TTIP sastanci s poslovnim udruženjima

Duje Prkut je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Poštovani Ministarstvo vanjskih i europskih poslova,

Izdvajam dio Vašeg odgovora na zahtjev za pravom na pristup
informacijama kojeg Vam je uputio novinar Hrvoje Šimičević na temu
odnosa MVEP i privatnog sektora u procesu pregovora o TTIP-u: „S
ciljem što boljeg formuliranja i definiranja hrvatskih stajališta,
između ostalog se organiziraju i stručni sastanci s predstavnicima
tijela državne uprave i poslovnih udruženja u okviru kojih se
također informira o tijeku pregovora“.

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molim da mi se
dostave sljedeće informacije:

1) Koliko je navedenih sastanaka održano?
2) Jesu li se za navedene sastanke izrađivali zapisnici ili bilo
kakve druge pisane bilješke? Ukoliko jesu – molim Vas da mi
navedene dokumente dostavite u elektroničkom formatu.
3) Koja su imena poslovnih udruženja koja spominjete u Vašem
odgovoru?
4) Koja su imena i prezimena osoba koja su predstavlja ta udruženja
na navedenim sastancima?
5) Jesu li predstavnici poslovnih udruženja ikada dostavljali
pisane prijedloge, analize, preporuke ili stajališta o nekim
pitanjima? I ako jesu - molim Vas da mi navedene dokumente
dostavite u elektroničkom formatu.

S poštovanjem,
Duje Prkut

Ivana Buršić, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Zagreb

1 privitaka

Poštovani gospodine Prkut,

u privitku maila dostavljamo odgovor na zahtjev za pristup informacijama od 14. siječnja 2016.

S poštovanjem,

Ivana Buršić
Službenica za informiranje

-----Original Message-----
From: Duje Prkut [mailto:[ZPPI #983 email]]
Sent: Thursday, January 14, 2016 8:32 PM
To: Glasnogovornik
Subject: Zahtjev za pristup informacijama - TTIP sastanci s poslovnim udruženjima

Poštovani Ministarstvo vanjskih i europskih poslova,

Izdvajam dio Vašeg odgovora na zahtjev za pravom na pristup informacijama kojeg Vam je uputio novinar Hrvoje Šimičević na temu odnosa MVEP i privatnog sektora u procesu pregovora o TTIP-u: „S ciljem što boljeg formuliranja i definiranja hrvatskih stajališta, između ostalog se organiziraju i stručni sastanci s predstavnicima tijela državne uprave i poslovnih udruženja u okviru kojih se također informira o tijeku pregovora“.

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molim da mi se dostave sljedeće informacije:

1) Koliko je navedenih sastanaka održano?
2) Jesu li se za navedene sastanke izrađivali zapisnici ili bilo kakve druge pisane bilješke? Ukoliko jesu – molim Vas da mi navedene dokumente dostavite u elektroničkom formatu.
3) Koja su imena poslovnih udruženja koja spominjete u Vašem odgovoru?
4) Koja su imena i prezimena osoba koja su predstavlja ta udruženja na navedenim sastancima?
5) Jesu li predstavnici poslovnih udruženja ikada dostavljali pisane prijedloge, analize, preporuke ili stajališta o nekim pitanjima? I ako jesu - molim Vas da mi navedene dokumente dostavite u elektroničkom formatu.

S poštovanjem,
Duje Prkut

-------------------------------------------------------------------

U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu. Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj zahtjev:
[ZPPI #983 email]

Je li [Ministarstvo vanjskih i europskih poslova e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup informacijama zahtjeve za Ministarstvo vanjskih i europskih poslova? Ako da, molimo kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:
http://imamopravoznati.org/change_reques...

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i autorskih prava http://imamopravoznati.org/help/officers

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama, ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

sakrij citirane dijelove

Za: Ivana Buršić

Poštovana,

Zahvaljujem na dostavi odgovora na upućene zahtjeve za pravom na pristup informacijama. Ovim putem Vas obavještavam kako ću Povjerenici za informiranje podnijeti žalbu zbog ograničenja prava na pristupa informacijama, za koje smatram da nije u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama.

Ovim putem upućujem zahtjev za dopunom informacije, u skladu s člankom 24. Zakona o pravu na pristup informacijama, te Vas molim da mi dostavite sljedeću informaciju:
Jesu li se za navedene sastanke izrađivali zapisnici ili bilo kakve druge pisane bilješke?

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molim da mi se dostavi informacija:
Ukoliko takvi pisani dokumenti o održanim sastancima postoje, da li oni sadrže imena i prezimena prisutnih osoba?

S poštovanjem,

Duje Prkut

Ivana Buršić, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Zagreb

1 privitaka

Poštovani gospodine Prkut,

u privitku e-maila nalazi se odgovor na zahtjev za dopunom informacije, te kao privitak odgovoru naš dopis od 29. siječnja 2016. godine na Vaš zahtjev za pristup informacijama.

S poštovanjem,

Ivana Buršić
Službenica za informiranje

-----Original Message-----
From: Duje Prkut [mailto:[ZPPI #983 email]]
Sent: Friday, January 29, 2016 5:55 PM
To: Ivana Buršić
Subject: Re: Zahtjev za pristup informacijama - TTIP sastanci s poslovnim udruženjima

Za: Ivana Buršić

Poštovana,

Zahvaljujem na dostavi odgovora na upućene zahtjeve za pravom na
pristup informacijama. Ovim putem Vas obavještavam kako ću
Povjerenici za informiranje podnijeti žalbu zbog ograničenja prava
na pristupa informacijama, za koje smatram da nije u skladu sa
Zakonom o pravu na pristup informacijama.

Ovim putem upućujem zahtjev za dopunom informacije, u skladu s
člankom 24. Zakona o pravu na pristup informacijama, te Vas molim
da mi dostavite sljedeću informaciju:
Jesu li se za navedene sastanke izrađivali zapisnici ili bilo kakve
druge pisane bilješke?

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molim da mi se
dostavi informacija:
Ukoliko takvi pisani dokumenti o održanim sastancima postoje, da li
oni sadrže imena i prezimena prisutnih osoba?

S poštovanjem,

Duje Prkut

-----Original Message-----

Poštovani gospodine Prkut,

u privitku maila dostavljamo odgovor na zahtjev za pristup
informacijama od 14. siječnja 2016.

S poštovanjem,

Ivana Buršić
Službenica za informiranje

-------------------------------------------------------------------
U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.
Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba
obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje
zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne
vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj
zahtjev:
[ZPPI #983 email]

Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će
objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i
autorskih prava
http://imamopravoznati.org/help/officers

Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,
ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne
vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite
poveznicu do nas.

-------------------------------------------------------------------

sakrij citirane dijelove

Za: Ivana Buršić

Poštovana,

Zahvaljujem na dostavi odgovora,

S poštovanjem,

Duje Prkut

Administrator Miroslav je ostavio/la bilješku ()

Duje,

Tijelo je odbilo tvoj zahtjev na temelju toga jer se radi o suradnji s internacionalnim organizacijama te su stoga klasificirane kao tajne (ne primjenjuje se Zakon o pravu na pristup informacijama).

Mozda ce ti sljedeca informacija biti od pomoci:

EU Directive 2003/4/ec http://eur-lex.europa.eu/legal-content/e...
EU Direktiva (hrvatski): http://eur-lex.europa.eu/legal-content/H...

Definitions 1. | „Informacije o okolišu” znači bilo koja informacija u pisanom, vizualnom, slušnom, elektroničkom ili bilo kojem drugom materijalnom obliku o: | (a) | stanju elemenata okoliša kao što su zrak i atmosfera, voda, tlo, zemlja, krajolik i prirodna staništa, uključujući močvare, obalna i morska područja, biološku raznolikost i njezine sastavne dijelove, uključujući i genetski modificirane organizme, kao i interakciju između tih elemenata; | (b) | čimbenicima kao što su tvari, energija, buka, zračenje ili otpad, uključujući radioaktivni otpad, emisije, ispuštanja i druga istjecanja u okoliš, koja utječu ili bi mogla utjecati na elemente okoliša navedene u točki (a); | (c) | mjerama (uključujući administrativne mjere), kao što su politike, zakonodavstvo, planovi, programi, sporazumi o okolišu i aktivnosti koje utječu ili mogu utjecati na elemente i čimbenike navedene u točkama (a) i (b), kao i mjere ili aktivnosti namijenjene zaštiti tih elemenata; | (d) | izvješćima o provedbi okolišnog zakonodavstva; | (e) | analizama troškova i koristi i ostalim ekonomskim analizama i pretpostavkama koji se primjenjuju u okviru mjera i aktivnosti navedenih u točki (c); i | (f) | stanju zdravlja i sigurnosti ljudi, uključujući onečišćenje hranidbenog lanca i, gdje je bitno, životnih uvjeta, lokaliteta od kulturnog značaja i građevina u mjeri u kojoj na njih utječe ili može utjecati stanje elemenata okoliša navedenih u točki (a) ili, preko tih elemenata, bilo kojeg od čimbenika ili mjera navedenih u točkama (b) i (c).

Iz ove EU Direktive moze se iscitati da takve informacije koje se ticu okolisa ne mogu biti klasificirane kao tajne. Kako se na njih ne primjenjuje ZPPI (ali potencijalno se primjenjuje ova EU Direktiva) - mozda bi se mogao pozvati na navedenu direktivu i/ili istraziti kako se navedena direktiva primjenuje u Hr.

Javi nam sto si saznao!

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org