Ugovor o radu i iznos plaće direktora

Zahtjev za pristup informacijama od Slobodan Obradović za Dječji vrtić Maslačak, Županja

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je djelomično uspješan.

Za: Dječji vrtić Maslačak, Županja
Poštovani,
Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:
„Molim vas da mi dostavite kopiju važećeg ugovora o radu direktora vaše firme i iznos njegove mjesečne plaće.“
S poštovanjem,
Slobodan Obradović
Županja
[osobna informacija]

Dječji vrtić Maslačak, Županja

1 privitaka

Poštovani,

temeljem Vašeg zahtjeva dostavljamo Vam odgovor.

Izračun plaće ravnateljice je određen čl. 75. Pravilnika o radu Dječjeg
vrtića Maslačak, u kojemu stoji da osnovna plaća radnika za puno radno
vrijeme i uobičajeni učinak predstavlja umnožak osnovice za izračun plaće
i koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na kojem zaposlenik radi,
uvećan za iznos dodatka na radni staž.

Temeljem čl.77. istog Pravilnika, određen je koeficijent u iznosu 2,183, a
u skladu s Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti
poslova u javnim službama.

Osnovica za izračun plaće temeljem sporazuma Vlade RH i Sindikata osnovica
za izračun plaće za službenike i namještenike u javnim službama u
2020.godini iznosi 5.809,79 kn.

U prilogu kopija ugovora.

S poštovanjem,

Službenik za informiranje

Slaven Šumanovac, mag.iur