IGH-ova analiza pregleda savskih prijelaza

Pisani zahtjev podnositelja Miroslav Schlossberg za Grad Zagreb

Zahtjev je odbijen od strane Grad Zagreb.

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Grad Zagreb

Postovani,
Ljubazno vas molim dostavu analize o mostovima u Zagrebu koju je
izradila tvrtka Institut gradevinarstva Hrvatske (IGH).

Iz teksta je razvidno da je IGH napravio analizu šestogodišnjeg
pregleda svih zagrebačkih mostova a kojim je dijagnosticirano
stanje svih prijelaza preko Save:
http://www.poslovni.hr/hrvatska/za-sanac...

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg
[osobni podatak uklonjen]

Spojite s ovim

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Grad Zagreb

Postovani,
Kako je istekao rok za odgovor a nisam zaprimio vas odgovor -
ljubazno vas podsjecam da je potrebno odgovoriti u zakonskom roku
(15 dana) odnosno produziti rok za odgovor.

Molim vas potvrdite primitak ove poruke.

S poštovanjem,

Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Grad Zagreb

Poštovana službenica za informiranje,
Hvala vam na rješenju dostavljenom poštanskim putem:
https://app.box.com/s/r6cnxkprr549y1b67j...

Klasa 008-02/18-002/454
Urbroj 251-02-02/015-18-9
od 30.11.2018.

Ukoliko je moguće ubuduće možete rješenje dostaviti i ovako
digutalnim putem uz izuzimanje osobnih podataka ili obavijest o
statusu predmeta putem emaila kako bi lakše bilo zatvoriti predmet
putem portala Imamo pravo znati.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg

Spojite s ovim

Od: Miroslav Schlossberg

Za: Grad Zagreb

U Zagrebu 18.12.2018

POVJERENIKU ZA INFORMIRANJE

Jurišićeva 19
10 000 Zagreb

ŽALITELJ: Miroslav Schlossberg

TIJELO: Grad Zagreb
Trg Stjepana Radića 1
10000 Zagreb

Ž A L B A

protiv rješenja tijela javne vlasti Grad Zagreb (dalje u tekstu:
tijelo javne vlasti) u predmetu ostvarivanja
prava na pristup informacijama.

Dokazi:

1. Korespodencija po predmetu ostvarivanja prava na pristup
informacijama koja uključuje zahtjev za
pravo na pristup informacijama od 10.11.2018, poslan elektroničkim
putem
http://imamopravoznati.org/request/igh_o...

2. Rješenje tijela javne vlasti KLASA: 008-02/18-002/454, URBOJ:
251-02-02/015-18-9, od 30.11.2018.

I. Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13,
85/15), žalitelj je tijelu javne
vlasti dana 10.11.2018 godine podnio uredan zahtjev za pravo na
pristup informacijama (dalje u
tekstu: zahtjev) u kojem je od tijela javne vlasti tražena dostava
informacija:
Ljubazno vas molim dostavu analize o mostovima u Zagrebu koju je
izradila tvrtka Institut gradevinarstva Hrvatske (IGH).
Iz teksta je razvidno da je IGH napravio analizu šestogodišnjeg
pregleda svih zagrebačkih mostova a kojim je dijagnosticirano
stanje svih prijelaza preko Save:
http://www.poslovni.hr/hrvatska/za-sanac...

D o k a z : korespodencija po predmetu za pravo na pristup
informacijama od 10.11.2018

II. Dana 30.11.2018 godine tijelo javne vlasti dostavlja rješenje u
kojem u bitnome navodi:
Provedenim testom razmjernosti i javnog interesa (cl.16. st.1
ZPPI-a) utvrdeno je da u
konkretnom zahtjevu za ostvarivanje prava na pristup informacijama
ne prevladava javni interes
u odnosu na stetu po zasticene interese. Kako u Zakonu o kriticnim
infrastrukturama (NN56/13)
clanak 3 stoji da su "Nacionalne kriticne infrastrukture sustavi,
mreze i objekti od nacionalne
vaznosti ciji prekid djelovanja ili prekid isporuke roba ili usluga
moze imati ozbiljne posljedice
na nacionalnu sigurnost, zdravlje i zovote ljudi, imovinu i okolis,
sigurnost i ekonomsku
stabilnost i neprekidno funkcioniranje vlasti: te u clanku 4. da
"Sektori nacionalnih kriticnih
infrastruktura mogu biti medu ostalim i promet (cestovni,
zeljeznicki, zracni, pomorski i promet
unutarnjim plovnim putovima", nastavno na clanak 2. istog Zakona,
objavljivanjem trazenih
podataka koji se navode kao podaci o kriticnoj infrastrukturi moze
se smatrati da bi nastala steta
po zasticene interese.

D o k a z : rješenje tijela javne vlasti KLASA: 008-02/18-002/454,
URBOJ: 251-02-02/015-18-9, od 30.11.2018

III. Žalitelj se ne slaže s navedenom u rješenju tijela javne
vlasti od 30.11.2018:
Žalitelj se ne slaže s navodima tijela. Tijelo je osporavanim
rješenjem odbio pristup informaciji
koja ocjenjuje stanje infrastrukture, stabilnosti i opasnosti po
život. Odbijanjem pristupa
informaciji, tijelo želi prikriti otkrivene činjenice u postupku
istraživanja. Kako je istraživanje
plaćeno iz proračuna - javnog novca, pravo je građana da budu
upoznati s otkrivenim. Tijelo ne
može zabraniti pristup istraživanju na temelju toga jer se u
dokumentu spominje nacinalno
kritična infrastruktura - tada bi se na taj način zabranio pristup
i ostalim općim i detaljnim
informacijama vezane uz mostove - što nije slučaj. Očito se radi o
prikrivanju važnih informacija.

IV. Tijelo javne vlasti dostavilo je rješenje 20 dana nakon uredno
poslanog zahtjeva. Žalitelj
napominje da je tijelo javne vlasti prekoračilo rok za rješavanje
predmeta po Zakonu o pravu na
pristup informacijama (15 dana).

D o k a z : rješenje tijela javne vlasti KLASA: 008-02/18-002/454,
URBOJ: 251-02-02/015-18-9, od 30.11.2018

V. U zakonskom roku 15 dana nakon isteka roka za rješenje
računajući od dana dostave zahtjeva za
pravo na pristup informacijama, žalitelj dostavlja ovu žalbu protiv
rješenja.

VI. Budući da tijelo javne vlasti nije postupilo u skladu s
odredbama članka 23. Zakona o pravu na
pristup informacijama, predlažem Povjereniku za informiranje da

o d l u č i :

1. Žalba se uvažava.
2. Nalaže se tijelu javne vlasti da u roku 15 dana omogući pristup
zatraženoj informaciji u skladu sa
Zakonskim propisima.
3. Moli se Povjerenik za informiranje da izvrši nenajavljeni
inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o
pravu na pristup informacijama na lokaciji tijela javne vlasti.

S poštovanjem,
Miroslav Schlossberg
(potpisana zalba dostavljena odvojeno)

Spojite s ovim

Od: Pristup informacijama gradonačelnika
Grad Zagreb


Attachment 1851 125 Rje enje Grad Zagreb alba Povjereniku za informiranje protiv rje enja Grada Zagreba IGH ova analiza pregleda savskih prijelaza.pdf
127K Download View as HTML


Poštovani,

Slijedom Vašeg traženja potvrđujem primitak žalbe, dana 19. prosinca 2018. godine.

S poštovanjem

Sonja Jasić Kovačić
Službenik za informiranje

Ured gradonačelnika
Trg stjepana Radića 1, Zagreb

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Grad Zagreb može: