Ulaganje u poljoprivredu

Zahtjev je odbijen od strane Grad Đakovo.

Za: Grad Đakovo
Zakonskim propisima je određeno da se sredstva dobivena prodajom i
zakupom državnog poljoprivrednog zemljišta moraju ponovno uložiti u
poljoprivredu te Vas slijedom toga molim da mi dostavite Vaše
planove i programe ulaganja tako dobivenih sredstava u
poljoprivredu kao i popis korisnika tih sredstava tokom 2015 , 2016
i 2017 godine.

S poštovanjem,

Ilija Tikvić

Grad Đakovo

1 privitaka

Poštovani,

u privitku Vam dostavljamo dopis za dopunu zahtjeva,

S poštovanjem,

Službenik za informiranje
Miroslav Klepo, mag.iur.

Ured gradonačelnika, Grad Đakovo

1 privitaka

Poštovani,

u privitku Vam dostavljamo Rješenje o odbacivanju zahtjeva.

--
Miroslav Klepo, mag.iur.
Pročelnik
Ured gradonačelnika
GRAD ĐAKOVO
tel: 031/840-424