Ukupan broj zaposlenih u državnim tijelima i javnoj upravi na dan 31.12.2018.

Nives Miošić-Lisjak je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Ministarstvo uprave, Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je djelomično uspješan.

Nives Miošić-Lisjak

Za: Ministarstvo uprave, Zagreb

Poštovani,

uvidom u Statistički prikaz Ministarstva uprave br. 13, izdanog u veljači 2019., na str. 46: "Ukupan broj zaposlenih u državnim tijelima i javnoj upravi" stoji napomena "U grupi „Ministarstva“ nisu prikazani podaci za Ministarstvo obrane", niti su ti podaci iskazani izdvojeno, kao u slučaju Ministarstva unutarnjih poslova.

Molim da mi sukladno pravo na pristup informacijama dostavite ukupan broj zaposlenih u državnim tijelima i javnoj upravi na dan 31.12.2018., a koji uključuje podatke Ministarstva obrane.

S poštovanjem,

Nives Miošić-Lisjak

pristupinfo, Ministarstvo uprave, Zagreb

Poštovana,

 

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske ne vodi se u sustavu COP-a (centralizirani obračun plaća) te Vas stoga upućujemo da se za navedeni upit obratite nadležnom Ministarstvu obrane.

 

S poštovanjem,

Ministarstvo uprave

 

Pošiljatelj: [1]Nives Miošić-Lisjak
Poslano:26. veljače 2019. 14:03
Primatelj: [2]pristupinfo
Predmet: Ukupan broj zaposlenih u državnim tijelima i javnoj upravi na dan
31.12.2018.

 

     Za: Ministarstvo uprave, Zagreb

    

     Poštovani,

    

     uvidom u Statistički prikaz Ministarstva uprave br. 13, izdanog u

     veljači 2019., na str. 46: "Ukupan broj zaposlenih u državnim

     tijelima i javnoj upravi" stoji napomena "U grupi „Ministarstva“

     nisu prikazani podaci za Ministarstvo obrane", niti su ti podaci

     iskazani izdvojeno, kao u slučaju Ministarstva unutarnjih poslova.

    

     Molim da mi sukladno pravo na pristup informacijama dostavite

     ukupan broj zaposlenih u državnim tijelima i javnoj upravi na dan

     31.12.2018., a koji uključuje podatke Ministarstva obrane.

    

     S poštovanjem,

    

     Nives Miošić-Lisjak

    

     -------------------------------------------------------------------

    

     U roku 15 dana tijelo javne vlasti mora donijeti odluku o zahtjevu.

     Taj se rok može produžiti za dodatnih 15 dana a o tome treba

     obavijestiti podnositelja zahtjeva u roku 8 dana od predaje

     zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun ili nerazumljiv, tijelo javne

     vlasti treba pozvati podnositelja da ga ispravi u roku 5 dana.

    

     Molimo koristite ovu adresu e-pošte za sve odgovore na ovaj

     zahtjev:

     [ZPPI #6908 email]

    

     Je li [MURH e-mail za zahtjeve] pogrešna adresa za pristup

     informacijama zahtjeve za Ministarstvo uprave, Zagreb? Ako da,

     molimo kontaktirajte nas koristeći ovaj obrazac:

     http://imamopravoznati.org/change_reques...

    

     Izjava o odricanju odgovornosti: Ova poruka i svaki odgovor bit će

     objavljen na internetu. Naša politika zaštite privatnosti i

     autorskih prava

     http://imamopravoznati.org/help/officers

    

     Za detaljnije smjernice o sigurnoj objavi informacija, pročitajte

     posljednje savjete Povjerenika za informiranje:

     http://imamopravoznati.org/help/ico-guid...

    

     Ukoliko Vam je, kao službeniku za pravo na pristup informacijama,

     ova usluga korisna, molimo Vas da na stranicama Vašeg tijela javne

     vlasti posvećenim pravu na pristup informacijama postavite

     poveznicu do nas.

    

     

     -------------------------------------------------------------------

 

 

References

Visible links
1. mailto:[ZPPI #6908 email]
2. mailto:[MURH e-mail za zahtjeve]

Nives Miošić-Lisjak

Za: pristupinfo

Poštovani,

moj zahtjev za informacijama ne odnosi se na broj zaposlenih u MORH-u, već na ukupan broj zaposlenih u državnim tijelima i javnoj upravi na dan 31.12.2018., što je informacija koju vodi Vaše tijelo, no ona koja je javno objavljena je nepotpuna. Molim za dostavu potpune informacije.

U pogledu Vašeg odgovora kojim me, doduše neispravno, upućujute na MORH radi dostave tražene informacije, budući da MORH ne vodi (ili barem ne bi trebao voditi) podatke o ukupnom broju zaopslenih u državnim tijelima i javnoj upravi, skrećem Vam pažnju na čl. 21 st. 1 Zakona o pravu na pristup informacijama:

" Ako tijelo javne vlasti ne posjeduje informaciju, a ima saznanja o tijelu koje je posjeduje, dužno je, bez odgode, a najkasnije u roku od osam dana od zaprimanja zahtjeva, ustupiti zahtjev tome tijelu, a o čemu će obavijestiti podnositelja. Rokovi ostvarivanja prava na pristup informaciji računaju se od dana kada je nadležno tijelo javne vlasti zaprimilo ustupljeni zahtjev."

S poštovanjem,

Nives Miošić-Lisjak

pristupinfo, Ministarstvo uprave, Zagreb

Poštovana,

 

u statističkom prikazu je navedena državna i javna tijela koja su u COP-u
i čiji broj zaposlenih imamo. U tablici je naveden ukupan broj zaposlenih
u javnim i državnim službama, uz napomenu kako taj broj nisu uračunati
državni službenici i namještenici MORH-a i stoga smo Vas uputili da
traženu informaciju dobijete od njih. Njihov broj zaposlenih pribrojite
tablici koja je objavljena i imat ćete ukupan broj zaposlenih na dan
31.12.2018.

 

S poštovanjem,

Ministarstvo uprave

 

Pošiljatelj: [1]Nives Miošić-Lisjak
Poslano:4. ožujka 2019. 9:59
Primatelj: [2]pristupinfo
Predmet: Re: Odgovor, daje se

 

     Za: pristupinfo

    

     Poštovani,

    

     moj zahtjev za informacijama ne odnosi se na broj zaposlenih u

     MORH-u, već na ukupan broj zaposlenih u državnim tijelima i javnoj

     upravi na dan 31.12.2018., što je informacija koju vodi Vaše

     tijelo, no ona koja je javno objavljena je nepotpuna. Molim za

     dostavu potpune informacije.

    

     U pogledu Vašeg odgovora kojim me, doduše neispravno, upućujute na

     MORH radi dostave tražene informacije, budući da MORH ne vodi (ili

     barem ne bi trebao voditi) podatke o ukupnom broju zaopslenih u

     državnim tijelima i javnoj upravi, skrećem Vam pažnju na čl. 21 st.

     1 Zakona o pravu na pristup informacijama:

    

     " Ako tijelo javne vlasti ne posjeduje informaciju, a ima saznanja

     o tijelu koje je posjeduje, dužno je, bez odgode, a najkasnije u

     roku od osam dana od zaprimanja zahtjeva, ustupiti zahtjev tome

     tijelu, a o čemu će obavijestiti podnositelja. Rokovi ostvarivanja

     prava na pristup informaciji računaju se od dana kada je nadležno

     tijelo javne vlasti zaprimilo ustupljeni zahtjev."

    

     S poštovanjem,

     

     Nives Miošić-Lisjak

    

     

prikazati citirane dijelove