Ugovor o financiranju uređenja građevinskog zemljišta (Tavene d.o.o.) - povrat sredstava

Zahtjev za pristup informacijama od Miroslav Schlossberg za Grad Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Miroslav Schlossberg

Za: Grad Zagreb

Poštovani,

Grad Zagreb, Zagreb, Marijo Dadić i Tavene d.o.o. sklapili su UGOVOR o financiranju uređenja građevinskog zemljišta, KLASA 360-02/08-01/110, URBROJ 251-13-11/1-09-4, u Zagrebu, 20. siječnja 2009. u koje je u članku 12. definiran POVRAT SREDSTAVA:

"Grad Zagreb će osiguravateljima sredstava beskamatno vratiti plaćene troškove iz članaka 5. i 6. ovog ugovora kad navedene troškove uvrsti u Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba, a najkasnije u roku od 5 (pet) godina od dana sklapanja ugovora o izvođenju konkretnih radova i usluga."

Ugovor je objavljen u službenom glasniku Grada Zagreba broj 5 od 5. veljače 2009.

Molim vas dostavu informacija:
a) dokaz o povratu sredstava koje je Grad Zagreb napravio prema osiguravateljima sredstava
b) informaciju o tužbi u procesu (ako je u procesu) a vezano uz navedeni Ugovor
c) dokument o donesenoj presudi suda (ako postoji).

Molim dostavu traženih informacija u digitalnom obliku.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg
[osobni podatak uklonjen]

Miroslav Schlossberg je ostavio/la bilješku ()

Kopija zahtjeva faxirana na dan 02.12.2018 u 22:55 na 016100063.

FaxID: 3901271
Receiver: 0038516100063
Sent Pages: 1

Miroslav Schlossberg

Za: Grad Zagreb

Poštovani,
Radi ranijih problema koji ste imali s neprimanjem mojih zahtjeva elektronskim putem, ljubazno vas molim, možete li odgovoriti ukoliko ste zaprimili moj zahtjev od 2.12.2018?

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Pristup informacijama gradonačelnika, Grad Zagreb

Poštovani,

Slijedom Vašeg upita potvrđujemo primitak email od 2. prosinca 2018. naslovljen na Pristup informacijama gradonačelnika

prikazati citirane dijelove

Pristup informacijama gradonačelnika, Grad Zagreb

Poštovani,

Slijedom Vašeg zahtjeva za pristup informacijama od 02. prosinca 2018. godine, zatražili smo
očitovanje Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
te dana 06. prosinca 2018. godine zaprimili očitovanje u kojem se navodi da se postupak u pravnoj stvari, vezano
uz traženo u zahtjevu, vodi kod Trgovačkog suda u Zagrebu, pod poslovnim brojem P-1003/16, a razvidno stanju spisa i prema
informacijama punomoćnika Grada Zagreba od 06. prosinca 2018. presuda nije donesena.

S poštovanjem

Ured gradonačelnika
Trg Stjepana Radića 1, Zagreb
Službenik za informiranje
Sonja Jasić Kovačić
Tel. 01/6100134

prikazati citirane dijelove

SysAdmin Miroslav je ostavio/la bilješku ()

Pogresno dostavljeni odgovori tijela premjesteni su u pravilne predmete:
http://imamopravoznati.org/request/igh_o...
http://imamopravoznati.org/request/podac...