Troškovi službenih putovanja Ministrice Dalić u 13. sazivu vlade za 2016. godinu

Marko Sjekavica je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Ministarstvo financija, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Marko Sjekavica

Za: Ministarstvo financija, Zagreb

Molim da mi se, s obzirom na moje pravo na pristup informacijama, dostave podaci o službenim troškovima putovanja Ministrice financija u prethodnoj godini, koje sam zajedno s ostalim građankama i građanima ove zemlje financirao.
SF!SN!

S poštovanjem,

Marko Sjekavica

Marina Mikulić Boss, Ministarstvo financija, Zagreb

Poštovana,

Ministarstvo financija, Služba za informiranje, zaprimila je elektroničkim putem dana 19. rujna 2017. godine zahtjev za pristup informacijama Marka Sjekavice kojim je korisnik zatražio podatke o troškovima službenih putovanja ministrice Dalić za 2016. godinu.

Predmetni Vam zahtjev ustupam u skladu sa člankom 21. stavkom 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13 i 85/15).

S poštovanjem,

Službenik za informiranje
Ministarstva financija
Marina Mikulić Boss

________________________________________
Šalje: Marko Sjekavica [[ZPPI #4344 email]]
Poslano: 19. rujan 2017. 0:37
Prima: Marina Mikulić Boss
Predmet: Troškovi službenih putovanja Ministrice Dalić u 13. sazivu vlade za 2016. godinu

Za: Ministarstvo financija, Zagreb

Molim da mi se, s obzirom na moje pravo na pristup informacijama,
dostave podaci o službenim troškovima putovanja Ministrice
financija u prethodnoj godini, koje sam zajedno s ostalim
građankama i građanima ove zemlje financirao.
SF!SN!

S poštovanjem,

Marko Sjekavica

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[ZPPI #4344 email]

Je li [Ministarstvo financija, Zagreb e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup
informacijama zahtjeve za Ministarstvo financija, Zagreb? Ako da,
molimo kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers

Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte
posljednje savjete Povjerenika za informiranje:
http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

2 privitaka