Upit o s statusu

Marina Šimunić je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Sveučilište u Zadru

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je uspješan.

Marina Šimunić

Za: Sveučilište u Zadru

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacija molim da mi se dostavi informacija:

o tome što je "s status" studenta, što on podrazumijeva te kako je reguliran.

S poštovanjem,

Marina Šimunić

Marinela Borina Valcic, Sveučilište u Zadru

Poštovana,

ovim putem Vam dostavljam odgovor, sastavljen u suradnji s glavnom tajnicom Sveučilišta u Zadru Antonellom Lovrić, dipl. iur., na Vaš upit o „S“ studentima.

Status "S" studenta pod tim nazivom ne postoji u aktima kojima je regulirano studiranje na Sveučilištu u Zadru. Naime Pravilnik o studijima i studiranju poznaje kategoriju studenata koji ni nakon ponovljenog upisa predmeta (ponavljačka godina) ne položi ispit gubi pravo redovitog studiranja na tom studiju. Ta kategorija se naziva izvanredni student.

Članak 37. st. 4. spomenutog Pravilnika navodi: " Sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članak 86, stavak 3, student preddiplomskih sveučilišnih studija, diplomskih sveučilišnih studija, stručnih studija i integriranog studija koji je izgubio pravo redovitog studiranja na Sveučilištu u Zadru, može nastaviti započeti studij kao izvanredni student."

Stavak 5.:" Uvjeti pod kojima studira izvanredni student iz prethodnog stavka obuhvaćaju: pravo na polaganje ispita, kolokvija, izvedbu vježbi, seminara i ostalih obveza propisanih studijskim programom. Ispiti se polažu u propisanim rokovima (redovnim, izvanrednim, apsolventskim). O načinu ispunjavanja ostalih propisanih obveza odlučuju sastavnice Sveučilišta koje izvode studijski program.“

Stavak 7. " Student iz stavka 4. gubi sva studentska prava i nastavlja studij uz plaćanje do kraja započete razine studija. Iznos participacije u troškovima studija utvrđuje Senat Sveučilišta u Zadru."

Nadalje i članak 38. -Napredovanje kroz studij- u stavku 8. Navodi: " Ako niti nakon ponavljanja akademske godine redoviti student ne izvrši sve obveze predviđene studijskim programom odgovarajuće akademske godine, studij može nastaviti kao izvanredni student pod uvjetima navedenim u članku 37. stavak 3., 4., 5.,6. i 7."

Srdačan pozdrav,

Marinela Borina Valčić
voditeljica Kabineta rektorice /
Head of Rector`s office
_______________________________
SVEUČILIŠTE U ZADRU/
UNIVERSITY OF ZADAR
Kabinet rektora/
Rector `s office

Ulica M. Pavlinovića 1
HR-23000 ZADAR
T: ++385/23/200-619
F: ++385/23/200-605

prikazati citirane dijelove