Ulaganje u poljoprivredu

Zahtjev je uspješan.

Za: Grad Daruvar
Zakonskim propisima je određeno da se sredstva dobivena prodajom i
zakupom državnog poljoprivrednog zemljišta moraju ponovno uložiti u
poljoprivredu te Vas slijedom toga molim da mi dostavite Vaše
planove i programe ulaganja tako dobivenih sredstava u
poljoprivredu kao i popis korisnika tih sredstava tokom 2015 , 2016
i 2017 godine.

S poštovanjem,

Ilija Tikvić

Danijela Havranek, Grad Daruvar

1 privitaka

Poštovani, 
na temelju vašeg Zahtjeva na pravo na pristup informacija, a u svezi
ulaganja u poljoprivredu prilažemo odgovor u privitku. 
Lijep pozdrav,
--
Viša stručna suradnica za
društvene djelatnosti
Danijela Havranek, mag. polit.

Grad Daruvar
Trg kralja Tomislava 14
tel. 043/633-323
mob. 099/7368-619