Ugovor o radu i iznos plaće direktora

Slobodan Obradović je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Gradska knjižnica Županja

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Zahtjev je djelomično uspješan.

Slobodan Obradović

Za: Gradska knjižnica Županja
Poštovani,
Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:
„Molim vas da mi dostavite kopiju važećeg ugovora o radu direktora vaše firme i iznos njegove mjesečne plaće.“
S poštovanjem,
Slobodan Obradović
Županja
[osobni podaci uklonjeni]

Jurica Buljan, Gradska knjižnica Županja

Poštovani gsn. Obradoviću!

Temeljem Vašeg zahtjeva dostavljam Vam potrebite informacije:

Kao ravnatelj Ustanove od posebnog društvenog interesa (Gradska
knjižnica Županja) prvi Ugovor o radu zasnovao sam 1987.godine u
Narodnom sveučilištu Županja, kao Voditelj radne jedinice Biblioteka
(čemu i Vi svjedočite jer smo tada surađivali oko Izmještenog
bibliotečnog punkta u okviru Šećerane). Osnivanjem Javnog poduzeća
A.G.Matoš, moj Ugovor o radu je samo promjenio titulara. Ukidanjem
Javnog poduzeća - osnovali smo samostalne ustanove, te sam 1996.godine
dobio novi Ugovor o radu u Knjižnici koji je na snazi i danas
(usklađivan sa zakonskim osnovama).

Te, 1996.godine sam imenovan Ravnateljem Knjižnice - od strane osnivača
Gradskoga vijeća grada Županja, što se zanavlja svake 4 godine. Nakon
javnih natječaja osnivač donosi Odluku o imenovanju ravnatelja na iduće
4 godine, što smo obavljali 2000.,2004.,2008.,2012.,2016.godine, te će u
prosincu ove godine biti novi natječaj.

Statutom Gradske knjižnice Županja, te Kolektivnim ugovorom za
zaposlnike u Gradskoj knjižnici Županja, određeni su i koeficijenti za
obračun plaća. Ravnatelj Knjižnice ima koeficijent za obračun plaća u
rangu Pročelnika u gradskoj upravi: 1,60 umnožen s osnovicom za obračun
plaća.

S poštovanjem, ravnatelj Jurica Buljan,prof./dipl.knjižničar

prikazati citirane dijelove