Upravni akt - uređenje parka na Savici

Duje Prkut je podnio/la ovaj zahtjev za pristup informacijama za Grad Zagreb

Ovaj zahtjev je zatvoren za novu korespodenciju s tijelom javne vlasti. Kontaktirajte nas ako mislite da bi ga trebalo ponovo otvoriti.

Zahtjev je odbijen od strane Grad Zagreb.

Za: Grad Zagreb

Poštovani,

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, tražim da mi se omogući pristup sljedećoj informaciji, te vas molim da mi ju dostavite u elektroničkom formatu, u odgovoru na ovaj mail:

- Upravni akt na temelju kojeg se provode radovi uređenja parka Trnjanska Savica

S poštovanjem,

Duje Prkut

Pristup informacijama gradonačelnika, Grad Zagreb

Poštovani gospodine Prkut,

nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama, lijepo Vas molim da, temeljem čl. 20. st.2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13 i 85/15, dalje u tekstu: Zakon), u roku od 5 dana dostavom adrese ispravite Vaš zahtjev, jer će u protivnome isti biti odbačen rješenjem. Naime, članak 18. stavak 3. Zakona kaže: „Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište."

S poštovanjem,

Ana Gojanović-Rakić, dipl.iur.
Viši stručni savjetnik – službenica za informiranje

GRAD ZAGREB
Ured gradonačelnika
Služba za informiranje
Zagreb, Trg Stjepana Radića 1
T: +385 (0) 1 610 0134

prikazati citirane dijelove

Za: Pristup informacijama gradonačelnika

Poštovana,

Moja adresa je [osobni podaci uklonjeni].

S poštovanjem,

Duje Prkut

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org