujete opravdanost našeg Zahtjeva te prihvaćanje istog, u roku
od 8 dana od ovog Zahtjeva.

Predmnjeva usvajanja zahtjeva stranke
Članak 102.
(1) Kad je to propisano zakonom, smatrat će se da je zahtjev
stranke usvojen ako javnopravno tijelo, u postupku pokrenutom na
uredan zahtjev stranke u kojem je ovlašteno neposredno riješiti
upravnu stvar, ne donese rješenje u propisanom roku.
(2) Stranka ima pravo tražiti da javnopravno tijelo donese rješenje
kojim se utvrđuje da je zahtjev stranke usvojen. Javnopravno tijelo
dužno je izdati takvo rješenje u roku od osam dana od dana traženja
stranke.

Temeljem svega navedenoga, tražimo službeni potvrdni odgovor i
rješenje od strane Grada Đakovo na naše zahtjeve na koje nikada
nije odgovoreno, te svakako temeljem Zakona smatramo zahtjev
usvojen te ćemo pristupiti elektronskom audio-video bilježenju rada
naših vijećnica i vijećnika već od iduće sjednice Gradskog vijeća
Grada Đakova.

S poštovanjem,

GO SDP-a Đakovo

Spojite s ovim

Administrator Miroslav - komentar ()

U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25, stavka 2 Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom slučaju možete podnijeti žalbu Povjereniku za informranje.

Kako bismo vam olakšali, kreirali smo online obrazac za pisanje žalbe u slučaju šutnje administracije na http://legal.imamopravoznati.org/ppi_zal...

Obrazac na gore navedenom linku ispunite u internetskom pregledniku, pritisnite tipku za printanje, ispišite na papir te prije slanja na navedenu adresu vlastoručno potpišite žalbu i priložite korespodenciju s ove stranice.

Korespodenciju preuzmite klikom na link "Preuzmite svu korespondenciju u zip datoteci" ispod ovog zahtjeva.

Želimo vam uspješno rješenje vašeg zahtjeva!

Link to this

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Grad Đakovo može: