Upravni akt - uređenje parka na Savici

Pisani zahtjev podnositelja Duje Prkut za Grad Zagreb

Zahtjev je odbijen od strane Grad Zagreb.

Od: Duje Prkut

Za: Grad Zagreb

Poštovani,

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, tražim da mi se
omogući pristup sljedećoj informaciji, te vas molim da mi ju
dostavite u elektroničkom formatu, u odgovoru na ovaj mail:

- Upravni akt na temelju kojeg se provode radovi uređenja parka
Trnjanska Savica

S poštovanjem,

Duje Prkut

Spojite s ovim

Od: Pristup informacijama gradonačelnika
Grad Zagreb

Poštovani gospodine Prkut,

nastavno na Vaš zahtjev za pristup informacijama, lijepo Vas molim da, temeljem čl. 20. st.2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13 i 85/15, dalje u tekstu: Zakon), u roku od 5 dana dostavom adrese ispravite Vaš zahtjev, jer će u protivnome isti biti odbačen rješenjem. Naime, članak 18. stavak 3. Zakona kaže: „Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište."

S poštovanjem,

Ana Gojanović-Rakić, dipl.iur.
Viši stručni savjetnik – službenica za informiranje

GRAD ZAGREB
Ured gradonačelnika
Služba za informiranje
Zagreb, Trg Stjepana Radića 1
T: +385 (0) 1 610 0134

otkrij citirane dijelove

Spojite s ovim

Od: Duje Prkut

Za: Pristup informacijama gradonačelnika

Poštovana,

Moja adresa je [osobni podaci uklonjeni].

S poštovanjem,

Duje Prkut

Spojite s ovim

Stvari za uraditi s ovim zahtjevom

Bilo tko:
Grad Zagreb može: