Tužbe protiv novinara i medija

Županijski sud u Zagrebu ne posjeduje traženu informaciju.

Za: Županijski sud u Zagrebu

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine”, broj 25/13. i 85/15.) čl. 10 st. (1) obraćamo vam se s upitom o predmetima koji su se pred vašim sudom vodili protiv novinara i medija (građanski i kazneni postupci) u razdoblju od 2013. do danas.
Informacije vas molimo da dostavite u obliku broja sudskog spisa, ako ga je moguće pronaći na tražilici sudskih odluka, ili odluke (presude, rješenja) u anonimiziranom obliku.

S poštovanjem,

GONG

Dorijana Aleksa, Županijski sud u Zagrebu

Poštovani

Vezano za upit od 19. Veljače 2019. Napominjemo da se kod ovoga suda ne vode postupci protiv novinara i medija
već se, u građanskim i kaznenim postupcima odlučuje povodom žalbi na odluke sudova I stupnja.
Zbog automatske dodjele predmeta, postupci mogu biti prethodno vođeni na bilo kojem od općinskih sudova u Republici Hrvatskoj.

S poštovanjem

Dorijana Aleksa
Viša sudska savjetnica,
Službenica za informiranje
Ured predsjednika suda
-------------------------------------------------
Županijski sud u Zagrebu
Trg Nikole Šubića Zrinskoga 5
Tel.: 01/480 1055
[Županijski sud u Zagrebu e-mail za zahtjeve]
web: www.sudovi.pravosudje.hr/zszg

prikazati citirane dijelove

Za: Dorijana Aleksa

Poštovana,

hvala Vam na poslanom odgovoru.
Trebali bi u tom slučaju predmete koji se vode protiv novinara i medija u drugom stupnju povodom žalbi na odluke općinskih sudova.

Najljepša hvala na pomoći.

S poštovanjem,

GONG

Dorijana Aleksa, Županijski sud u Zagrebu

Poštovani,

Vezano za vaš upit, podaci su zatraženi 26. veljače 2019. dopisom Građanskom odjelu i Kaznenom odjelu drugog stupnja ovoga suda.

4. ožujka 2019. u dopisu Kaznenog odjela drugog stupnja stoji kako upravljačka izvješća koja su dostupna u sustavu eSpisa kreirana su odabirom određenih parametara ali ne i po parametru zanimanja ili djelatnosti stoga nisu u mogućnosti dostaviti traženo.

Dopisom od 8. ožujka 2019. Građanskog odjela Županijskog suda u Zagrebu dobije se sličan odgovor koji glasi: svi predmeti naknade štete i ispravka informacija vode se zajedno sa drugim predmetima u upisniku "Gž" te bi dostava traženih podataka zahtijevala otvaranje svakog pojedinačnog spisa, kojih je više tisuća.

Napominjemo da je mogućnost provjere svakog predmeta koji se vodi kod bilo kojeg suda, omogućena putem aplikacije e-Predmet, Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, uz dana ograničenja prava na pristup informacijama iz članka 15. Zakona o pravu na pristup informacijama ( NN broj 25/13 i 85/15 ).

S poštovanjem

Dorijana Aleksa
Viša sudska savjetnica,
Službenica za informiranje
Ured predsjednika suda
-------------------------------------------------
Županijski sud u Zagrebu
Trg Nikole Šubića Zrinskoga 5
Tel.: 01/480 1055
[Županijski sud u Zagrebu e-mail za zahtjeve]
web: www.sudovi.pravosudje.hr/zszg

prikazati citirane dijelove